Red.

Varför integrationen inte fungerar.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, islamisering on 13 mars, 2010 at 16:49

Lundaforskaren Aje Carlbom skrev redan 2005 en artikel om integrationsproblem i den marxistiska tidskriften Röda Rummet. Artikeln heter ”Idén om strukturell rasism döljer det verkliga integrationsproblemet” och analysen av varför invandrare inte blir en del av det svenska samhället känns lika träffsäker som frispråkig. Artikeln skrevs för fem år sedan, och med facit i hand kan man nu konstatera att det som var problem 2005 fortfarande är problem 2010.

Trots alla satsade miljarder har egentligen ingenting hänt på fem år, utom att stora invandrargrupper blivit allt mer fastcementerade i sina bostadsenklaver. Carlbom skrev så här 2005:

”I Malmö har det sedan i slutet av 1980-talet etablerats en arabisk offentlighet som innebär att människor kan upprätta kontinuitet mellan livet i hemlandet och det nya landet. För att överleva i vardagen finns idag ingen tvingande anledning att till exempel lära sig svenska eller att etablera kontakter i det svenska samhället. Man kan försörja sig med hjälp av bidrag, det finns gott om butiker som saluför billiga livsmedel man är van vid från hemlandet, här finns möjlighet att socialisera barnen till muslimer i någon av Koranskolorna och i arabiska friskolor. Fredagsbönen kan förrättas i någon av moskéerna och ofta lever man nära vänner och släktingar. Arabiska kan användas i både det privata och det offentliga. Det är enkelt att få tag i arabiska böcker och tidskrifter. Flertalet hushåll är också utrustade med parabolantenner som gör det möjligt att titta på någon av de ungefär tjugo arabiska tevekanaler som utsänds från andra delar av världen. Enligt islamologen Anne Sofie Roald är det så att en överväldigande majoritet arabisktalande i Öresundsregionen föredrar arabisk teve framför svensk.(12) Till detta kan man lägga att den svenska skolan i Malmö har infört undervisning på arabiska i vissa årskurser. Olika typer av lokala och globala verktyg kan alltså användas för att leva inom ramen för en avskild värld.”

Sedan dess har segregationen fortsatt. Och integrationen gått i stå. Men varför i himmelens namn blir inte de muslimska grupperna integrerade? Från vänsterhåll skyller man på osynlig ”strukturell rasism”, vilket även Carlbom tycks se som en undanflykt. Jag misstänker att den riktiga orsaken är en helt annan och mycket enklare.

Dessa grupper integreras inte därför att de inte har något incitament till integration. De behöver inte integrera sig. Livet går bra ändå. De har förmodligen, trots att de är bidragsförsörjda, en högre levnadsstandard här än i hemlandet. De lever sina liv som de alltid gjort utan att behöva lära nytt eller bry sig om hur det fungerar i Sverige. De har trygghet i sin grupp, som fungerar på samma sätt som i hemlandet; samma grannar, samma imam. De jobb de skulle kunna vara aktuella för är sannolikt så lågkvalificerade att de skulle ge lägre inkomst än bidragen. En ytterligare orsak är att mullor och andra religiösa företrädare aktivt motverkar integration genom att konsekvent kräva att muslimer ska särbehandlas och så lite som möjligt konfronteras med det svenska samhället.

Aje Carlboms artikel – läs den!
Aje Carlbom på Wikipedia

Annonser
%d bloggare gillar detta: