Red.

Regeringen fortsätter att dribbla med sanningen om invandringen.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, dhimmifiering, flyktingar, invandring, islamisering, korruption, kriminalitet, mångkultur, medlöpare, parallellkultur, politiker, sanning och lögn, Ullenhags myter, yttrandefrihet on 20 december, 2011 at 12:25

Erik Ullenhag är integrationsminister med ansvar även för att sockra det beska mångkulturpillret. Han har släppt en propagandasida på regeringens sajt där han påstår sig kunna avliva en del ”myter” om invandringskatastrofen. Att Ullenhag ens erkänner att det cirkulerar såpass underbyggda uppgifter om invandringen att de behöver bemötas, är väl ett tecken på begynnande desperation. Att Ullenhag i sitt nit dessutom ofta slirar betänkligt på sanningen gör inte saken bättre. 

På trettiotalet publicerade Alfred Rosenberg sin ”Der Mythos der 20. Jahrhunderts”. I går kom vad som skulle kunna kallas Sveriges svar på denna; ”21. Århundradets Myter” av Erik Ullenhag, för övrigt son till tidigare fp-riksdagsmannen Jörgen Ullenhag. Ullenhag är alltså född in i den den politiska eliten, men hans alster innehåller samma sorts svammel, samma sorts fria förhållande till sanningen, och samma förakt för läsarens intelligens som plebejen Alfred Rosenbergs. Ullenhags påståenden bemöts i vad som väl närmast kan beskrivas som en storm på nätet. Det är ju bara på nätet som obekväma åsikter är tillåtna och det är ju bara där regeringens lögner kan bemötas. Jag ska inte försöka gå igenom alla Ullenhags ”myter” i detalj, men jag ska i alla fall kommentera dem.

1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land. (Troligen sant, för Ullenhag & Co fifflar med siffrorna.)

Ullenhag & Co säger att påståendet är felaktigt. Man menar att andelen utlandsfödda inte kommer att vara större än 16,5 procent 2050. Det är möjligen sant, men vad regeringen inte berättar är att barn till utlandsfödda inte är med i beräkningen. I dag har 20 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, antingen utlandsfödda eller med någon förälder som är född utanför Sverige. Omkring år 2050 är det inte alls otroligt att folkgruppen svenskar kommer att utgöra en minoritet i staten Sverige.

2: De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl. (Sant, bara 10 procent har flykting- eller skyddsskäl.)

Här kritiserar Ullenhag & Co påståendet att ”de flesta” invandrare inte är riktiga flyktingar. ”De flesta” är ett luddigt begrepp, men låt oss försöka bena upp siffrorna. Ullenhag & Co påstår att 9.978 asylsökande personer beviljades permanent uppehållstillstånd 2010. Man säger vidare att 91 procent av dessa antingen hade skyddsskäl eller flyktingskäl. Här måste man hålla isär ”asylsökande” och folk som kommit till Sverige av andra anledningar plus att man också måste hålla isär  ”flyktingskäl” och ”skyddsskäl”. Det är inte alls samma sak, vilket regeringen med sin formulering vill få oss att tro. Vid en snabb anblick kan man förledas att tycka att 91 procent äkta flyktingar ser ganska bra ut. Men det är bara tills man inser att siffran 91 procent utgår från de 9.978 i undergruppen asylsökande som dessutom ingick i en annan undergrupp; de som beviljades permanent uppehållstillstånd.

Totalt beviljades 2010 uppehållstillstånd (permanenta eller temporära) till 91.458 personer (källa MiG). De 9.080 personer som hade skyddsskäl eller flyktingskäl utgör alltså bara 10 procent av samtliga beviljade uppehållstillstånd. Om man bara räknar ”flyktingskäl”, så blir siffran med största sannolikhet ännu lägre. 90 procent saknade alltså endera skydds- eller flyktingskäl. Om man accepterar att uttrycket ”9 personer av tio” kan jämställas med uttrycket ”de flesta” så är den så kallade myten sann, och Ullenhag och regeringen ljuger.

3: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land. (Ingen vet, men Ullenhag tar nog till i underkant.) 

Här försöker Ullenhag & Co få oss att tro att antalet muslimer i Sverige bara utgör en dryg procent av befolkningen. Den sista gången man i Sverige frågade efter religiös tillhörighet var i Folk- och Bostadsräkningen 1930. Då uppgav 15 personer att de var muslimer. Ullenhag & Co påstår att de muslimska trossamfunden sammanlagt har runt 110.000 medlemmar, vilket skulle utgöra drygt en procent av befolkningen. Eftersom ingen vågat fråga sedan 1930, så kan siffran på hur många muslimer som bor i Sverige inte vara annat än högst ungefärlig. Nämnden för statligt stöd till trossamfund uppger att det finns 110.000 medlemmar i islamiska församlingar, och det är sannolikt den siffran Ullenhag & Co använt. Det finns dock andra siffror. Enligt Islamic Center i Malmö skulle antalet muslimer på riksnivå 2008 vara cirka 450.000. Enligt Utbildningsradions webbsida om världsreligioner i Stockholm finns det i Sverige 250.000 muslimer. Enligt ett faktablad från Svenska Institutet i januari 2000 fanns det då (alltså redan för elva år sedan) 200.000 muslimer i Sverige. Quick Response uppgav i mars 2000 (också för elva år sedan) att antalet ”etniska muslimer” i Sverige skulle vara 300.000. Sveriges muslimska Råd (SMR) uppger 370.000, varav 130.000 personer är anslutna till något muslimskt samfund, varav 110.000 i SMR:s medlemsföreningar. Sveriges Muslimska Förbund uppgav 2006 antalet till 450.000. Det är fem år sedan. Erik Ullenhag skrev själv i en debattartikel i Dagens Nyheter den 13 januari 2011 att Sverige har 400.000 muslimer.

4: Barnen får inte sjunga nationalsången och skolavslutningar får inte hållas i kyrkan.
5: Skolorna får inte längre servera fläskkött. (Sant, flera skolor har anpassat sig, dock säkert utan att behöva få direkta order.)  

Det är säkert sant att det inte finns några officiella riktlinjer om förbud för nationalsången, skolavslutningar i kyrkor eller fläskkött. Det är dock också sant att många skolor på egen hand avstyr skolavslutningar i kyrkor, sjungande av nationalsång och tar bort fläsk från menyn. Om de gör detta av rädsla för att förnärma de minoriteter som ingår i skolans upptagningsområde eller om de verkligen tycker att så ska vara får vara osagt. Det är i alla fall uppenbart att skolorna och kommunerna inte får något stöd av regeringen för att hävda traditionerna. Tvärtom.

6: Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och flera andra länder. (På sätt och vis sant.) 

Det finns en växande antisemitism i Sverige, främst påeldad av den växande muslimska gruppen. Det förändrar inte det faktum att familjen Bonnier och familjen Hjörne tillsammans äger en stor del av dagspressen i Sveriges tio största städer, Sveriges största TV-kanal och en av Sveriges två stora kvällstidningar. Det här påståendet kan Ullenhag ha lagt till för att i alla fall implicit lägga skulden för den växande antisemitismen i Sverige på de man kallar högerkrafter. Associationen mellan ”judehat”, ”antisemitism” och ”höger” är inpräntad i folks medvetande sedan 30-talet. Att den verkliga antisemitismen idag kommer från muslimskt och från vänsterhåll har ännu inte sipprat ner i de breda folklagren.

7: Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner. (Sant. Läpparna säger en sak, verkligheten en annan.)

Att regeringen säger att man vill motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter, betyder inte att det inte förekommer. Eller att domar i dessa ärenden kan vara generande milda.

8: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet. (Sant, läs tidningen, och kolla sedan sanningen på Flashback eller Avpixlat.) 

Sverige har avancerat till andraplats  i världen i våldtäkter (värst i Europa). Det faktum att BRÅ sedan 2005 inte längre heller törs eller tillåts redovisa statistiken över brottsligheten nerbruten på medborgarskap eller etnicitet säger väl det mesta.

9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år. (Troligen sant, men ingen vågar räkna på den faktiska kostnaden.) 

Professor Jan Ekberg, den nationalekonom som forskat i ämnet sedan decennier kommer fram till en årlig nettokostnad på ca 40 miljarder kronor om året (eller 1,5-2 procent av BNP). Enligt Ekbergs forskning gick invandring med vinst på 70-talet, på 80-talet gick intäkterna och kostnaderna mer eller mindre jämt ut för att senare resultera i en årlig nettokostnad. Invandringen har tiotals miljarder i direkt budgeterade kostnader i den budget regeringen själva lagt. Dessutom tillkommer indirekta kostnader i form av socialbidrag, kostnader för kriminalitet, mm. Ovanpå detta kommer det faktum att betydligt färre invandrare är sysselsatta och på det sättet bidrar till de offentliga finanserna som sörjer för skola, vård, omsorg mm.

10: Invandringen leder till lönedumpning.
11: Invandrarna tar jobben från svenskar. 
(Jämför med grundläggande marknadsekonomi.) 

Regeringen säger det själv. ”På lång sikt är det främst utbudet av arbetskraft som bestämmer sysselsättningen.” Och priset på arbetskraft, skulle jag vilja tillägga. En stor grupp som är villiga att arbeta billigare verkar naturligtvis som en lönepress. Ju fler man importerar desto större lönepress. Argumentet att invandring bidrar till ökad utrikeshandel genom att personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer kan stämma i yttersta undantagsfall. Det är dock i det stora hela rent nonsens. Så många skickliga affärsmän kommer inte till Sverige och de som lyckas gör det sällan genom att exportera svenska produkter till utlandet, utan i regel genom att importera produkter som den invandrade gruppen i Sverige vill ha. Dessutom har vi redan runt 350.000 arbetslösa, så något ytterligare tillskott är inte behövligt.

12: Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist. (Fråga folk om de fått sina dörrar nerklottrade, fönster krossade, bilar vandaliserade eller blivit utsatta för försök till mordbrand.)

Ullenhag & Co skriver: ”Den som argumenterar med hjälp av rasistiska och främlingsfientliga myter möter ofta starka, berättigade motreaktioner.” Vad är berättigat med skadegörelse eller mordförsök? Och vem bestämmer vad som är ”rasistiska och främlingsfientliga myter” och vad som är obehagliga önskade fakta?

13: Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof. (Som man frågar får man svar.) 

Frågeställningar av typen ”Bör vi ta emot färre flyktingar?” kan lätt få respondenterna att tro att det verkligen handlar om stackars utsatta människor som behöver vår hjälp. Om frågan var ”Tycker du att vi ska ta emot fler unga muslimska män som inte kommer att kunna försörja sig själva på åtminstone sju år, kanske aldrig?” skulle du nog få ett annat svar.

Andra röster:
Mats Dagerlind på Avpixlat
Bloggo
Sakine Madon på Newsmill
Andreas Johansson Heinö
Svenssons funderingar
Sweden Confidential
Blogghelvetet
Varjager
Diskussionstråd 1 på Flashback
Diskussionstråd 2 på Flashback
Hesperus
Kenneth Nyman
Nyhetsmixern
Dagens Nyheter
SD KU-anmäler Ullenhag

  1. Bra sammanställning!

  2. Missa inte de andra som jag länkat till. Många kloka synpunkter och insikter.

  3. […] är ju – och det ska vi vara glada för – tolerantare än andra länder i Europa. ”. Regeringen fortsätter att dribbla med sanningen om invandringen. MYT NR 8.Myterna om myterna måste också ifrågasättas, En migga anser att ”myterna” från […]

  4. […] är ju – och det ska vi vara glada för – tolerantare än andra länder i Europa. ”. Regeringen fortsätter att dribbla med sanningen om invandringen. MYT NR 8.Myterna om myterna måste också ifrågasättas, En migga anser att ”myterna” från […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: