Red.

Ystad Allehanda råkar avslöja hotfull asylsökare.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, islam, kriminalitet, press on 13 mars, 2010 at 16:45


Ystad Allehanda är en tidning som ges ut i Ystad i sydöstra Skåne och som ingår i samma företag som Sydsvenska Dagbladet. Liksom modertidningen hör YA till de mer ängsligt politiskt korrekta, men ibland spricker fasaden.

I nätupplagan den 19 februari råkar man, förmodligen omedvetet, avslöja att en missnöjd och hotfull klient hos socialförvaltningen i Simrishamn är av annan etnicitet än svensk. Bakgrunden är att en man i 30-årsåldern ilsknat till i missnöje över att socialtjänsten dristat sig till att ställa någon form av krav på honom och familjen, oklart vad. Bristen på impulskontroll tillsammans med oförmågan att acceptera socialtjänstens krav är redan det en stark indikation på att familjen har invandrarbakgrund, och bekräftelsen kommer mycket riktigt lite längre ner i texten. YAs reporter skriver:

”30-åringen uppger dock i förhör att han inte visste vad ordet döda betyder och att det han egentligen ville var att be om hjälp.”

Med denna enkla mening har artikelförfattaren givit oss material nog att sluta oss till tre saker, och att med rimlig säkerhet kunna anta en fjärde.

Vad vi vet:
Mannen är (1) av utländsk härkomst, (2) han och hans familj försörjs med skattemedel och (3) han blir skogstokig och mordhotar handläggaren när Socialtjänsten i Simrishamn vill dra in på familjens förmåner.

Hur kan vi då veta allt detta:
1. Det är inte troligt att en svensk man i trettioårsåldern skulle vara okunnig om betydelsen av ordet ”döda”. Det är också mindre sannolikt, även om det säkert förekommit, att en svensk man i trettioårsåldern skulle använda ett ord som ”döda” i ett SMS till sin socialhandläggare.
2. Statistiken talar för att familjen försörjs med skattemedel. Exempelvis så lever hälften av alla invandrade på skattepengar ännu mellan sju och nio år efter ankomsten till Sverige. Med tanke på mannens bristande språkkunskaper är det kanske rimligt att anta att han varit i landet kortare tid än sju år. Dessutom skulle det i annat fall vara onödigt att utse en socialtjänsthandläggare för familjens räkning.
3. YA skriver att ”Det var när handläggaren ställde krav på familjen som 30-åringen ilsknade till…”. Utan att veta vad dessa ”krav” gick ut på kan man anta att de på något sätt innebar en försämring av familjens förmåner.

Antagande: Med tanke på mannens uppenbart låga impulströskel och ådagalagda beredvillighet att hota med våld vid en upplevd motgång härstammar han troligen från mellanöstern och är med största sannolikhet muslim. Om du vet bättre, så svara gärna i kommentarerna.

Ystad Allehanda

Annonser
%d bloggare gillar detta: