Red.

Muslimsk ordbok. ”Dar al-Harb”.

In islamisering, muslimsk ordbok on 23 maj, 2011 at 15:29

Dar al-Harb betyder ”krigets hus” eller ”krigets land” och betecknar alla områden på Jorden där man ännu inte tillämpar islamisk lag, sharia. Ibland kan man också se uttrycket dar al-garb användas. Det betyder ”västs hus” eller ”västliga landet” men innebörden är densamma. En person från dar al-harb kallas ”harbi”. Områden där islamisk lag tillämpas kallas dar al-islam (islams land) eller dar as-salaam (fredens land). Begreppet visar återigen på islams strävan efter att skapa ett starkt ”vi och dom-tänkande” hos trogna muslimer genom att skapa skarpa skiljelinjer mellan islam och resten av världen. Uttrycket säger också en hel del om islams inställning till oss ”otrogna”.

%d bloggare gillar detta: