Red.

Sydsvenskan busar lite med statistiken.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, kriminalitet, press, yttrandefrihet on 3 januari, 2010 at 15:17

Sydsvenska Dagbladet publicerar idag en genomgång med motargument till kritiken mot Malmös ”flykting”-kupp mot grannkommunen Vellinge. Man tar upp en lång rad med kritiska påståenden och försöker motbevisa dem. I de flesta fall går det sådär, men i ett fall tror jag man har skjutit sig i foten. Det gäller frågan om brottsligheten ökar när flyktingar flyttar in.

Sydsvenska Dagbladet skriver:
”Det finns ingen statistik som visar hur många flyktingar som begår brott. Undersökningar har däremot gjorts på var de som är misstänkta för brott är födda. Den senaste från Brå, Brottsförebyggande rådet, är från 2005. Då studerades 1.520.000 brott. 58 procent av de misstänkta var födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. 23 procent av brotten var registrerade på utrikesfödda. 19 procent var svenskfödda med en eller bägge föräldrarna födda utomlands.”

Så långt Sydsvenskan. Sifforna är kanske gamla, men säger ändå en hel del. Totalt var alltså invandrare eller invandrares barn misstänkta i 42 procent av alla de 1.520.000 undersökta brottsfallen. Om man koncentrerar sig på folk i förmodad brottsaktiv ålder (män och kvinnor 13 – 64 år) hittar vi 1.093.989 personer som 2005 var utrikesfödda eller födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Dessas andel av befolkningen 2005 var drygt 12 procent.

12 procent av befolkningen
42 procent av brotten
Brottsligheten 2005 torde alltså ökat 3,5 gånger när ”flyktingar” flyttade in på en ort.

I rest my case.

Källor:
Sydsvenska Dagbladet (inga kommentarer tillåtna)
SCB (PDF)

Annonser
%d bloggare gillar detta: