Red.

Apropå brottsligheten i Malmö.

In kriminalitet, lag & rätt on 13 januari, 2012 at 21:23

Polisens incidentrapportering om olika brott och andra händelser i Malmö är intressant läsning. Efter alla skriverier om Malmö som endera förlorad gangsterstad eller som paradiset på Jorden tyckte vi att det skulle vara intressant att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten.

För några dagar sedan lovade vi att vidarebefordra alla relevanta* polisrapporter från Malmö under ett år framöver. Det ska vi försöka hålla, men vår första idé att göra detta i en enda jättepostning ser nu helt orealistisk ut. Efter bara 13 dagar har vi publicerat hela 40 incidenter. Om det fortsätter i samma stil så hamnar vi på runt 80 för månaden januari, och på minst 800 för helåret 2012.

Alla kan inse att en sådan post skulle bli vansinnigt lång och troligen motverka syftet; att får fler att inse vad som i verkligheten händer i Malmö. Därför ska vi till en början försöka att dela upp rapporterna per månad. Om även det blir för långt, så får vi prova att dela upp dem per vecka. Vi får se.

Följ oss under året och se verkligheten som den ser ut i polisrapporterna från Malmö.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli

Som parentes kan vi tillägga att vi tycker att de etablerade medierna skulle känt som sin uppgift att genomföra det här reportageuppslaget. I synnerhet borde Sydsvenska Dagbladet, som så ofta målar ut Malmö som en underbar plats, ha känt att det vore på sin plats att leda sina argument i bevis och på det sättet en gång för alla tillintetgöra sina kritiker. Varför man inte gjort detta må vara vars och ens gissning, men vi vill göra vårt för att undvika gissningar och utföra ett äkta journalistiskt arbete. Och beskriva verkligheten så sanningsenligt vi kan.

* Vi måste av naturliga skäl utgå från brott som dels anmälts till Polisen och som dessutom redovisats på Polisens hemsida under ”händelser”. Vi har också begränsat urvalet till sådana brott som skulle göra att livet i en stad av oss upplevs som otryggt. Hit hör våldsbrott som mord, mordförsök, hot, rån, misshandel, egendomsbrott, åldringsbrott, anlagda bränder, vapenbrott etc. Vanliga bilolyckor, arbetsplatsolyckor, mm ingår inte. Brott begångna utanför Malmö redovisas heller inte, även om brottsplatsen ligger nära Malmö och det är teoretiskt möjligt att dessa brott begåtts av personer boende i Malmö.

%d bloggare gillar detta: