Red.

Integrationsföredömet Kanada.

In asylpolitik, flyktingar, Internationellt, invandring, islam, press on 13 februari, 2010 at 16:35

Så här i OS-tider har de etablerade medierna passat på att även dra några varv på den invandringspositiva harskramlan. OS-staden Vancouver och OS-landet Kanada framhålls som ett föredöme i integration. Häromdagen av Dagens Nyheter, nu senast i en ledare i Expressen den 13 februari. Men hur ser verkligheten egentligen ut?

Dagens Nyheter hade häromdagen en artikel på sidan 20 i papperstidningen (jag kan inte hitta den i nätupplagan) som handlar om hur väl migranter integreras i Kanada. Till denna artikel har fogats en faktaruta rubricerad ”Många invandrare från USA”, med underrubriken ”Personer som invandrade 2008”. Efter en del letande har jag hittat det troliga underlaget till tabellen på Kanadesiska statens statistikkontors hemsidor. Så vitt jag kan se handlar det inte alls om antalet invandrare i största allmänhet, utan om antalet som arbetskraftsinvandrat 2008. Tabellen här under:

En snabb titt på tabellen ger en antydan om en möjlig (trolig) orsak till att Kanada lyckats relativt väl med integration av invandrare. Av de tio länder varifrån flest arbetskraftsinvandrare kommer till Kanada finns inte ett enda muslimskt land. Men det är väl inte att vänta när man talar om arbetskraftsinvandring.

Expressens ledare den 13 februari vältrar sig i positiva omdömen. Man skriver: ”Kanada är landet där invandrare är efterlängtade: En kvarts miljon om året vill man ha. De tas emot med öppna armar, får jobb omgående, får medborgarskap lätt och smälter in i folkväven utan att förlora sin ursprungsfärg.”

Men titta en gång till på tabellen här ovanför. Med den etniska strukturen på arbetskraftsinvandrare som siffrorna visar är det inte konstigt om det fungerar relativt väl.

Expressen fortsätter: ”Det tredje skälet till framgångarna är att immigranterna är – handplockade. De väljs ut via ett poängsystem. Hög utbildning, goda språkkunskaper och en sparad slant på banken är sådant som får gränsbommarna att lyftas.” Se där ytterligare en orsak till att invandrare från muslimska länder nästan helt saknas. Och en metod för Sverige att ta efter. Vi måste helt enkelt sluta ge PUT till vem som helst som orkar ta sig över gränsen.

”Flyktingarna är i minoritet, runt tio procent.”, skriver Expressen vidare. Låt oss då titta på vilka länder varifrån det kommer flyktinginvandrare till Kanada. Tabellen här under:

Det som i första hand är frapperande är inte vilka länder som finns med på listan, utan vilka länder som saknas. Bland de tio första saknas Irak, Afghanistan och Somalia, de länder som är de tre varifrån flest invandrare och flyktingar kommer till Sverige. Inte heller finns något av länderna i före detta Jugoslavien med på listan. Även detta är med största sannolikhet en bidragande orsak till att integrationen lyckats relativt väl i Kanada.

Vad man alltså kan utläsa av båda tabellerna, och av materialet på Kanadesiska statistikkontorets hemsidor i största allmänhet, är att de länder vars medborgare bidrar med flest invandrare hos oss i princip helt saknas i den kanadensiska statistiken. Afghanistan, Somalia och Irak finns varken bland flyktingländerna eller arbetskraftsländerna. Man har två potentiella problemländer, Tjeckien (zigenare) och Nigeria, men inget av dem ligger ens i närheten av det antal som invandrar hos oss. (Däremot kan det kanske vara förvånande att 939 personer från USA sökte asyl i Kanada 2008.)

Expressen och Dagens Nyheter presenterar Kanada som ett invandrings- och integrationsmässigt föredöme. För opinionsbildare som blint stöder den svenska migrations- och integrationspolitiken är detta att skjuta sig och regeringen i foten. I och med den jämförelse med Sverige som man inte kan undgå att göra ger båda tidningarna rejält underbetyg till de svenska regeringar som utformat och administrerat det svenska invandringsfiaskot, den sittande inräknad. Om man vill bevara illusionen att invandringspolitiken i Sverige inte lett till ren katastrof, ska man inte jämföra med Kanada. Att dessutom framhålla Kanada som ett föredöme, är att totalt underkänna den invandrings- och integrationspolitik som förts i Sverige sedan Olof Palmes dagar.

Expressen: Kanada vinner
Kanadensiska statens statistiksidor

Annonser
%d bloggare gillar detta: