Red.

Sverige, september 2014. Ett muslimskt parti i Riksdagen? (Del 1 av 3)

In asylpolitik, demokrati, islam, islamisering, politiker, valet 2014 on 14 mars, 2011 at 22:30

UPPDATERAT 5 oktober 2012!

Nedanstående skrev vi i mars 2011. Idag läser vi följande insändare hos Varjager:

”Det synnerligen extremistiska islamska partiet Hizb Ut Tahrir lanseras och bildas i Sverige nu i mitten av oktober! Deras syfte är att ta kontrollen över Sverige och införa sharia lagar! Partiet är och har varit förbjudet i flera muslimska stater, men bedriver en mycket aktiv verksamhet i bl.a. Sverige (…) Hizb Ut Tahrir har tidigare agerat i hemlighet under en sammanslutning som kallar sig för Muslimska multinationella föreningen. Detta parti anses alltså vara allt för radikalt och extremt i många muslimska länder, men här i Sverige är dom således välkomna!  För närvarande så bor det c:a en million muslimer i landet och vem dom  röstar på lär väl inte vara någon större hemlighet! Politikerna lägger sig alltså platt på marken och låter detta självmord ske! En av dom ansvariga för det nybildade partiet, Lway Al-Maeni, anser att demokrati och mänskliga rättigheter är en våldtäkt på islam och muslimer!”

Varjagers Weblog

 

Nu ska jag göra något som jag kan komma att få äta upp senare. Jag ska göra en förutsägelse. Och alla vet ju hur det kan gå med förutsägelser. Se bara på Mattias Gardell och hans bok. Men jag ska i alla fall sticka ut halsen tre och ett halvt år i förväg och förutskicka att Sverige kan ha ett muslimskt och islamistiskt politiskt parti i valrörelsen inför valet 2014. Jag ska till och med ge några förslag på partiets kandidater. Både manliga och kvinnliga.

Jag ska gå så långt att jag påstår att ett sådant muslimskt parti år 2014 skulle kunna få tillräckligt många röster för att ta plats i Riksdagen. En allt övervägande del av de muslimer som bor i Sverige och som har rösträtt i valet till Riksdagen (alla som fyller 18 år senast på valdagen och har svenskt medborgarskap) skulle sannolikt lägga sin röst på ett muslimskt parti. De skulle ha svårt att göra annat om det fanns ett sådant alternativ. Att rösta på något av de etablerade partierna skulle då kunna vara att betrakta som shirk, vilket är den värsta förbrytelse man kan begå inom islam och det enda brott som helt saknar möjlighet till förlåtelse.

339.610 muslimska väljare – finns de?
Den första invändningen mot detta är naturligtvis att det inte finns 339.610 röstberättigade muslimer i Sverige. Det är möjligt att det är sant, och då får vi kanske vänta till 2018 på ett muslimskt parti. Men faktum är att siffran på hur många muslimer som bor i Sverige är högst ungefärlig. Vi vet inte ens hur många muslimer som har fått svenskt medborgarskap, och därmed rösträtt till Riksdagen, eftersom religiös tillhörighet inte registreras. Vi vet heller inte hur många som konverterar. Bedömningarna om hur många muslimer Sverige hyser varierar från 250.000 till 700.000 eller fler. Sveriges Muslimska Förbund uppgav 2006 antalet till 450.000. Det är fyra år sedan och sedan dess har vi i runda tal tagit in runt 400.000 nya migranter, många från Irak, Afghanistan och Somalia. Om hälften av nytillkommande är muslimer skulle de nu vara mellan 500.000 och 900.000. Sanningen är att ingen vet eftersom vi inte törs ta reda på det. Man kan dock utgå från att ett muslimskt partis väljarunderlag växer med varje muslim som beviljas medborgarskap.

Stadigt ökande väljarbas
Man kan också invända att den muslimska gruppen i Sverige har en befolkningsfördelning med relativt många unga. Detta är sant, men eftersom muslimer som föds i Sverige och har någon förälder med svenskt medborgarskap per automatik blir svenska medborgare ökar det muslimska väljarunderlaget för varje år som går. Alla partier skulle mörda för en så stadig och närmast automatisk tillväxt i sin väljarbas. Inget parti som bygger sin existens på en rent ideologisk grund kan räkna med det. Lagom till valet 2014 kommer det, om sjuklöverns ambitioner håller och om vi antar att varannan nytillkommande är muslim, att finnas ytterligare minst 200.000 nya muslimer i Sverige, vilket ger en total på mellan 700.000 och 1.100.000, möjligen fler. Många av dessa kommer naturligtvis inte att ha medborgarskap och rösträtt till Riksdagen, men är det orimligt att tro att en tredjedel av dem kommer att ha det lagom till september 2014? Det blir i så fall i storleksordningen 300.000 röster och en sannolik biljett in i riksdagen för ett tjugotal av partiets kandidater.

Islam i kommunalpolitiken
Utländska medborgare som har bott och varit folkbokförda i Sverige i minst tre år har rösträtt i de kommuner och landsting där de är folkbokförda. Har man redan medborgarskap i EU, Norge eller Island behöver man bara ha varit folkbokförd i 30 dagar och ha anmält önskan att rösta. Av de 700.000 till en miljon muslimer som kan antas bo i Sverige 2014 kommer samtliga som kommit senast under 2011 att ha rösträtt i kommunal- och landstingsval oavsett medborgarskap. Om de kan förstå, läsa och skriva svenska spelar liten roll, men man kan anta att de skulle ge sin röst till ett muslimskt parti om det fanns ett sådant alternativ. En del svenska kommuner med en stor andel muslimska invandrare kan alltså komma att starkt påverkas av lokala muslimska politiker efter valet 2014. Malmö är väl den kommun som ligger närmast till hands. I Malmö bor runt 90.000 personer födda i utlandet, och runt 40.000 av dem är troligtvis muslimer med tanke på vilka länder de kommer från. (Malmö moské, Islamic Center, uppgav 2010 till och med att de då hade 65.000 medlemmar i Malmö.) Om en tredjedel av dessa skulle kunna förmås att rösta på ett muslimskt kommunalt parti, skulle detta parti få runt 13.000 röster. Det är fler än vad Folkpartiet (10.942) eller Miljöpartiet (12.906), men mindre än vad Sverigedemokraterna (17.855) fick kommunalt i Malmö i valet 2010. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna skulle dessutom troligen förlora väljare till ett sådant muslimskt parti. Med tanke på att röstandelen för Socialdemokraterna i invandrarområdena kan ligga över 80 procent, skulle uppkomsten av ett muslimskt parti allvarligt kunna försvaga deras ställning i kommunen. I valkretsen Örtagården västra (med ökända Bennetts väg) fick Socialdemokraterna t ex 87,41 procent, i Törnrosen 84,29 procent, i Örtagården östra 85,05 procent och i valkretsen Herrgården (med von Rosens väg) hela 89,84 procent.

Koranen som rättesnöre
Eftersom ett muslimskt partis väljare rekryteras efter huruvida man accepterar koranen och bestämmelserna i sharia som rättesnöre blir det också ett tätt sammanhållet och homogent parti. Det kan heller inte förväntas driva sin politik efter vad som är rätt och rimligt för Sverige som nation utan efter vad som är bäst för islam och för den muslimska gruppen i landet. Det gör ett sådant parti i praktiken immunt mot rationella argument i sakfrågor. Det blir också ett parti som kan förväntas ha en hög förändringströghet. Precis som koranen. Ett sådant parti har vi aldrig tidigare haft. Frågan är om den svenska politiska systemet klarar av att hantera det. Jag påstår inte att vi skulle få filialer av Hizbollah eller Hamas i Sverige; deras yttre uttryck skulle sannolikt verka alltför frånstötande på det svenska folket. Detta betyder dock inte att kärnan i ett svenskt muslimskt/islamistiskt parti inte skulle vara strikt fundamentalistiskt, så blir sannolikt fallet, men de yttre uttrycken kommer att anpassas till svenska förhållanden.

Politiskt skolade muslimer
Det finns idag ett tämligen stort antal politiskt skolade och aktiva muslimer i de befintliga svenska partierna, möjligen undantaget Sverigedemokraterna. Dessa politiskt aktiva kan förväntas att, när det väl etablerats ett muslimskt alternativ, gå över till det nya partiet. I de fall någon skulle tveka lär han eller hon sättas under hård press. Med religiösa argument som exempelvis shirk emot sig, kommer få av dem, om ens någon, att våga stanna kvar och arbeta i de etablerade partierna. Ett muslimskt parti har alltså inte bara en stadigt växande väljarbas, det kommer också redan från början att bemannas av kadrer som fått politisk skolning i de etablerade partierna och som kan lära upp de oerfarna.

Del 2
De manliga kandidaterna

Del 3
De kvinnliga kandidaterna

Annonser
  1. […] Mer om Stefan Attefall Attefall igen Mer om Waberi Nyamko Sabuni Jens Orback intervjuad Carin Jämtins utspel Ett muslimskt parti i Sverige? […]

  2. […] Muslimskt parti i Riksdagen? […]

  3. […] eventuellt islamistiskt politiskt parti i Sverige, så läs våra tre blogginlägg i ämnet här (del 1), här (del 2) , och här (del 3). Dela med dig:FacebookTwitterStumbleUponRedditE-postLike […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: