Red.

Utredning: Kommuner ska tvingas ta emot ”ensamkommande”.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, invandring, islamisering, parallellkultur, politiker on 15 oktober, 2011 at 21:46

Strömmen av ”ensamkommande flyktingbarn” till våra grannländer minskar stadigt. Möjligen kan detta ha att göra med att dessa numera gör effektiva ålderskontroller på ”barnen”. Så är dock inte fallet i Sverige, vilket kan kan vara en förklaring till att antalet ”ensamkommande” i Sverige nu ökat till en sådan nivå att mottagandet hotar att braka samman. Regeringen vill nu avhjälpa situationen genom att tvinga fler kommuner att ta emot de unga männen. Att införa ålderskontroller som i grannländerna tycks inte vara aktuellt.

Några ”ensamkommande flyktingbarn.”

Malmö är ofta de ”ensamkommandes” första anhalt i Sverige. Det är ju oftast mycket enkelt att köra över bron med bilen full av ”barn”. Nu tar Malmö emot runt 70 unga män i veckan, de flesta från Afghanistan*, och mottagandet håller på att braka ihop av brist på resurser och förvaringsplatser. Samtidigt är Malmö den stad i Sverige som är mest drabbat av invandrarrelaterat våld och, som av ett sammanträffande, är unga utländska män ofta utpekade som gärningsmän. Det var heller inte länge sedan man kunde läsa om hur gängen mer eller mindre tagit över en ännu en stadsdel förutom Rosengård, nämligen området Seved och gatorna kring Rasmusgatan**.

Rekord för ”ensamkommande.”
I år prognosticerar Migrationsverket att det ska komma runt 2.400 ”ensamkommande barn” till Sverige. Det är i så fall nytt rekord; så många har aldrig tidigare tagit sig över gränserna. Alla dessa unga män måste ju ta vägen någonstans, och Malmö vill helst inte ha fler. Av landets 290 kommuner har hela 240 redan tecknat avtal med Migrationsverket om att agera fodervärdar åt ”barnen”. Men trots att bara femtio kommuner tackat nej till ”barnen” räcker inte platserna till för att man ska kunna distribuera ut floden av unga män i landet. Varför Malmö inte vill ha fler av de nyanlända vinstmaskinerna är oklart. Kanske har skånekommunen tack vare ”barnen” nu kunnat bygga ut sin äldrevård, sina sjukhus, skolor och kommunala service till maximal nivå och vill nu helt osjälviskt dela med sig av vinsterna.

Tvång för kommunerna.
Alliansregeringen, genom migrationsminister Billström, har givit utredaren Göran Ewerlöf i uppdrag att lösa problemet. Och Ewerlöf har levererat, som det heter. Hans förslag är en ny lag som ska göra det obligatoriskt för samtliga kommuner att ta emot sin andel av ”barnen”. Slut med kommunal självstyrelse, alltså. I alla fall på det här området.

”Beställningsverk.”
Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting är inte helt otippat kritiska. Vice ordförande Lennart Gabrielsson säger enligt DN: ”Vi har sagt att staten bör ta ett helhetsansvar. Men den möjligheten fick inte ens utredas.” Utredaren själv är inte heller helt nöjd: ”Det här är ett beställningsverk. Vi fick inte ta upp helhetsansvaret”, säger Göran Ewerlöf. Varför han under de förutsättningarna ens tog uppdraget, framgår inte. Den enda som verkar nöjd med förslaget är kommunalrådet i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (som gjort sitt för multikulti genom att gifta sig med eller vara sambo med Basiru Jammeh från Gambia***): ”Det är inte bra för barnen om många stannar i Malmö. Jag tror att kommunernas oro för kostnader skulle försvinna om staten istället tog ett helhetsansvar.”

Dagens Nyheter
Artikeln i pappersupplagan är mycket längre.
Lördag 15 oktober 2011, upplaga A5 , del 1, sidan 12

* Afghanistan är till 99 procent muslimskt.

** ”Här har gängen tagit över”

*** Gambia är till 90 procent muslimskt.

Kommentar.
Det finns enligt SCB 2.013.000 hushåll (sammanboende med eller utan barn) i Sverige. Nästa steg för att göra plats för fler ”ensamkommande” vore naturligtvis att beordra samtliga dessa att ta emot och försörja var sitt ”flyktingbarn”. Tänk vilken lycka för Sverige att inte bara få 3.000 ”barn”, utan 2.000.000 stackars ”ensamkommande” att ta hand om. Och tänk vilken lycka för dessa svenska par och familjer som får närkontakt med deras överlägsna och förfinade kultur.

Tidigare inlägg i ämnet
Om de trettio ”barnen” i Vellinge
Tre frågor om ”ensamkommande flyktingbarn”
Ystad Allehanda vilseleder
Ystad Allehanda igen
Svenska Dagbladet ljuger nog lite
SvT busar med sanningen
Film om flyktingbarn
Apropå ”ankarbarn”…

Annonser
  1. Sverige har kommit till en punkt, då vi måste välja om vi ska forsätta nedmonteringen av Sverige, eller om vi ska ändra kurs och börja bygga upp landet igen. Du avgör, läs mer här
    http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/2011/10/16/sverige-slits-isar/

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: