Red.

Om papperslösa och gömda migranter.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, kriminalitet, lag & rätt, politiker on 3 januari, 2010 at 14:03

Moderaternas talesman i migrationsfrågor, Gunnar Axén, skriver på sin blogg om definitionen av ”papperslösa” och ”gömda” migranter.

“Gömda” är enligt Gunnar Axén personer som visserligen har sökt asyl i Sverige, men som inte befunnits ha flyktingsskäl, skyddsbehov på annan grund eller som inte omfattas av synnerligen ömmande omständigheter och därför inte fått uppehållstillstånd, men trots detta stannat kvar i landet och därmed vägrat att följa svensk lag.

”Papperslösa” är enligt samme Axén personer som kommit till Sverige utan att söka asyl, uppehållstillstånd eller på något annat sätt gett sig till känna för några myndigheter. De har således inte rätt att vistas i Sverige.

När jag läser det här, kommer jag återigen att tänka på skillnaden mellan dessa ”gömda” eller ”papperslösa” och de migranter som faktiskt fått uppehållstillstånd, med allt vad det innebär av dagpenning, försörjningsstöd, bostad, barnbidrag, betalda lektioner i svenska och alla andra förmåner vi öser över dem. Det talas ju från PK-håll ofta om hur dessa migranter ska rädda vårt land från avgrunden, bli våra framtida pensionsinbetalare och så vidare.

Det slår mig att det inte är de papperslösa eller gömda som är problemet här. De betalar visserligen ingen skatt (utom moms) men de papperslösa får heller inga bidrag, ingen dagpenning, de får lära sig svenska själva om de behöver dessa kunskaper, de får skaffa sig bostad, arbete och allt annat de behöver på egen hand eller med hjälp av släkt och vänner. De papperslösa har också, i alla fall hittills, fått bekosta sin sjukvård själva.

Det är de legala som kostar pengar och som utarmar vår nationella ekonomi till den punkt att vi knappt har råd med skolor, äldrevård, sjukvård, försvar, polis, mm. Det är de legala som inte har egen försörjning (och som inte heller betalar skatt) som vi borde repatriera. Låt de papperslösa vara. De försörjer sig själva.

Annonser
%d bloggare gillar detta: