Red.

Så stryps ännu en sanningens röst…

In asylpolitik, demokrati, dhimmifiering, flyktingar, islamisering, korruption, parallellkultur, politiker, press, sanning och lögn, yttrandefrihet on 5 december, 2011 at 22:47

Det var inte ens två månader sedan den islamkritiska bloggen Allahuakbar tvingades till tystnad, efter vad som tycks ha varit grova hot riktade mot bloggarens familj och anhöriga. Idag nås vi av nyheten att nästa fria röst tystats. Det är bloggen MigiLeaks som tvingats stänga efter hot från samhällets elit.

MigiLeaks publicerade domar från Migrationsdomstolarna. Det är viktigt att komma ihåg att dessa domar alla var offentliga handlingar och som sådana fria att begäras ut och läsas av var och en. Det var alltså inte Migrationsverkets utredningar som publicerades; dessa är sekretessbelagda. Det var heller inte fall där den asylsökande beviljats asyl, hur svaga och tveksamma grunderna än kan ha varit, som gavs offentlighet. Nej, Migrationsverkets papper kommer vi aldrig att få se. De publicerade fallen var alla sådana där en asylsökande varit missnöjd med att ha nekats asyl, och överklagat till Migrationsdomstolen. De publicerade fallen var alltså sådana där inte ens Migrationsverket hade mage att bevilja permanent tillgång till de svenska välfärdssystemen.

Så här skrev jag i januari 2011 när bloggen MigiLeaks ännu var relativt ny:

”I de autentiska fall och domar (offentliga handlingar) som redovisas av MigiLeaks tycks det ofta vara så att Migrationsverket har fattat realistiska beslut grundade på en rimligt kritisk hållning till de allehanda historier som asylsökande kan presentera för att skaffa sig asyl och uppehållstillstånd. (…)  I detta ljus framstår då Migrationsdomstolarna som naivitetens nya högborg. Här rivs uppenbart korrekta, eller i varje fall rimliga, beslut av Migrationsverket upp och uppehållstillstånd beviljats utan att nya fakta kommit fram. (…) De tre politiskt utsedda lekmannaledmöterna (…) verkar i stort sett gå in för att att alla avslag ska ändras och alla historier, oavsett hur genomskinliga de är, ska rendera ett permanent uppehållstillstånd. (…) Efter att ha följt MigiLeaks en tid (…) kan jag bara dra slutsatsen att systemet med politiskt tillsatta nämndemän uppenbarligen inte fungerar i asylfall. Nämndemännen verkar i alltför stor utsträckning styras av sina känslor, och istället för att fatta beslut på sakliga grunder avkunnar man domar för att man tycker synd om den sökande.”

MigiLeaks riktade för ett kort ögonblick sanningens skarpa ljus mot den annars insynsskyddade migrationsindustrin. Och det var ingen vacker syn, visade det sig. Detta kunde inte få fortsätta. Om allmänheten fick reda på hur lättvindigt man ofta godkänner  asylansökningar, så skulle det ju kunna leda till kritik av hela branschen. Visst är domarna offentliga, men det är ju mest för att de ska se bra ut i FN. Det var ju aldrig meningen att folk skulle läsa dem, än mindre låta andra läsa dem. Sanningen om migrationskastastrofen måste stoppas till varje pris. Snaran dras åt lite i taget.

Tidigare om MigiLeaks
Avpixlat om MigiLeaksfallet
SR om MigiLeaks 1
SR om MigiLeaks 2
(Kan det vara en slump att en av artikelförfattarna heter Mohamed?)
Aftonbladet om MigiLeaks
Vårt inlägg om bloggen Allahuakbar

Uppdatering.
Lite längre ner i dagens läslista hittar jag en kort artikel publicerad på MedieVärlden. Den är skriven av Lisa Bjurwald och refererar till en annan artikel på sajten Global Post. ”Mugabe slår hårt mot pressen” skriver Bjurvald och berättar bland annat att ”polisen har i allt högre grad börjat använda sig av förtalslagar för att gripa oberoende journalister som rapporterat om Mugabes allierade och deras affärer.” Är det bara jag som slås av likheten med vårt i alla fall till namnet demokratiska Sverige?

Annonser
  1. Om alla asylsökande fick veta att deras överklaganden kan läsas fritt och få konsekvenser kanske de håller sig mer till sanningen i första hand. En del skulle kanske finna sig i MV:s avslag … och resa tillbaka.

    Dessutom tror jag att den s k Ali i SR-artikeln är ett uppdiktat fall för att …

    Ska det öppna Sverige stänga portarna helt på alla områden så kan det börja vid gränsen. Tycker jag som är nära att explodera … men förrän jag företagit min resa till en viss holme i huvudstaden. Se Stockholm, sedan dö, var det någon som föreslog någonstans. Kanske på en al-någonting-blogg …

  2. ‘… men INTE förrän jag ‘ skulle det naturligtvis ha stått. Jag är nämligen ganska upprörd just nu över alla lögner som sköljs över oss.

  3. MigiLeaks hade inte behövt sätta ut namnen, eftersom en svensk svårligen skulle se skillnad på Muhammad och Muhammed om han så mött dem i trappan. Eller brytt sig. Det viktiga var att få läsa de svajiga asylskäl som åberopades och inse att Migrationsdomstolarna till stor del befolkas av syltryggar. Minns att fallen var de få som till och med ”blunda och bevilja” skämdes för att godkänna. Inte konstigt att eliten ville stoppa folk från att se det här.

    Man kan dessutom notera att de påstådda dödshot som denne Ali utsatts för inte kommer från svenskar utan från en annan somalier, vilket gör att de i mina ögon får en något högre trovärdighet. Det hade ju varit mycket lättare att skylla på elaka islamofobiska rasistnazister. Inte heller i det här fallet är det svenskar som gör sig skyldiga till svinaktigheter, men vi får förstås skulden i alla fall.

  4. […] MigiLeaks på Avpixlat Tidigare om MigiLeaks Ännu tidigare om […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: