Red.

Muslimsk ordbok. ”Nasikh”.

In islam, islamisering, muslimsk ordbok on 3 januari, 2012 at 00:36

”Nasikh” är ett centralt begrepp inom islam, och motsvarar ungefär ”avskaffa”, ”ersätta” eller ”dra tillbaka”. Begreppet används för att förklara hur nyare verser ur Koranen anses ersätta eller annullera äldre verser.

Begreppet kan vara bra att känna till när muslimer eller islamapologeter relaterar till att Koranen innehåller många respektfulla, fredliga och toleranta passager. Att sådana fredliga verser förekommer i Koranen är helt riktigt, men vad du nästan garanterat inte får höra är att dessa toleranta verser härstammar från den tid då Muhammed och hans nya ideologi befann sig i underläge och inte vågade vara alltför kaxiga. Efterhand som Muhammeds militära makt växte, i synnerhet efter flytten (eller möjligen flykten) till Medina, blev hans attityd allt mer oförsonlig och språkbruket i hans uppenbarelser mer hatfullt. Detta återspeglas i de senare verserna.

Man anser alltså inom islam att de nyare, mer krigiska, verserna anullerar eller upphäver de tidiga, mer toleranta. Detta kallas abrogation (från latinets abrogatio), och det arabiska uttrycket ”nasikh” motsvarar detta begrepp.

Vad som ytterligare förvirrar begreppen är att Koranen inte är ordnad kronologiskt, vilket många tror, utan i stort sett efter längden på verserna. Den längsta kommer alltså först, inte den äldsta, vilket gör att Muhammeds gradvisa utveckling till brutal och intolerant krigsherre är svår att urskilja.

Mer om Nasikh
Koranens suror i kronologisk ordning
Abrogation

%d bloggare gillar detta: