Red.

Fredrik hycklaren.

In demokrati, diskriminering, FN, Fredrik Reinfeldt, islamisering, mänskliga rättigheter, mångkultur, parallellkultur on 23 september, 2011 at 12:58

Vår bålde statsminister har rest till Amerika. Där ska han enligt uppgift hålla ett tal i FN. Vi lär inte bli insläppta för att lyssna på talet, men Reinfeldt har i en text på DNs debattsida berättat lite om vad han tänker prata om. Han ska enligt DN belysa att kvinnor i många länder fortfarande förvägras sina mänskliga rättigheter. Reinfeldt undviker sorgfälligt att nämna några länder vid namn, och det är nog lika bra med tanke på att Sverige numera är ett av de länder där kvinnors rättigheter blir alltmer kringskurna.

Kvinnors rättigheter är en område där vi i Sverige länge varit framstående, men där vi nu sorgligt nog är på väg tillbaka till medeltiden. Detta med statsmaktens och Alliansens välvilliga bistånd. Reinfeldt (eller hans talskrivare) skriver bland annat:

”Frågorna kring kvinnors rättigheter berör drygt hälften av världens befolkning, men utvecklingen är långsam och framstegen få i många delar av världen. Vi har dessutom exempel på länder där utvecklingen snarare går bakåt.” 

Jo, nog är det lätt att se grandet i ens nästas öga, men svårt att se bjälken i sitt eget. Han fortsätter:

”För Sverige handlar frågan om kvinnors rättigheter också om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och över beslutet att föda barn. En del av detta handlar om det faktum att en graviditet i tidig ålder påverkar kvinnors förutsättningar att ha tillgång till utbildning eller kunna få ett jobb. Men vi vet också att en graviditet är en av de största hälsoriskerna en kvinna under 18 år kan utsättas för.”

I ett Sverige där allt fler unga kvinnor tvingas in i äktenskap i tidig ålder, ofta direkt efter examen från nionde klass, har dessa kvinnor knappast rätten att bestämma över sin egen kropp. I ett Sverige som ligger på en skamlig förstaplats i våldtäkter i Europa och på andra plats i världen, och där alltfler unga kvinnor förnekas möjligheten att ens gå utanför hemmet utan övervakning, har kvinnor knappast några vittgående rättigheter att bestämma över sin egen sexualitet. Beträffande barnafödande är det enligt tidigare pressuppgifter inte ovanligt att niondeklassarna återvänder efter sommarlovet inte bara nygifta, utan också gravida. Han fortsätter på samma spår:

”Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer – oavsett kön – samma möjligheter till utbildning, ekonomiska möjligheter och till att delta i samhället. Att det fortfarande år 2011 finns länder i världen som förvägrar kvinnor rätten att rösta, att ärva, att arbeta och till och med att köra bil är oacceptabelt.”

Jadu, Fredrik, det trodde vi nog inte att Sverige skulle vara ett av dessa länder. Inte så att landets lag förbjuder kvinnor allt detta (i alla fall inte den officiella lagen) men det är skamligt att landets lag inte kan eller vågar komma till rätta med de patriarkala klanstrukturer och den islamiska ideologi som faktiskt förnekar kvinnorna deras rättigheter.

Fredrik Reinfeldt talar i FNs Generalförsamling. Han talar om kvinnors rättigheter. Han säger förstås rätt saker. Men det är ändå pinsamt att veta att världens ledare, som naturligtvis mycket väl vet hur det egentligen står till i Sverige, kan skåda hycklaren i full frihet; se kejsaren utan en tråd på kroppen.

Dagens Nyheter
Politiskt Inkorrekt
Humanistbloggen

%d bloggare gillar detta: