Red.

Reinfeldt rädd för SD, mobiliserar med Expo och Bengt Westerberg.

In demokrati, Fredrik Reinfeldt, invandring, islamisering, mångkultur, parallellkultur, politiker, skolan, valet 2014 on 7 maj, 2011 at 13:53

Jag har tidigare skrivit om min oro över att Fredrik Reinfeldt inte förmått växa in i sin statsmannakostym. Plus att flera av hans uttalanden om och kring Sverigedemokraterna dessutom kan tolkas som om Reinfeldt inte är helt stabil. Att han tycks ha en onormal och oförklarlig aversion mot ett, av svenska folket demokratiskt framröstat, parti i Riksdagen verkar helt klart. En SD-fobi, om man vill.

När Fredrik Reinfeldt med förtjusning presenterade överenskommelsen om att erbjuda sjukvård för så kallade ”papperslösa”, dvs alla som kan ta sig till Sverige och sedan gömma undan sina pass, var en av anledningarna att han ville reta Sverigedemokraterna genom att blockera deras hjärtefråga. Att låta sådant politiskt sandlådebeteende styra agerandet i viktiga frågor är inte bara dumt; det är farligt.

Reinfeldts uppenbara hat mot SD, och därmed också mot de 339.610  svenskar som dristade sig till att utnyttja sina demokratiska rättigheter och rösta på partiet, känns inte heller riktigt friskt. Och nu går han ett steg längre. Nu ska barn och ungdomar indoktrineras och vaccineras mot SD-sympatier inför valet 2014.

Många av de ungdomar som röstade i skolvalen kommer att vara förstagångsväljare 2014. Detta oroar uppenbarligen Reinfeldt och sjupartiet. Ja, man tycks vara närmast skräckslagen inför utsikten att SD skulle få tio procent, eller kanske mer, i valet 2014. (SD har i princip fördubblat sitt röstetal för varje val på senare tid och det skulle peka på åtminstone tio procent 2014.) Något måste alltså göras.Om man analyserar resultatet av skolvalen runt om i landet, kan man nämligen dra slutsatsen att Sverigedemokraterna framöver kommer att ha en starkt ökande väljarbas. SD fick på många ställen mycket högre siffror i skolvalen än i det riktiga valet, på något ställe lär man till och med fått egen majoritet. Att landets svenska ungdomar i så stor utsträckning lägger sina röster på SD är inte konstigt; de blir ju mer än andra dagligen exponerade för mångkulturens välsignelser.

Det första regimen Reinfeldt gjorde var att kalla ut åsiktspolisen Expo för att hålla propaganda- och indoktrineringsföreläsningar i skolor runt om i landet. Men detta är inte nog. I dagarna har underhuggaren Erik Ullenhag (FP) dessutom utsett partikamraten Bengt Westerberg till att snickra ihop en strategi för att sprida propaganda mot SD i skolorna. Det är samme man som, när han var ledare för Folkpartiet, visade så stor tolerans och respekt för demokratin att han abrupt lämnade en tv-studio när ledarna för Ny Demokrati gjorde entré. Westerberg var också den som såg till att avskaffa invandringsrestriktionerna som den tidigare socialdemokratiska regeringen infört 1989.* Det är också samme man som under sin tid som ordförande tillsammans med kompisen Johan af Donner lyckats halvera Röda Korsets medlemstal, och hjälpt till att dra organisationens namn i smutsen med höga arvoden respektive rent bedrägeri. Det är den nya Westerberg-effekten.

Valrörelsen 2014 har startat tidigt.

* Luciabeslutet 1989
”Sverige som från början enbart hållit sig till Genèvekonventionen, hade gradvis kommit att acceptera s k de facto-flyktingar och även vapenvägrare, vilket naturligtvis öppnade för ytterligare inflöde. Men medan Genèvekonventionens förpliktelser är tvingande, kunde enligt den då gällande utlänningslagen de nya extra åtagandena upphävas, om landets mottagningskapacitet inte räckte till. Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet. Folkpartiet ensamt protesterade (min fetstil). Samtidigt var begränsningen till konventionsflyktingar signaler, som omvärlden uppfattade. Antalet asylsökande minskade avsevärt.” (Källa) När Bengt Westerberg blivit Socialminister efter den borgerliga valsegern 1991 såg han snabbt till att riva upp Luciabeslutet vilket öppnade slussdörrarna för den invandring som blivit dagens problem. Bengt Westerberg är en av de politiker som bär det tyngsta ansvaret för dagens härdsmälta vad gäller migrationen till Sverige.

Relaterat
Tidigare om Fredrik Reinfeldt
Ännu tidigare om Fredrik Reinfeldt
Julia Cæsar om Fredrik Reinfeldt
Varjager’s blogg
Thoralf Alfsson
Vår stund i Sverige
Robsten
Grandmo 

%d bloggare gillar detta: