Red.

Migrationsproblemet i verkligheten.

In asylpolitik, flyktingar, invandring, lag & rätt, politiker, sanning och lögn on 27 januari, 2011 at 12:25

Vi har tidigare haft åsikten att Migrationsverket måste ha bemannats med de mest naiva personer man kunnat hitta på den svenska arbetsmarknaden. Genom att läsa Merit Wagers blogg, där migrationsarbetare med mer realistisk syn på verksamheten ibland anonymt kommer till tals, har vi i någon mån modifierat denna syn.

Efter att en tid ha följt den relativt nya bloggen MigiLeaks, vill vi modifiera vår syn ytterligare. I de autentiska fall och domar (offentliga handlingar) som redovisas av MigiLeaks tycks det ofta vara så att Migrationsverket ha fattat realistiska beslut grundade på en rimligt kritisk hållning till de allehanda historier som asylsökande kan presentera för att skaffa sig asyl och uppehållstillstånd.

Överklagade avslag
Man ska hålla i minne att det som MigiLeaks publicerar är domar från Migrationsdomstolarna, dvs avgöranden i fall där asylsökande har fått nej av Migrationsverket och då överklagat beslutet. De fall där Migrationsverket direkt beviljat uppehållstillstånd finns förstås inte med. Men om man antar att Migrationsverket arbetar efter principen ”blunda och bevilja” (som så ofta beskrivs av migrationsarbetare hos Merit Wager) så måste de ansökningar som trots detta fått avslag vara exempellöst dåligt underbyggda eller rent lögnaktiga.

Naivitetens högborg
I detta ljus framstår då Migrationsdomstolarna som naivitetens nya högborg. Här rivs uppenbart korrekta, eller i varje fall rimliga, beslut av Migrationsverket upp och uppehållstillstånd beviljats utan att nya fakta kommit fram. Ofta tycks den juristutbildade domaren i Migrationsdomstolen gå på Migrationsverkets linje och rekommendera avslag, men blir överkörd av de tre politiskt utsedda lekmannaledmöterna. Dessa verkar i stort sett gå in för att att alla avslag ska ändras och alla historier, oavsett hur genomskinliga de är, ska rendera ett permanent uppehållstillstånd.

Systemet fungerar inte
Efter att ha följt MigiLeaks en tid och läst många av de domar som Migrationsdomstolarna presterat, kan jag bara dra slutsatsen att systemet med politiskt tillsatta nämndemän uppenbarligen inte fungerar i asylfall. Nämndemännen verkar i alltför stor utsträckning styras av sina känslor, och istället för att fatta beslut på sakliga grunder avkunnar man domar för att man tycker synd om den sökande. Och visst kan det vara synd om folk, i synnerhet folk som kommer från fattiga förhållanden. Men, och detta borde nämndemännen förstå, fattigdom är inte ett asylskäl. Bara det faktum att det är synd om någon är heller ingen anledning till uppehållstillstånd. Det finns minst 20 miljoner människor i Europas närhet som det är synd om, men alla kan inte bo i Sverige. Det är visserligen en rättighet att få söka asyl, men det är ingen rättighet att beviljas sådan.

Jag rekommenderar de av mina läsare som är intresserade av asylfrågor att följa Merit Wager och MigiLeaks. Det kan ge en ny syn på vad som händer i verkligheten.

Annonser
  1. […] Tidigare om MigiLeaks Avpixlat om MigiLeaksfallet SR om MigiLeaks 1 SR om MigiLeaks 2 (Kan det vara en slump att en av artikelförfattarna heter Mohamed?) Aftonbladet om MigiLeaks Vårt inlägg om bloggen Allahuakbar Share this:FacebookTwitterStumbleUponRedditE-postLike this:GillaBli först att gilla denna post. ▶ Inga svar /* 0) { jQuery('#comments').show('', change_location()); jQuery('#showcomments a .closed').css('display', 'none'); jQuery('#showcomments a .open').css('display', 'inline'); return true; } else { jQuery('#comments').hide(''); jQuery('#showcomments a .closed').css('display', 'inline'); jQuery('#showcomments a .open').css('display', 'none'); return false; } } jQuery('#showcomments a').click(function(){ if(jQuery('#comments').css('display') == 'none') { self.location.href = '#comments'; check_location(); } else { check_location('hide'); } }); function change_location() { self.location.href = '#comments'; } }); /* ]]> */ […]

  2. […] Avpixlat MigiLeaks på Avpixlat Tidigare om MigiLeaks Ännu tidigare om Migileaks […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: