Red.

Hanif Bali (m) sågar mångkulturen. Omvändelse eller taqiyya?

In asylpolitik, invandring, mångkultur, politiker, sanning och lögn on 9 februari, 2011 at 17:37

Hanif Bali är en 24-årig iranier som likt islamisten Abderizak Waberi valts in i Riksdagen under Nya Moderaternas beskydd. Han har nu skrivit ett inlägg på Newsmill. I detta inlägg dristar sig Bali till att kritisera den förhärskande mångkulturen.

Man kan först notera att om en svensk riksdagsledamot hade uttryckt sig som Bali, så hade denne stackare med all sannolikhet redan korsfästs i media som främlingsfientlig rasistnazist. Förmodligen hade kraven på hans eller hennes avgång redan formulerats på Aftonbladets ledarsida. Men eftersom Bali är iranier och invandrad och således politiskt untouchable slipper han sannolikt utsättas för detta.

Kulturdarwinism
Balis tes tycks bland annat vara att samhället borde utsätta främmande kulturer och ideologier för en sorts marknadsprivatisering där den mest lämpade och populära kulturen skulle överleva och bli den förhärskande. Att svenska staten under de senaste 20-30 åren idogt stött och uppmuntrat alla andra kulturer än den svenska (som enligt Hanif Balis egen partiordförande för övrigt inte ens existerar) har varit en beklagligt misstag. Bali tycks närmast förespråka en sorts kulturdarwinism. Detta rimmar dock illa med den moderata partilinjen.

Omvändelse eller taqiyya?
Detta är nytt från Balis sida. Han har tidigare i debatter i Riksdagen och annorstädes ivrigt och envist försvarat både invandringen och den katastrofala mångkulturen. Kanhända är Balis synbara omvändelse föranledd av att han har skådat skriften på väggen efter Angela Merkels och David Camerons kritik av den misslyckade mångkulturen i Tyskland respektive Storbritannien. Kanske har han så fina känselspröt att han anar att vinden kan vara på väg att vända. Kanhända är det enbart ännu ett utslag av taqiyya, den tillåtna och anbefallda muslimska lögnen, ägnad att vilseleda oss otrogna.

Tagen i upptuktelse
Även om han är immun mot mediadrev, så lär nog en sak ändå vara i faggorna för unge Bali, som för övrigt enligt egen utsago vid tre års ålder reste ensam från Iran till Sverige för att söka asyl. Han löper stor risk att nu bli tagen i upptuktelse av den moderata partiledningen. För mångkulturen är ju numera grundlagsfäst och får varken kritiseras eller ifrågasättas.

Newsmill
Hanif Balis hemsida
Hanif Balis Riksdagssida
Om taqiyya

Annonser
%d bloggare gillar detta: