Red.

Vi kräver att muslimer i offentlig ställning tar avstånd från den muslimska terrorn.

In demokrati, invandring, islamisering, politiker on 12 december, 2010 at 21:25

Det är drygt 24 timmar sedan en irakisk muslim med terroristambitioner försökte anställa massaker på julshoppande svenskar på Drottninggatan i centrala Stockholm. Redan har islamapologeter som Fredrik Reinfeldt och politiskt aktiva muslimer försökt tona ner betydelsen av attentatet som kunde dödat eller skadat hundratals svenskar.

Det stora problemet med islamisk terror är inte det förhållandevis lilla antalet övertygade och hänsynslösa jihadister som genomför själva morden. Det stora problemet är att majoriteten av muslimerna inte vågar säga ifrån. De har ofta lagt sig till med västerländska vanor, fast de vet att det är förbjudet – shirk – och de vågar inte ta avstånd därför att de innerst inne vet att jihadisterna har rätt; att de representerar den sanna islam och att de själva har allvarliga brister i tron.

Vi som i värsta fall kunde varit bland de dödade eller skadade menar att det nu är dags för de muslimer som bor i Sverige att säga ifrån. Säga ifrån mot islamiska jihadister och fördöma muslimsk terror. Och det räcker inte att säga att ni tar avstånd från terror i största allmänhet, ni ska ta avstånd från muslimskt motiverad terror.

Först och främst kräver vi av de muslimer i Sverige som tillåtits ta plats i demokratiskt valda institutioner att nu ställa sig upp till försvar för dessa institutioner och den svenska demokratin och rättvisan genom att offentligt fördöma muslimsk terror. Här under följer en lista på personer som valts till Sveriges Riksdag. Om du följer nyheterna kan du själv pricka av dem som lever upp till våra högst rimliga krav.

Valda till Riksdagen
Arhe Hamednaca (S)
Mehmet Güner Kaplan (MP)
Hanif Bali (M) (se uppdatering 2)
Maryam Yazdanfar (S)
Ameneh Kakabaveh (V)
Ismail Kamil (FP)
Adnan Dibrani (S)
Abdirizak Waberi (M)
Shadiye Heydari (S)
Roger Adib Haddad (FP)
Roza Güclü Hedin (S)
Jabar Karim Amin (MP)
Abir Al-Sahlani (C) (se uppdatering 1) 

Vi tror inte de här potentaterna vill eller törs försvara demokratin och ta avstånd från muslimsk terror, men vi blir glada om vi har fel.

Uppdatering 1.
Två dagar efter terrorbomberna på Drottninggatan i Stockholm arrangerade riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) i ett anfall av sällsynt hyckleri en irakisk-muslimsk samling på platsen för den första bomben på Olof Palmes Gata. 80 irakier kom och demonstrerade eftersom de fruktade att bomberna kunde skapa antimuslimska känslor hos svenskarna. Inte ett ord för att fördöma den muslimske bombmannen, inte ett ord av sympati för de tilltänkta offren, utan enbart tal om att de muslimska irakierna i Sverige mår dåligt på grund av det inträffade. Icke godkänt.

Uppdatering 2.
Någon som påstår sig heta Hanif Bali har använt kommentarsfältet till att förklara att han inte är muslim. (Se kommentarerna för mitt svar.) Eftersom vi inte kan veta om det verkligen är HB som kommenterat, och eftersom kommentaren inte besvarade frågan, avstår vi tills vidare från att markera hans namn med ”godkänt” eller ”icke godkänt”.

Uppdatering 3, 8 augusti 2011.
Den person (se uppdatering 2 ovan) som kommenterade under namnet ”Hanif Bali” och påstod sig inte vara muslim har idag av allt att döma visat sig vara en lögnare och ett troll. Det var alltså rätt att betrakta pseudonymen med ett mått av skepsis.  Idag skriver nämligen den riktige Hanif Bali (m) en debattartikel på Expressens debattsida. I denna artikel skriver han bland annat:

”Mitt hår är mörkt. Min hud är solbränd också på vintern. Mina föräldrar är muslimer.”

Att en person med muslimska föräldrar, som Hanif Bali själv uppger, inte själv skulle vara muslim är praktiskt taget otänkbart. Alla barn som föds av muslimska föräldrar, eller i äktenskap där endast fadern är muslim, betraktas ovillkorligen som muslimer. Att hoppa av från islam är belagt med otvetydigt dödsstraff, ett straff som alla rättrogna muslimer dessutom uppmanas att verkställa vid första bästa tillfälle. Straffet kan också ofta utmätas på avhopparens familj eller släktingar. Hanif Bali är alltså med allra största sannolikhet muslim och det är därför fortfarande intressant att han efter åtta månader fortfarande inte funnit det lämpligt att offentligt ta avstånd från försöket att i profetens namn mörda några tiotals oskyldiga julshoppare. I synnerhet som Hanif Bali givits förtroendet att ha en stol i Riksdagen och borde kunna avkrävas att vara den förste att försvara demokratin och medborgarnas liv och hälsa.

 1. Hej, Verkligheten,
  den här listan var upplysande – och skrämmande. Det är en lista som PI borde ta in … och … vad gör alla vi andra som känner till namnen på den? (Jag upptäcker dig ibland bland PI-kommentarerna och ler igenkännande.)
  De välkända personerna av dem som ibland hamnar i fokus vet vi var vi har eller ..?
  Femton trojaner … vem vill ha in sådana i sin dator? Samtidigt?

 2. Det här är inte alla, det är bara de 15 som kommit in i Riksdagen. Vi har också runt 35 på landstingsnivå och flera hundra på kommunal nivå. Så nog skulle man kunna säga att vi blivit infiltrerade. Skulden för detta vilar på de etablerade partiernas axlar, de har ju satt upp dessa personer på sina listor och svenskarna har val efter val röstat på partierna och litat på deras urval och nomineringsrutiner.

 3. Fast jag är inte muslim, och det är detta som är ett problem, ni drar folk över en kam. Osvenskt av er.

 4. Vi är långt ifrån övertygade om att du är den du utger dig för att vara, men vi ska svara i alla fall. Så här ligger det till, förstår du. Vi hör till de personer som blir förbannade när folk försöker ta livet av oss. I synnerhet när det gäller folk som vi i vår idiotiska självutplånande godhet har tagit in i vårt hus och givit fristad och försörjning när de behövde hjälp. Även om de islamiskt troende blivit lärda att betrakta vår godhet som en självklar rättighet (en sorts jizyah, om du känner till det begreppet) och aldrig skulle förnedra sig till att känna tacksamhet inför oss kuffar, så kräver vi faktiskt att de inte försöker mörda oss i sömnen.

  Att frivilligt tillåta att islam etablerades i vårt land är vårt största politiskt-strategiska misstag sedan vi ställde upp vår armé mot ryssarnas vid Poltava 1709. Detta misstag kan mycket väl leda till att vi utplånas som folk eller i bästa fall reduceras till dhimmis likt zoroastrierna, judarna, bahá’ierna och de kristna i ditt hemland.

  Om du är den du påstår är det intressant att du varken offentligt eller i din kommentar finner det lämpligt att ta avstånd från försöket att i profetens namn mörda några tiotals oskyldiga julshoppare. Attentatet var uppenbart en medveten politisk-religiös handling i syfte att påverka den svenska riksdagens och regeringens agerande i olika frågor som rör islam. Muslim eller inte, om du är den du säger tycker vi faktiskt att du som riksdagsledamot ska ha ryggrad nog att försvara demokratin mot de krafter som vill ersätta den med sharia.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: