Red.

Ett historiskt misstag.

In asylpolitik, demokrati, flyktingar, Internationellt, invandring, islam, islamisering on 24 mars, 2010 at 08:42

Man brukar tala om beslut eller händelser med vittgående konsekvenser som historiska. Oftast är det bara i efterhand man kan avgöra vilka händelser som blir livsavgörande; samtiden har ju av naturliga skäl oftast liten möjlighet att bedöma vilka konsekvenser som kan tillstöta i framtiden. Men just nu har vi i Sverige den unika möjligheten att bevittna konsekvenserna av ett historiskt misstag medan detta misstag fortfarande går att korrigera.

Någon gång på sjuttiotalet tog den då sittande regeringen ett antal beslut som skulle komma att förändra livsbetingelserna för praktiskt taget alla svenskar, levande och ännu inte födda. Det var beslut som skulle leda till att den då fortfarande relativt välmående svenska ekonomin över tid skulle dräneras. Beslut som innebar att ett relativt homogent land med goda framtidsutsikter skulle förvandlas till ett sekteristiskt sönderslitet land utan framtid annat än som kommande slagfält. Det handlar förstås om inflödet av närmare två miljoner ofta gravt kulturfrämmande människor utan större möjligheter eller vilja att integreras. Det handlar också om det ödesdigra beslutet att tillåta islam att etableras i Sverige. Två historiska misstag som vi får leva med i generationer framöver.

Myten om det mångkulturella samhället har för länge sedan visat sig vara ett havererat hugskott. Ett samhälle där folk respekterade varandra och arbetade mot ett gemensamt mål har segregerats i en rad olika parallella kulturer, ofta sinsemellan fientliga. I detta parallellkulturella samhälle regerar kränktheten, snålheten, avunden och oviljan. Tilliten till medmänniskorna har blivit det första offret. Våra politiker har med berått mod skapat ett samhälle som i mycket börjar likna det som bröt samman i etnisk rensning på Balkan på nittiotalet.

Sverige fortsätter visserligen att sätta internationella rekord, men till skillnad från tidigare är det nu inte i industriproduktion, utbildning och välfärd. Nej, numera är Sverige världsledande, eller på väg att bli det, i antalet våldtäkter, uppehållstillstånd beviljade till krigsförbrytare, icke gymnasiebehöriga grundskoleelever, rån, misshandel, nedskärningar för våra gamla, gängstrider, hedersmord, hot mot vittnen, antisemitism, illegala skjutvapen, korruption och nepotism.

Lagom till valet 2014 kan antalet muslimer i Sverige komma att ligga runt miljonen. I Malmö ensamt närmare 100.000. På riksplanet betyder detta tio procent av befolkningen, i Malmö runt trettio procent. Att de politiska partierna skulle kunna ställa ut vittgående löften till den muslimska gruppen för att erövra deras röster är mer än troligt. Moderaternas drag att sätta somaliern och muslimen Abdirisak Waberi i Riksdagen är ett tecken på detta, men de andra partierna, utom SD, är inte heller oskyldiga. Att vi kan komma att se ett muslimskt politiskt parti inför valet 2014 är heller ingen orimlig tanke. Ett sådant parti skulle potentiellt kunna bli svårt att förbigå vid en regeringsbildning, oavsett vilken av valkartellerna som vinner. De negativa följderna av en sådan utveckling kan inte underskattas. Islams sätt att behandla oliktänkande borde vara nog för att samla alla goda krafter till motstånd.

De två grova misstag som begicks på sjuttiotalet; att låta hundratusentals svårintegrerade människor invandra till bidragsförsörjning och att tillåta att islam etablerades i Sverige, behöver inte vara omöjliga att rätta till. De idag vidöppna slussportarna kan stängas, tillfälligt eller permanent. Sverige har ingen som helst skyldighet att ta emot och förse alla som vill med nya identiteter. Permanenta uppehållstillstånd måste inte utfärdas, det går lika bra med temporära. Folk som inte har rimliga skäl att stanna kan med fördel återförenas med sina familjer i hemländerna, kriminella kan och ska utvisas, människor som trots asylskäl ännu efter tio år inte brytt sig om att lära sig språket eller finna egen försörjning är uppenbart på fel plats och kan uppmuntras att söka sig till ställen där det finns efterfrågan på deras speciella begåvning.

Islams aggression och växande inflytande kan motarbetas på samma sätt som vi skulle göra motstånd om man försökte etablera nazismen i Sverige under täckmantel av religion. Krav på särbehandling kan enkelt avslås av ansvariga politiker eller tjänstemän. Stats- eller kommunala bidrag till odemokratiska organisationer och sammanslutningar (vilket betyder samtliga som har islam som grund) kan enkelt dras in. Krav på att etablera skilda lagar för den muslimska gruppen kan avvisas. Nya moskéer måste inte ges tomter och bygglov.

Olof Palme deklarerade en gång att ”politik är att vilja” och allt som krävs i Sverige för att börja rätta till de senaste trettio årens politiska misstag är faktiskt viljan att göra det.

Om den viljan finns kan vi börja se framåt. Om den inte finns är hoppet ute. Frågan blir då; vill vi se våra barn och barnbarn växa upp i ett någorlunda homogent land med alla demokratiska fri- och rättigheter eller vill vi fortsätta att förvandla Sverige till ett nytt Libanon eller Balkan?

Din röst kan avgöra den 19 september 2010.
Missa inte chansen.

Annonser
  1. Detta var ett av de bästa politiska texter jag läst på länge. Koncist. Konkret. Pregnant. Den borde biläggas alla Sveriges gratistidningar så folk får upp ögonen på vad som sker i Sverige.

    ”… kan uppmuntras att söka sig till ställen där det finns efterfrågan på deras speciella begåvning.” En helt fantastisk formulering som ser det positiva i varje människas förmåga. Du borde ut på barrikaderna. Med din goda formuleringsförmåga skulle mycket vinnas.

  2. Om tillräckligt många svenskar vill förändring tillräckligt mycket för att vilja stå ut med hån, ringaktning, trakasserier, hot och misshandel tror jag vi har en chans att vända skutan. Det kommer inte att gå snabbt, men det känns som om 2010 måste bli vändpunkten.

  3. Mycket, mycket bra formulerat och skrivet… Imponerande att få med så mycket på så litet utrymme – kudos till dig, Cavatus!

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: