Red.

Gud bevare oss från den här mannen.

In demokrati, Fredrik Reinfeldt, hädelse, islamisering, medlöpare, moskébyggen, moskéer, politiker, ritualslakt on 25 april, 2011 at 15:57

Stefan Attefall är Bostads- och Civilminister i regeringskoalitionen Reinfeldt. Attefall tillhör ett av Alliansens små stödpartier, Kristdemokraterna, så han har inte speciellt mycket att säga till om i regeringen. Men trots det vill Attefall profilera sig på åtminstone ett område; att befrämja och påskynda islamiseringen av Sverige. Attefall har blivit Alliansens främsta islamist.

Stefan Attefall, Bostads- och Civilminister, KD.

Den store rorsmannen, Fredrik Reinfeldt, har deklarerat att endast det råa barbariet är svenskt; allt det vi ser som kultur, vetenskap och förfining har kommit utifrån med invandringen, i synnerhet under de senaste trettio-fyrtio åren. Före sjuttiotalet var Sverige faktiskt ett utpräglat u-land närmast på pre-agrar nivå. Vi gick klädda i ogarvade skinn eller grov vadmal, bodde i enkla hyddor med jordgolv och levde på primitiv jakt, fiske och bärplockning. Svenskarna saknade helt skriftspråk, litteratur, konst och industri. Enligt den andre, lite mindre rorsmannen, Anders Borg, var det till och med så att om vi inte hade haft turen att kunna locka till oss räddningen i form av muslimska kulturbärare från mellanöstern, hade vi fortfarande stått och stampat på jordgolven i våra hyddor.

Reinfeldt och Chuck Norris
Vill man ha bevis för de reinfeldska visdomsorden behöver man bara studera den älskade ledaren själv. Fredrik Reinfeldt har knappt en droppe svenskt blod i sina ådror (han härstammar från en afrikansk-amerikansk cirkusartist och en estländsk huspiga) vilket gjort honom till en lysande fyrbåk av förfinad kultur och överväldigande intelligens. Det finns faktiskt inget vetenskapligt, kulturellt eller filosofiskt område där Fredrik Reinfeldt inte kan excellera på nobelprisnivå. Om han ville så skulle han vilket år som helst likt Chuck Norris kunna vinna samtliga Nobelpris, inklusive freds- och litteraturpriset, men det tillhör Fredrik Reinfeldts storhet som ledare att han avstår från detta. Andra, mindre begåvade vetenskapsmän, skulle kunna ta illa upp om Fredrik sopade rent, och dessutom så skulle Nobelfesten bli mest lik en vardagsmiddag med hämtpizza med kungaparet, paret Storch och Fredrik och Filippa Reinfeldt.

Djupt religiös
Nu åter till Stefan Attefall. Möjligen lider Attefall fortfarande av det djupa traumat som skiljandet av kyrka och stat år 2000 skapade hos många djupt troende. Dessa brukar också känna att de religiösa värdena numera får allför liten plats i Sverige, men inser oftast att det inte går att sälja in den gamla katekes- och husförhörskristendomen med sina svavelosande predikningar till det numera svårt sekulariserade svenska folket. Men Attefall tycks ha hittat ett alternativ. Islam.

Hittat trygghheten
Här finns tryggheten och fadershuset. I islam finns den enkelhet som enkla människor behöver och kan begripa. Här finns det stränga, det rätlinjiga och klara, det förbud mot kätterska tankar som många saknat. Här finns ingen plats för diskussion, tjafs och ifrågasättande utan här följer alla samma linje. Här finns bevarade de drakoniska bestraffningar vi gjort misstaget att avskaffa, här är det raka puckar; hoppa av och dö, kritisera och dö, ifrågasätt och dö, rita en teckning och dö, häda och dö. Kan det bli rakare och mer tydligt än så? Moskéns makt liknar den makt kyrkan en gång hade, när man kunde låta tredskande bönder sitta i stupstock, bränna kättare på bål och låta misstänkta häxor provsimma i närmaste tjärn. All den makt kyrkan med tiden förlorat bland genusgrupper, homovigslar och kvinnliga präster, den har islam bevarat.

Det nya rättesnöret
Attefall tycks ha framtiden klar för sig. Vad svenska folket behöver är en ny moralisk kompass, eller i varje fall en kraftfull hand som kan peka i rätt riktning. Islam ska bli den nya rättesnöret. Kanske till och med ny statsreligion. Staten ska finansiera nya moskébyggen och ritualslakt ska tillåtas jämte könsstympning, brudpenning och shariadomstolar. Allting kommer att bli mycket bättre när det blir lite ordning på torpet.

Gud bevare oss från Stefan Attefall och hans nyfunna vänner.

Uppdatering:
Stefan Attefall intervjuades häromdagen i Kalla Fakta apropå Frälsningsarméns diskriminering av homosexuella. Attefall såg inget problem med FAs agerande och det faktum att organisationen tar emot miljoner i statsstöd varje år. Organisationer som ges statligt stöd borde väl åtminstone agera i enlighet med demokrati och mänskliga rättigheter, kan man tycka. Men om detta skulle genomföras konsekvent skulle man naturligtvis få problem att motivera bidragen till alla muslimska organisationer. (Läs mer)

  1. […] Mer om Stefan Attefall Attefall igen Mer om Waberi Nyamko Sabuni Jens Orback intervjuad Carin Jämtins utspel Ett muslimskt parti i Sverige? […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: