Red.

Är islamofobi rasism?

In islam on 4 december, 2009 at 20:49

Stina Dabrowski ställde frågan i inledningen av ett debattprogram om islamofobi i TV början av mars 2008. Hon gav själv det politiskt korrekta svaret: ”Ja, naturligtvis!” Men Stina har fel.

Till att börja med är islam inte en ras. Islam är en politisk ideologi nödtorftigt skyld med en tunn slöja av religiösa tecken. Islam har anhängare ur alla världens raser och folkslag. Det säger sig alltså självt rent logiskt och språkligt att det som av media och debattörer kallas islamofobi och jämställs med rasism – dvs en kritisk hållning gentemot islam – inte kan vara rasism.

Ytligt sett obefogad skräck.
En ”fobi” är en medicinsk klinisk beteckning för en människas ur andra människors synpunkt sett ”obefogade” rädsla för något. Det kan egentligen vara vad som helst, men vanligt är skräck för ormar, spindlar, vatten, katter, för att vara instängd, för höga höjder, för att flyga eller för främlingar i största allmänhet. Fobier kan verka irrationella för människor som inte delar fobin i fråga, men för de drabbade är obehaget högst verkligt. Gemensamt för människor som lider av fobier är att de inte valt sin fobi frivilligt, och att de gärna skulle vara fria från den. Att beskylla människor som har en fobi för att vara rasister är ovärdigt, och ett kränkande påhopp på människor som lider av ett sjukdomstillstånd. Fobier är utifrån sett inte rationella, men det kan finnas något nedärvt i våra gener som får oss att känna oro eller skräck när vi konfronteras med något vi upplever som farligt. Araknofobi (skräck för spindlar) kan till exempel vara högst rationellt för människans överlevnad i miljöer där det finns gott om giftiga spindlar. Det samma är fallet med skräck för ormar och andra djur som i vissa miljöer är livsfarliga.

Islamofobi är inte svår att förstå.
Att en skräck för islam, och det denna till religion nödtorftigt förklädda totalitära ideologi för med sig, kan uppstå hos människor är inte så konstigt. Islam är till exempel den enda ideologi vi vet om där ledande företrädare öppet uppmuntrar till mord på människor av andra åskådningar. Listan kan göras mycket längre, men det är knappast nödvändigt. Vår slutsats är att det som kallas islamofobi – och därmed får en sjukdomsdiagnos – inte är annat än ett utslag av självbevarelsedrift. Islam är idag det största enskilda hotet mot liv, yttrandefrihet, demokrati och vårt sätt att leva. Det är inte konstigt att människor blir rädda, när muslimer över hela världen gång efter annan visar sig vara villiga att döda för sin sak och mullor och imamer hetsar sitt folk till heligt krig – jihad – mot oss andra. Det är snarare helt logiskt. Och mycket klokt.

Annonser
 1. Hur kan jude vara mer befogad som rasbeteckning än muslim? Måste vara det dummaste jag läst… Och sedan när blev ”neger” en ras?

  Den enda som döljer något måste ju vara du med ditt muslim-hat… Lite sorgligt.

 2. Judar anser så vitt jag förstått själva att de är ett eget folkslag. Judar delar även en gemensam religion, judendomen. Det judiska etniciteten och religionen behöver inte nödvändigtvis sammanfalla även om den gör det i de allra flesta fall. Det är sällsynt, även om det undantagsvis förekommer, att andra än etniska judar bekänner sig till judendomen. I fallet islam finns ingen sådan stark korrelation mellan religion och folk. Islam har anhängare ur alla jordens folkslag och är alltså att betrakta som en politisk/religiös beteckning oberoende av etnicitet.

 3. Jag glömde en sak. Islam är idag det största enskilda hotet mot liv, yttrandefrihet, likhet inför lagen, demokrati och vårt sätt att leva.

 4. Hade du sagt samma sak om judar hade du blivit betecknad som antisemit. Det är ju rätt uppenbart att båda religionerna är semitiska, liksom kristendomen.

  I vilken mening skulle islam som religion vara ett hot mot yttrandefriheten och demokratin, och för den delen det största hotet? Menar du att judendom eller kristendom skulle vara bättre och på vilket sätt?

 5. Att judendom, kristendom och slutligen islam växt fram i någorlunda samma del av världen betyder ingenting. Du har förmodligen växt upp i samma del av världen som Anders Behring Breivik, men den saken gör dig inte automatiskt till terrorist och massmördare. Sedan vet jag inte vad du menar med ”Hade du sagt samma sak om judar…”. Däremot förstår jag frågan ”I vilken mening skulle islam som religion vara ett hot mot yttrandefriheten och demokratin…”. Den besvaras nedan.

  Om yttrandefrihet. Företrädare för islam har i många år försökt få kritik av religioner (läs islam) kriminaliserat, bland annat genom att utnyttja sin plattform i FN:s råd för mänskliga rättigheter, en organisation som till och med Lisa Bjurwald betecknat som korrupt. UNHRC har även haft distinktionen att ha Muammar Khaddafi som ordförande. Tidigare i år misslyckades de muslimska ländernas samarbetsorganisation, OIC (se även nedan), med att få ”förtal” av religioner och ”hädelse” kriminaliserat genom FN. Nu försöker man igen, den här gången genom att använda begreppet ”hate speech” som smörjmedel. Att islam inte är förenligt med yttrandefrihet framgår också med all önskvärd tydlighet i fallen med Kurt Westergaard och Lars Wilks, som båda inte bara hotats utan faktiskt utsatts för allvarligt menade angrepp på liv och hälsa av högpraktiserande muslimer.

  Om demokrati. Att välja ett sekulärt parlament och låta detta avgöra hur landet ska styras utan att ta hänsyn till koranen, sunna eller hadith anses vad jag förstått som att sätta människor före Allah, dvs inte tillåtet. Demokrati kan följdaktligen inte existera under islam. Om man ansluter sig till ett demokratiskt synsätt riskerar man att begå shirk, det oförlåtliga.

  Om mänskliga rättigheter. Organization of Islamic Countries, OIC, har markerat sitt avståndstagande från FNs deklaration om mänskliga rättigheter genom att skriva ett eget dokument där man förklarar att mänskliga rättigheter under islam är underordnade sharia. Mänskliga rättigheter, som FN fomulerat dem och de flesta länder accepterat, kan alltså inte existera under islam. Om man ansluter sig till FNs deklaration om mänskliga rättigheter måste man samtidigt förkasta OICs version, vilket vore att samtidigt förkasta sharia.

  Om likhet inför lagen. Under sharia är det tydligt att folk har olika rättigheter och värde. Islamiska män är mer värda än islamiska kvinnor och muslimer i allmänhet är mer värda än icke-muslimer, dvs alla vi andra. Lika rätt inför lagen och jämställdhet mellan könen kan inte existera under islam. Om man accepterar lika rättigheter inför lagen för alla människor och jämställdhet mellan kvinnor och män, måste man ta avstånd från sharia.

  Om vårt sätt att leva. Den västerländska civilisation som i alla fall jag bekänner mig till är alltså väsensskild från den islamiska. Allt jag anser vara framsteg och landvinningar, i alla fall socialt, rättsligt och moraliskt, saknas i den islamiska kulturen. Att muslimska länder är fulla av västerländska produkter och japanska 4×4-bilar är inte samma sak. Jag vill inte se mitt land förflyttat tillbaka till medeltiden under islam och sharia, vilket skulle bli en följd av islamisk dominans.

  Om inte det ovanstående förklarar på vilket sätt judendom och kristendom skulle vara bättre än islam, så vet jag inte vad.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: