Red.

Att bygga en invandrad underklass.

In asylpolitik, flyktingar, Internationellt, invandring, kriminalitet, press on 24 oktober, 2011 at 22:15

Paulina Neuding (till vardags redaktör för tidskriften Neo) klagar i en ledarkolumn i dagens SvD (24 oktober 2011, sid 4) över att Sverige inte kan erbjuda nyanlända lågutbildade invandrare lämpliga okvalificerade och lågavlönande arbeten. Skillnaden mellan Sverige och exempelvis England och USA är slående i detta avseende, skriver Neuding bland annat.

I England och USA ”möter man den lågkvalificerade invandrade arbetskraften överallt”, medan lågutbildade invandrare i Sverige ”i alltför stor utsträckning inte arbetar alls (…) Mediantiden för en nyanländ kommunplacerad invandrare att få jobb i Sverige är sju år”, skriver hon vidare, och därmed får väl den siffran anses officiellt sanktionerad.

Hon fortsätter ”så länge invandringen på så vis utgör en kostnad begränsas också mängden invandrare vi är kapabla att ta emot”. Så var även den katten ute ur säcken, men att regeringen skulle läsa sitt eget husorgan och därtill ta intryck av vad som där skrivs är säkert att hoppas på för mycket. Någon begränsning i inflödet av lågutbildade är av allt att döma inte i sikte.

Neuding menar, i sin iver att öppna gränserna för ännu fler okvalificerade invandrare, att vänstern som hittills envist motsatt sig att hänvisa lågutbildade invandrade till okvalificerade jobb istället för bidragsberoende, måste tänka om och öppna för att dessa får de okvalificerade arbeten de kan klara av. För hur ska vi annars kunna försvara den ständigt växande importen av alla dessa analfabeter?

I samma tidning (sid 6, vänsterspalten) får vi dock veta att marknaden själv löst problemet utan myndigheternas inblandning. Gränspolisen i Stockholm har nämligen upptäckt att biltvättar har blivit en ny marknad för svartjobb. En granskning som Sveriges Radios program Kaliber gjort visar nämligen att asylsökande och illegala utnyttjas som billig arbetskraft i biltvättar. Orden ”under slaveriliknande förhållanden” nämns i den korta notisen, men däremot nämns ingenting om vilka som står bakom dessa biltvättföretag. Det är möjligen en inte alltför djärv gissning att anta att det rör sig om landsmän till de utnyttjade. Om det rörde sig om svenskar hade det sannolikt gjorts klart redan i rubriken.

Neuding: ”Hur klara öppenhet utan låglönejobb?”
SvD: ”Slavlika förhållanden på biltvättar”

Annonser
  1. Vad är okvalificerade arbeten? Är det att plocka frukt, grönsaker odyl. Dessa arbeten som är sesongsarbeten utförs idag mestadels av polacker. De arbeten som är okvalificerade är försvinnande få i förhållande till den mängd analfabeter och arbetskygga som väller in i landet. PURSVENSKEN.

  2. I alla yrken där det arbetar mycket invandrare, dessa yrken blir låglönearbeten. Taxi branschen är ett bra exempel.

  3. Jag körde själv taxi som extra ett tag på sjuttiotalet, och så värst bra betalt var det väl inte. Men jag tyckte nog inte det var ett låglöneyrke. Men det kan ju förändras, det var ju några år sedan… Mitt intryck är att de flesta invandrade taxiförare är egenåkare med lustiga firmanamn, men jag undviker att åka med dessa och väljer om jag kan alltid en bil från något av de stora bolagen även om man inte kan vara helt garderad där heller numera. Det kan bli lite sura miner på friåkarna när man går förbi fyra bilar för att ta den femte, men det får de ta. Det var förresten friåkare av denna typ som körde upp kryssningspassagerare i Stockholm häromåret genom att hävda att taxametern visade beloppet i Euro i stället för Kr. Gissa om det blev sköna pengar in för friåkarna i fråga när 250 Kr blev 250 Euro. Kryssningbolagen satte ut värdar på kajerna efter det och då blev det vid åtminstone ett tillfälle slagsmål mellan värdarna och friåkarna…

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: