Red.

Revision av den uppskattade kostnaden för de ”ensamkommande”.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, dum och dummare, flyktingar, invandring, islamisering, mångkultur, parallellkultur, politiker, sanning och lögn, Ullenhags myter on 28 februari, 2012 at 20:41

I går kunde Mopsen’s Blog avslöja att Tidningen Riksdag & Departement hittat intressanta fakta hos Riksrevisionen. Det handlar om kostnaden för de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” i Sigtuna kommun. Här ligger kostnaden för dessa ”barn” på hela 15.816 kronor. Per person och dygn.

Det här är siffror som inte tidigare varit kända, men som ändå måste tas på allvar med tanke på källan – Riksrevisionsverket. Vi har nog anat att mottagandet av dessa unga män – som inte verkar vara varken ensamkommande, flyktingar eller barn – är en förlustaffär, men inte trott att förstörandet av skattepengar skulle ha nått dessa gigantiska proportioner. Man får här anta att kostnaden för dessa ”ensamkommande” är ungefär densamma i alla de kommuner som åtagit sig att agera värdar för ”barnen”. Man får också anta att kostnaden för ”flyktingbarnen” är densamma under den tid det tar för myndigheterna att finna någon form av arbete som de kan utföra. Och nu blir siffrorna riktigt, riktigt skrämmande. Det har hävdats att siffran på 15.816 kronor per dag är en extrem kostnad, så för att visa vår goda vilja, och inte kunna anklagas för att vara alarmistiska, ska vi räkna med hälften, 8.000 kronor per dag.

Om vart och ett av de 2011 ankommande “ensamkommande flyktingbarnen” kostar 8.000 kronor per dygn i uppehälle betyder det att 2011 års kull på 2.657 ”barn” (enligt Migrationsverket) första året kostade (8.000 x 2.657 x 365) 7.758.440.000:-. 7,7 miljarder kronor.

Men nu är detta inte den enda årskullen av ensamkommande som belastar systemet. Och det är inte det enda året, heller. Men låt oss först titta på varje år för sig.

2010 kom enligt Migrationsverket 2.393 ”barn” till landet. Med samma uträkning som ovan blir det 6.987.560.000 kronor. För 2009 blir kostnaden 6.570.000.000 kronor, för 2008 4.409.200.000 kronor, för 2007 3.690.880.000 kronor, för 2006 2.382.720.000 kronor, för 2005 1.162.160.000 kronor, och slutligen 2004 1.132.960.000 kronor. Av detta kan vi skapa följande tabell över ett års kostnad per kull av ”ensamkommande” 2004 – 2011.

Sammantaget betyder detta att ett års kostnader för de ensamkommande uppgår till ca 35 miljarder kronor om vi räknar lite lågt. Men vi kan också observera hur antalet ankommande, och därmed kostnaden, blir högre för varje år medan vi vet att antalet ”ensamkommande” stadigt sjunker i våra grannländer. Nedanstående graf kommer från Migrationsverket och illustrerar den branta ökningen av ankommande ”flyktingbarn” (tyvärr finns den inte i större storlek).

Men för att sätta kostnaden för de ”ensamkommande” i perspektiv ska vi jämföra med den föreslagna statsbudgeten för 2012 som är 1.084 miljarder kronor. För det första kan vi konstatera att Alliansregeringen anslår drygt 3 procent av hela den svenska statsbudgeten enbart för att ta hand om 11.676 enskilda personer (knappt 3 miljoner per person). Vad dessa har gjort för att förtjäna denna furstliga behandling återstår att svara på. Men vilka andra poster i statsbudgeten är då närmast att jämföra med? Ja, i någorlunda samma härad som kostnaden för de ”ensamkommande” har vi exempelvis:

Andra budgetposter som kan vara intressanta i sammanhanget är:

Inte ens när vi räknar med en hälften så hög siffra för skötseln av de ”ensamkommande” som uppgivits för Sigtuna känns det rimligt, men tyvärr slutar det inte här. Den genomsnittliga tiden fram till att en invandrad (av alla slag, inte specifikt ”barn”) kan sättas i någon form av arbete är mellan sju och tio år. Och detta är officiella siffror. Om man antar att ett ”flyktingbarn” har lite längre startsträcka än en genomsnittlig färdigutbildad, låt oss säga irakisk hjärnkirurg, och att arbetslösheten för unga är rekordhög, så räknar vi här med att det tar i genomsnitt tio år innan ”barnen” kommer i arbete och kan börja bidra till samhället. Det ger vid handen att varje summa ovan måste multipliceras med tio för att vi ska få fram den verkliga kostnaden för respektive kull med ”flyktingbarn”. Summa för tio års omvårdnad för åtta årskullar ”ensamkommande flyktingbarn blir då 350 miljarder kronor.

Migrationsverket
Budget för 2012

Uppdaterat 120229. Nu har R&D lagt upp artikeln på sin hemsida.

  1. Tack, Verkligheten … …

    En genomsnittlig pensionär är idag värd mindre än en 30-del av en så kallad ensamkommande. Trots ett helt arbetsliv och inbetald pensionsskatt under detta.

    Snacka om lika värde, snacka om att ställa grupp mot grupp.

    Har de irakiska hjärnkirurgerna fått fria händer när det makteliten?

  2. Ska naturligtvis vara: Har de irakiska hjärnkirurgerna fått fria händer när det gäller att handha makteliten?

  3. Man måste vara oerhört lågutbilad om man tror att ”Summa för tio års omvårdnad för åtta årskullar “ensamkommande flyktingbarn blir då 350 miljarder kronor” Det måste vara på gränsen till anafalbet.

  4. […] Det är givande på många sätt att tillhöra den nya adeln. Kommer man till Sverige som ett så kallande ensamkommande barn, så kan man räkna med en behandling som andra bara kan drömma om. På dessa ”hem” för ensamkommande, är det en extremt hög personaltäthet. Dessa ”barn” kostar tusentals kronor per dag, och det väller in ”ensamkommande resurser.” På vissa ställen så kostar de ensamkommande närmare 16.000 kr om dygnet. […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: