Red.

Nytt idiotförslag: Ge elever rätt att överklaga dåliga betyg.

In demokrati, diskriminering, Internationellt, skolan on 13 januari, 2011 at 10:11

Leif Davidsson, som varit regeringens utredare, skriver i sitt förslag bland annat att elever som anser sig ha fått för dåliga betyg, och inte fått dem ändrade av läraren, ska kunna överklaga till rektorn. Denne ska sedan kunna avgöra om betyget ska höjas eller ligga kvar. Någon möjlighet till sänkning ska inte finnas.

Nyhetsrapporteringen har hittills koncentrerats på utbildningsminister Jan Björklunds sågning av förslaget. Här har Björklund visat en nivå av civilkurage som bloggen vill uttrycka sin uppskattning för. Däremot har vad vi förstår samtliga andra partier (möjligen med undantag av Sverigedemokraterna) i sin ständiga strävan att vara lite mer korkade än igår ställt sig bakom detta idiotförslag. Om det utarbetas till regeringsmotion och kommer till omröstning i Riksdagen skulle det alltså kunna förverkligas.

Det finns redan en tendens till att lärare sätter för höga betyg. Ett sådant här system skulle skruva upp betygsinflationen ytterligare. Lärarna skulle helt enkelt tendera att sätta ännu lite högre betyg för att försöka undvika överklaganden och slippa jobba på sommarlovet. Möjligen skulle systemet kortsiktigt förbättra betygsstatistiken i de skolor som idag har sämst siffror; de med hög andel invandrarelever.

Ett sådant här system är som gjort för att utnyttjas av de som även annars skriker högst. Och som dessutom kan dra fram diskrimineringskortet ur bakfickan. Betygen behöver inte ens vara dåliga; bara sämre än vad man själv tycker att man borde fått. Och eftersom det inte kommer i fråga med några sänkningar, så har man ju inget att förlora på att överklaga. Tillsammans med det tidigare förslaget om att elever skulle få betygsätta sina lärare, och därmed få makt över deras karriär och lön, skulle detta ruinera arbetsmiljön i skolan. I ett läge där den svenska skolan stadigt blir allt sämre i internationell jämförelse behöver vi förslag som kan hjälpa oss bygga upp skolan igen, inte förstöra den ytterligare.

Vad utredaren missat är det mest grundläggande med all undervisning.
Till syvende og sidst är det inte betygen som räknas, utan kunskaperna.

Utredningens betänkande
Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96)

%d bloggare gillar detta: