Red.

Muslimsk ordbok. ”Ghira”.

In islam, islamisering, lag & rätt, mångkultur, muslimsk ordbok on 7 maj, 2011 at 12:16

Arabiskt ord med flera betydelser, bland annat heder, självrespekt och svartsjuka (när det handlar om kvinnor) och ordet beskriver den känsla av stark vrede som uppfyller en muslimsk man när han tycker att hans heder eller prestige ifrågasatts eller skadats. Ghira är sanktionerat inom islam eftersom Muhammed själv erkänt att han hade en stark ghira. Ghira bidrar sannolikt starkt till att muslimska män anser sig ha rätt att besvara varje verklig eller inbillad oförrätt med ett våldsamt utagerande beteende.

I Sahih Bukhari, Bok 62, (kapitel om Nikah), kapitel 30 kan man läsa: ”Sa’d ibn Ubaada sade: ‘Om jag såg en man med min hustru skulle jag hugga honom med den skarpa sidan av mitt svärd.’ Profeten (SAW) sade (till sina medföljare); ‘Är ni förvånade över Sa’d’s (ghira) hederskänsla? (Vid Allah) jag har större ghira än han har, och Allah har ännu större ghira än jag har.’

%d bloggare gillar detta: