Red.

Folkpartist förespråkar plågsam rituell slakt.

In islam, islamisering, judendom, lag & rätt, religion, ritualslakt on 24 januari, 2010 at 22:17

Fredrik Malm, fp


Rituell slakt, dvs att avliva djur enligt de strikt religiösa rituella reglerna i den judiska
kosher– eller den muslimska halal-slakten är förbjudet i Sverige. Men kanske inte så länge till. Starka islamistiska och vänsterradikala krafter strävar efter att legalisera den grymma och plågsamma slaktmetoden även i Sverige. Och det finns en öppen bakväg inskriven i Djurskyddsförordningen av 1988.

Det har bott judar i Sverige sedan medeltiden. Många har varit och är engagerade i Folkpartiet. Många har också varit Socialdemokrater. Trots detta har man aldrig lyckats få något gehör för att få utöva kosher-slakt, eller att få utföra könsstympning på små pojkar även om man genom Folkpartiet och Socialdemokraterna ofta suttit i eller nära maktens innersta krets.

Under de senaste 20-30 åren har dock den politiska kartan i Sverige ritats om. Livet i liberal- och vänster-sverige har kommit att starkt influerats av islam. Islam har på många håll blivit ”det nya svarta”, dvs något som är chict och trendigt att hålla sig väl med.

De muhammedanska trosbekännarna och de judiska har trots många olikheter ett par uppseendeväckande gemensamma drag. De vill båda av någon anledning väldigt gärna skära i könsorganen på små barn och slakta djur på ett onödigt plågsamt sätt.

När det gäller dessa ingrepp har de muhammedanska bekännarna på otroligt mycket kortare tid nått långt större framgångar än de judiska gjort. Muslimsk könsstympning av småpojkar är numera en ritual som regeringen uppdragit åt landstingen att utföra, låt vara än så länge mot avgift, men jag gissar att denna blodspeng sannolikt är av övergående natur. Rituell könsstympning av småflickor blir sannolikt nästa regeringssanktionerade ingrepp. Varför skulle inte de små flickorna också få vederfaras denna närhet till sin religiösa identitet och tradition?

Men innan dess står ritualslakten på agendan. Statsminister Fredrik Reinfeldt har själv inspekterat ett svenskt ritualslakteri för kycklingar, och trots att svensk lag förbjuder religiös rituell slakt, inte sett några problem med detta.

Idag ser vi att den utmärkta bloggen ”Nätverk mot politisk korrekthet” uppmärksammat den folkpartistiske riksdagsmannen Fredrik Malms motion från 2007 om att tillåta ritualslakt i Sverige. Malm jämför den avsiktligt plågsamma kosher- och halal-slakten med kokning av kräftor och hummer och med jakten på älg. Han antyder även att det svenska förbudet mot ritualslakt infördes på grund av inflytande från Nazi-Tyskland. Malm skriver vidare i sin motion:

”Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfriheten är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land.”

Enligt Malm skulle alltså allt möjligt djurplågeri vara i sin ordning bara man kan motivera det med sin religionsutövning.

Fredrik Malms ställningstaganden kan dock möjligen förklaras med att han av allt att döma lever under ett starkt muslimskt inflytande. Malm är nämligen gift med partikamraten i Folkpartiet, Gulan Avci, som är ersättare för Jan Björklund i riksdagen och ledig från sitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms stad. Gulan Avci är kurd och följaktligen muslim. Om det är riktigt att Malm och Avci är gifta innebär detta med största sannolikhet att Malm konverterat till islam inför äktenskapet. Det är nämligen vid dödstraff förbjudet för en muslim att avvika från islam och för att slippa ha en evig dödsdom hängande över sig och familjen är det sannolikt att Avci krävt att Malm skulle konvertera. Som exempel kan nämnas att jag personligen känner till två par där detta skett. Den svenske kristne mannen har (mer eller mindre frivilligt) konverterat till islam för att få gifta sig med sitt hjärtas dam. Något fall där en muslim konverterat känner jag inte till. Det är väl av naturliga skäl något man inte gärna pratar om.

Det är välkänt att konvertiter ofta är de mest radikala förespråkarna för den ideologi eller religion de konverterat till. Till exempel är etniskt europeiska muslimska konvertiter bland de ivrigaste jihad-krigarna och de mest oförsonliga förkämparna för ett nytt kalifat och ett muslimskt Europa.

Fredrik Malms blogg
Gulan Avcis blogg
Fredrik Malms motion
Nätverk mot politisk korrekthet
Djurskyddslagen (1988:534) se 13 § och följande.

I propositionen inför Djurskyddsförordningen från 1988 skrev dåvarande jordbruksministern Mats Hellström att det var angeläget ”att det även fortsättningsvis skall vara förbjudet att i Sverige utföra ritualslakt”.

Dock finns det en både oroande och olycklig formulering i Djurskyddsförordningen. Här heter det i 31 § att:
”Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på bedövning i 14 § första stycket Djurskyddslagen för fjäderfä och kaniner.”

Det finns alltså en möjlighet för regeringen att bakvägen tillåta viss ritualslakt om trycket från muslimer och judar skulle bli för stort.

De annars så verbala djurrättsaktivisterna har hittills varit både osynliga och ohörbara i frågan om ritualslakt. De grupper som tidigare hotat och trakasserat exempelvis pälshandlare och körsnärer till ekonomisk och social ruin har hittills inte vågat öppna munnen när det gäller religiös ritualslakt. Att värna vissa djurs rättigheter och strunta i andras är inget annat än klassisk rasism. Ingen har dock veterligt ställt djurskyddsaktivisterna mot väggen i den frågan, men idén överlämnas härmed med varm hand.

Hela idén med ritualslakt är naturligtvis alldeles uppåt väggarna. Den svenska linjen måste vara att upprätthålla och om möjligt utvidga den nivå av civilisation som det tagit oss hundratals år och stora uppoffringar att skapa. Ritualslakt liksom könsstympning är ovärdigt ett land som kallar sig civiliserat.


  1. […] Muslimska Friskolan Politiskt Inkorrekt Världen Idag Tidigare inlägg om Fredrik Malm Nämnden för statligt stöd till trossamfund GillaBli först att gilla det här […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: