Red.

Om att kränka en medmänniska. Och få 60.000 för besväret.

In demokrati, diskriminering, DO, islam, islamisering, lag & rätt, religion on 12 februari, 2010 at 18:56

Den rent kafka-artade domen i diskrimineringsmålet med den muslimske mannen och hans prospektiva arbetsgivare, en kvinnlig chef för ett verkstadsföretag, antyder starkt att det svenska rättsväsendet är på god väg att bli helt korrumperat. Var annars i världen skulle en man som grovt förolämpar en kvinna inte bara vinna sitt mål utan även tilldömas ett skadestånd på 60.000 kronor?

DO Katri Linna har visat sig vara en outtröttlig förkämpe för diverse rättshaverister som anser sig ha blivit diskriminerade på ett eller annat sätt. Vi läser om höga skadestånd för misstänkt fabricerade ”kränkningar” som egendomligt nog i 90 procent av fallen drabbar endera muslimer eller zigenare. Vi har läst om att zigenarkvinnor som övervakats eller nekats tillträde till butiker tilldöms skadestånd på flera tiotals tusen kronor. Vi har också tagit del av Polisens i Västmanland offentliggjorda varning för en grupp på fyra kvinnor som av allt att döma satt i system att först provocera butiksägare, och sedan anmäla dem för diskriminering. Med inkomstnivåer på några tiotals tusen skattefria kronor per incident behöver kvinnorna i fråga inte utföra sitt bedrägeri oftare än ett par gånger i månaden. Närhelst en muslim känner sig förbigången eller missgynnad kommer det en DO-anmälan och ett stort skadestånd som ett brev på posten.

(Vad DO gör är att förstärka muslimernas inneboende offermentalitet och kulturmässiga förmåga att konsekvent skylla motgångar på andra och inte kunna se fel och brister hos sig själva. Detta har avhandlats i en bok av den danske fängelsepsykologen Nicolai Sennels, som jag presenterat tidigare.)

Förre ambassadören till bland annat Turkiet med flera muslimska länder, samt författare till boken Från härskarmakt till rättsstat (2005), Erik Cornell, gör en intressant iakttagelse i sin artikel i Svenska Dagbladet. Han skriver:

”… enligt de värderingar som råder i det svenska samhället är vägran att trycka en annan persons hand en av de värsta skymfer och förolämpningar man kan utsätta någon för – det enda som är värre torde vara att spotta på henne/honom.”

Kent Ekeroth, SD har ett intressant inlägg på Newsmill. Han skriver bland annat:

”På en arbetsplats handlar det i stor utsträckning även om att kunna hantera de normer, sociala koder och kommunikationssätt som är rådande i det samhälle man lever i. Om vissa personer från primitiva kulturer inte kan acceptera det svenska sättet och därmed på eget bevåg ser till att man inte får ett jobb, kan det knappast förväntas att Arbetsförmedlingen ska fortsätta pumpa in pengar till någon som gör sig själv oanställbar […] enligt tingsrättens dom är det nu fritt fram att i religionens namn uppföra sig hur man vill men fortfarande kallt räkna med nya färska pengar från Arbetsförmedlingen. I princip kan en person då ha en religion som gör denne helt inkapabel att ha ett jobb, men i religionsfrihetens namn ska man fortsätta få ekonomisk ersättning.”

Slutsatsen av hälsningsmålet, eller vad man ska kalla det, är att det är helt OK för (muslimska) män att förolämpa och kränka (svenska) kvinnor genom att vägra hälsa på dem. Jämställdheten och likställdheten inför lagen har alltså med ett penndrag satts på undantag visavi islam. Vi vet nu att islam har större tyngd i svenskt rättsväsende än vad jämställdhet mellan könen och kvinnors rätt att slippa bli kränkta gör. Vi vet också att svenskt rättsväsende nu gör skillnad inför lagen mellan muslimska män och svenska kvinnor. Just denna tudelade rättsskipning är själva kärnan i muslimsk sharia. Så ironiskt att det skulle vara en finskfödd kvinna som skar halsen av jämställdheten.

Källor:
Svenska Dagbladet
Newsmill

%d bloggare gillar detta: