Red.

Att göra skillnad på religiösa friskolor.

In islamisering, parallellkultur, privatiseringar, religion, skolan on 26 november, 2011 at 15:11

En person som heter Peter Illi, och som beskriver sig själv som ”pedagogik- och psykologistudent, samt lärare, med sympatier hos den sekulära humanismen”, har publicerat ett inlägg på Newsmill. Texten är ett angrepp på religiösa friskolor, men inte vilka friskolor som helst. Illis måltavla är de kristna friskolorna.

Jag håller med Peter Illi om att utbildning och religion inte hör ihop. Men mitt ställningstagande mot religiösa friskolor är till skillnad från Peter Illis inte riktat mot någon enskild konfession mer än mot någon annan. Jag anser att religiös indoktrinering inte har någon plats i skolan över huvud taget.

Skolans uppgift måste vara att förmedla kunskap byggd på vetenskap, självständigt tänkande byggt på ifrågasättande och nyfikenhet byggt på uppmuntran av nya ideer. Religion går ut på att foga in människors tänkande efter anbefallda dogmer, motverka nytänkande och sortera bort så många nya idéer som möjligt. Religiösa friskolor är alltså själva motsatsen till utbildning, vetenskap och utveckling. Om religionen styrt utbildningen skulle vi fortfarande tro att solen och planeterna kretsade runt en platt jord, att hygien inte har något som helst samband med dödlighet i sjukdomar och att kvinnor som kan simma är häxor som ska brännas på bål. Den lagstadgade religionsfriheten får inte utnyttjas till att sanktionera religiös indoktrinering betald med skattepengar.

Peter Illli använder 4.408 tecken till att argumentera mot kristna friskolor, utan att med ett enda ord nämna de lika, eller mer, problematiska muslimska friskolorna. Att privata skolor är en lönsam affär för skrupelfria entreprenörer är väl numera helt klart. Att de skulle vara extra lockande för religiösa fundamentalister av alla schatteringar är självklart. Om man fritt kan få indoktrinera barnen redan från tidig ålder ökar givetvis chanserna att de växer upp med ”rätt” ideologi. De muslimska kretsarna har utvecklat denna möjlighet till perfektion. Dessa friskolor är effektiva verktyg för att motverka integration och anpassning till det svenska samhället. Det är dessutom få som vågar kritisera dem, vilket Peter Illi är ett exempel på.

Det hade varit klädsamt om Peter Illi för en stund kunde ha lagt av sig sina politiskt korrekta skygglappar och försökt ta in problemet i sin helhet.

Newsmill
Tidigare om religiösa friskolor

%d bloggare gillar detta: