Red.

Resultaten i invandrarskolorna allt sämre.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, islam, islamisering, religion on 15 januari, 2010 at 22:43

Att barn till familjer från MENA-länderna efter generationer av kusingiften inte sällan är lågpresterande är ingen direkt nyhet. Om inte så efter Malmö kommuns offentliggörande av att resurserna till särskolor måste öka.

Nu möter oss nyheten att Tomelilla kommun har fått inte mindre än 615.200 kronor i statsbidrag som ska satsas på att stärka elevernas baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Totalt har staten avsatt 500 miljoner (en halv miljard kronor!) till att försöka få MENA-folket så pass läs- och skrivkunniga att de kan komma in på arbetsmarknaden.

Ett annat exempel. I Malmö satsades det 148 miljoner kronor på att förbättra resultatet för de niondeklassare med utländsk bakgrund som uppvisat extremt dåliga resultat. Dessa 148 miljoner verkar nu ha varit bortkastade pengar. Malmös niondeklassare rasar i betygsstatistiken. Av Sveriges alla niondeklassare har 88,8 procent gymnasiebehörighet. Men inte i Malmö. Här har gymnasiebehörigheten sedan flera år pendlat mellan 78 och 82 procent. Under åren 2005-2008 satsade Malmö Kommun 148 skattemiljoner extra på att för att göra Malmö lika bra som övriga landet. Detta har inte gett bra resultat. Skillnaden är fortfarande stor, visar färsk statistik från höstterminsbetygen. Endast 70,8 procent av niorna på kommunens högstadieskolor har gymnasiebehörighet. Nästan var tredje elev riskerar att hamna utanför gymnasiet. Vid samma tid förra året låg behörigheten på 74,3 procent. De 148 satsade miljonerna har alltså givit effekten att färre elever nu är behöriga till gymnasiet.

Snyggt jobbat, Malmö.

Annonser
%d bloggare gillar detta: