Red.

”Ensamkommande” och Dublinförordningen.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, äldrevård, EU, invandring, islamisering on 12 mars, 2012 at 18:51

I dagens Dagens Nyheter, Stockholmsbilagan (sid 1, 4 och 5) bjuds vi på ett stort upplagt reportage med Ali Hussein. Ali är enligt DN ett ”ensamkommande flyktingbarn” på ”15 år” från Afghanistan som nu har fått en fristad hos en fostermamma i stockholmsförorten Vårby. DN har säkert tänkt att artikeln ska få läsarna välvilligt inställda till de tusentals ”barn” som nu trängs på mottagningarna, men DN har nog inte tänkt på att man själva avslöjar fakta som visar att Ali sannolikt inte ens skulle släppts in. 


Huruvida Ali verkligen är ”ensamkommande”, ”flykting” eller ”barn” är väl upp till var och en att bedöma, men vad som framstår som klart är att han är ordentligt berest (se den inringade och förstorade delen av artikeln ovan). På sin väg från det trista livet i Afghanistan till överflödet i Sverige har han passerat Pakistan, Iran, Turkiet, Grekland, Italien, Frankrike, Tyskland och Danmark.

Men vänta nu lite…

Tyskland? Frankrike? Italien? Grekland? Alla dessa är ju länder som skrivit under Dublinförordningen som tillkommit för att hindra personer som Ali att ägna sig åt så kallad asylshopping, där migranter reser runt inom EU tills de hittar det land som för tillfället erbjuder bäst villkor. Även om en person kommit till Sverige och vill söka asyl här, så är det långt ifrån säkert att vi i behöver ta ansvar för hans försörjning. Ett annat EU-land kan ha det ansvaret och då kan han tvingas åka dit istället. Det är alltså ingen mänsklig rättighet att få asyl i Sverige, trots allt som skrivs i pressen. Det är för övrigt ingen mänsklig rättighet att få asyl i något land över huvud taget, bara att få ansöka.

Dublinförordningen ska stoppa asylshopping bland annat i följande fall:

1. Man har rest in i ett annat EU-land innan man kom till Sverige

2. Man har redan fått visum eller uppehållstillstånd av ett annat land som omfattas av Dublinförordningen

3. Man har rest in illegalt i ett land som omfattas av Dublinförordningen

4. Man har redan ansökt om asyl i ett annat land som omfattas av Dublinförordningen

5. Migrantens familj har redan uppehållstillstånd i något annat EU-land

Så även om Ali inte redan fått visum eller uppehållstillstånd, eller ens ansökt, i något annat land, tyder DNs avslöjande uppgifter på att Ali skulle ha skickats ut ur riket redan när han dök upp i Sverige första gången. Om inte annat så på grunden att han skulle ha rest in illegalt i ett land som omfattas av Dublinförordningen. Ali har troligen rest in illegalt i alla de EU-länder han besökt. Om han borde ha skickats till Grekland (första ankomstland) eller till Italien, Frankrike, Tyskland eller Danmark (som gör ålderskontroller på ”barnen”) kan nog bara juristerna avgöra. Vad som förefaller klart för en lekman är emellertid att Ali med största sannolikhet inte har någon som helst anledning att befinna sig i Sverige.

Vi skulle kunna reducera våra migrantkostnader till en bråkdel, och troligen kunna avhjälpa många av de resursproblem som drabbar äldrevården och skolorna, om vi bara följde de lagar och förordningar som finns på plats. Dublinförordningen är inte den enda. Varför vi väljer att se mellan fingrarna med de ”ensamkommande” är ett politiskt ställningstagande som nog aldrig formulerats offentligt inför medborgarna.

Tidigare inlägg om Dublinförordningen
Dagens Nyheter ”Ali, 15, fick ny mamma i Stockholm” (grafiken finns inte med i nätupplagan)

Uppdatering 1
Bloggen Misslyckande har grävt vidare i fallet Ali och tittat på vad Alis fostermamma kan tjäna på att ha Ali och hans landsman boende hos sig. Det är inte några småsummor precis. Om man bara har plats hemma kan det nog vara en ganska god affär att ha ett par-tre ”flyktingbarn” inneboende…

Uppdatering 2
Återigen har bloggen Misslyckande grävt fram intressanta fakta. Den här gången handlar det om huruvida de ”ensamkommande” verkligen är ensamma eller inte. En uppsats vid Stockholms Universitet från 2009 skriven av Marie Hessle visar att verkligheten inte alltid är som den utmålas i media…

 1. Tycks vara en person som totalt saknar empati eller kunskap som skriver här. ”Om han borde ha skickats till Grekland (första ankomstland) eller till Italien, Frankrike, Tyskland eller Danmark (som gör ålderskontroller på “barnen”) kan nog bara juristerna avgöra. Vad som förefaller klart för en lekman är emellertid att Ali med största sannolikhet inte har någon som helst anledning att befinna sig i Sverige.” Av vilken anledning tror du att han inte finns registrerad på något annat land än Sverige? Kan du lagstiftningen?

  Först och främst skickas inga tillbaka till Grekland. Italien kan också vara tveksamt idag. Men att personen flytt undan de ohyggligheter som pågår i Afganistan tycks inte vara något att bry sig. Att detta varit under två år och under frukansvärda förhållanden, detta tycker debattrören inte är något att tänka på, maken till hjärtlöshet har sällan setts eller hörst.

  Du anger också, ”Vad som förefaller klart för en lekman är emellertid att Ali med största sannolikhet inte har någon som helst anledning att befinna sig i Sverige.” Vad grundar du det på? Ange källan tack.

 2. Du frågar: ”Av vilken anledning tror du att han inte finns registrerad på något annat land än Sverige?”

  Vi svarar: Ali har på sin resa i Europa passerat Grekland, Italien, Frankrike, Tyskland och Danmark innan han kom till Sverige. Ali har sannolikt inte givit sig tillkänna för myndigheterna i något av dessa länder, och anledningen till detta är för mig uppenbar. Det skulle negativt påverka Alis chanser att få asyl i Sverige genom att en Dublinöverföring av ”ensamkommande” till en annan medlemsstat ”endast kan ske om han eller hon sökt asyl i denna stat”. Så genom att undvika myndigheterna i genomreseländerna kunde man nästan säkert garantera att Ali skulle få asyl i Sverige. Dels visste Alis smugglare/skötare säkert att de sociala förmånerna i dessa länder inte kommer i närheten av de som erbjuds i Sverige, i synnerhet om man kan få de svenska myndigheterna att tro att man är ett ”barn”.

  Du frågar: ”Kan du lagstiftningen?”
  Vi svarar: Det är för vem som helst fritt att studera texten i Dublinförordningen. Man behöver inte vara jurist för att läsa innantill.

  Du säger: ”Först och främst skickas inga tillbaka till Grekland. Italien kan också vara tveksamt idag. Men att personen flytt undan de ohyggligheter som pågår i Afganistan tycks inte vara något att bry sig. Att detta varit under två år och under frukansvärda förhållanden, detta tycker debattrören inte är något att tänka på, maken till hjärtlöshet har sällan setts eller hörst.”

  Vi svarar: Att Svenska myndigheter ensidigt bestämt sig för att underkänna andra EU-länders lagstiftning är anmärkningsvärt i sin arrogans. Att dessa beslut alltid är till nackdel för Sverige är också lätt att konstatera. Och även om man skulle acceptera att Sverige inte skickar tillbaka migranter till första EU-land om det är Grekland eller Italien, så återstår i det här fallet fortfarande Frankrike, Tyskland och Danmark, vilka borde kunna förväntas ta ansvar för Ali. Varifrån Ali kommit och omständigheterna däromkring har jag inte tagit hänsyn till därför att sanningshalten i dessa påståenden inte går att kontrollera och Ali bokstavligen har allt att vinna på att framställa sin historia så tragisk som möjligt. Bakgrundshistorien är heller inte relevant i sammanhanget. Frågan var vilket EU-land som skulle tvingas ta ansvar för Ali och jag menar att det inte nödvändigtvis är Sverige som ska sitta med svartepetter.

  Du säger: Du anger också, “Vad som förefaller klart för en lekman är emellertid att Ali med största sannolikhet inte har någon som helst anledning att befinna sig i Sverige.” Vad grundar du det på? Ange källan tack.

  Vi svarar: Ali har passerat fem andra EU-länder på väg till Sverige. Han skulle enligt gällande EU-rätt ha sökt asyl i alla dessa länder innan han sökte asyl i Sverige. I övrigt, se följande: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33153_sv.htm

 3. Att jag VET vilka umbäranden många av dessa ungdomar utsatts för betyder att JAG KAN UTTALA MIG OM DERAS FÖRHÅLLANDEN. Som jag skriver ” Men att personen flytt undan de ohyggligheter som pågår i Afghanistan tycks inte vara något att bry sig. Att detta varit under två år och under fruktansvärda förhållanden, detta tycker debattören inte är något att tänka på, maken till hjärtlöshet har sällan setts eller hörts.” Att du inte bryr dig är givetvis din ensak, men att urskillningslöst utpeka dessa människor som lycksökare är mycket okunnigt.

  Du anger då ”Vi svarar: Att Svenska myndigheter ensidigt bestämt sig för att underkänna andra EU-länders lagstiftning är anmärkningsvärt i sin arrogans. Att dessa beslut alltid är till nackdel för Sverige är också lätt att konstatera.”

  Fråga, vilka lagar har svenska myndigheter valt att underkänna i andra länder? Källan tack.

  Fråga, känner du till vad dessa ungdomar får stå ut med på vägen till EU?

  Du skriver, ”Och även om man skulle acceptera att Sverige inte skickar tillbaka migranter till första EU-land om det är Grekland eller Italien, så återstår i det här fallet fortfarande Frankrike, Tyskland och Danmark, vilka borde kunna förväntas ta ansvar för Ali.”

  Fråga, vilket land ska avgöra asylskälen?

  Du anger, ”Varifrån Ali kommit och omständigheterna däromkring har jag inte tagit hänsyn till därför att sanningshalten i dessa påståenden inte går att kontrollera och Ali bokstavligen har allt att vinna på att framställa sin historia så tragisk som möjligt. Bakgrundshistorien är heller inte relevant i sammanhanget.”

  Fråga, hur vet du att det inte går att kontrollera sanningshalten i hans historia?

  Fråga, du anser att ”BAKGRUNDSHISTORIEN” heller inte är relevant i historien, hur vet du det?

  Kan du svara på dessa frågor blir jag glad. Tack.

 4. Att du påstår dig veta ”vilka umbäranden många av dessa ungdomar utsatts för” förändrar ingenting i sakfrågan. Man ska söka asyl i första asylland, i det här fallet Grekland.

  För övrigt har jag varken mage eller samvete att stödja detta ”ensamkommande”-geschäft när vi skulle kunna ge så många ett bättre liv med samma pengar. Vore det inte en bättre idé att försöka hjälpa dem på plats, där våra biståndskronor kan göra större nytta? När ”barnen” i Vellinge var aktuella i januari 2010 räknade jag ut att omhändertagandet av dessa 30 ”barn” i 90 dagar (som var den tidsrymd som diskuterades vid tillfället) skulle kosta 5.130.000 kronor. (1.900 kronor x 30 personer x 90 dagar) Enbart med dessa vellingepengar skulle man kunnat rädda livet på 20.520 mycket svårt undernärda barn, räddat 513.000 personer från att dö i kolera eller exempelvis behandlat 1.026.000 personer med hjärnhinneinflammation. Ska vi hjälpa en miljon barn eller 30? För mig är det ingen svår fråga var man borde satsa sina pengar. Besök gärna Läkare Utan Gränser och räkna själv.

  Man ska inte glömma bort den mänskliga naturen. Om Ali med en enkel lögn som inte går att motbevisa kan tillskansa sig uppehållstillstånd för sig själv, och framöver på anknytning för resten av familjen, är det naivt att tro att han skulle avstå från att ta chansen. Det vore dessutom ett svek mot familjen som betalat hans resa just för att han ska kunna förankra familjen/klanen i väst. Att familjer säljer hus och jord för att få ihop pengar till att smuggla en av sönerna till väst är inget som är direkt okänt. Att däremot främmande människor skänker pengar (10.000 dollar brukar man se uppgifter om) utan att ställa krav på motprestation tror jag inte på. Finansiären förväntar sig utan tvivel att få sina pengar tillbaka med en god avkastning. Enligt all affärspraxis så är det dessutom bra för affärerna om man kan hjälpa folk med lån eller avbetalning eller liknande. Jag tror, utan att kunna bevisa det, att smugglingsligorna har en låneverksamhet vid sidan om.

  Att människor har det besvärligt i andra länder betyder inte att jag som skattebetalare i Sverige med automatik har skyldighet att förse dem med bostad, mat, fickpengar, SFI, skola, sjukvård och allt annat som det innebär att ta ansvar för deras försörjning. Jag har sett en siffra på att runt 20 miljoner människor i vårt närområde lever under dåliga förhållanden och skulle ha det bättre i Sverige. Om man utsträcker detta område till Afrika och fram till och med Pakistan är det säkert flera hundra miljoner som skulle vilja flytta till Årsta om de kunde. Att några tusen av dessa har familjer som kan skrapa ihop med tillräckligt med pengar för att skicka en av familjens söner till köttgrytorna i Sverige är inget annat än ett hån mot de miljoner som blir kvar i Kabul och Mogadishu.

  Jag vet inte exakt vilka lagar Svenska myndigheter har bestämt sig för att underkänna i Grekland, Italien eller Malta. Men dessa länder hanterar inte asylfrågorna efter lösa boliner utan det finns alltid ett lagstöd för myndighetens agerande, precis som Sverige. Om Sverige då underkänner dessa länders hantering av migranter betyder det att man underkänner ländernas lagstiftning i frågan.

  Så till resten av frågorna:

  Fråga: ”Känner du till vad dessa ungdomar får stå ut med på vägen till EU?”
  Svar: Detta är lika irrelevant som förra gången, och ett försök att flytta fokus från sakfrågan till ett emotionellt plan. Tekniken används ofta när sakargumenten tagit slut. Det saknar betydelse om Ali åkt lastbilsflak eller första klass på flyget. Detta har ingenting att göra med i vilket land han ska söka asyl.

  Fråga: ”Vilket land ska avgöra asylskälen?”
  Svar: Jag förstår inte riktigt frågan. Men jag förväntar mig att det land där asylansökan lämnas in också är det land som utvärderar ansökan och avgör om personen i fråga har rätt att få asyl eller inte.

  Fråga: ”Hur vet du att det inte går att kontrollera sanningshalten i hans historia?”
  Svar: Med tanke på vilken härdsmälta Afghanistan är, skulle jag bli mycket förvånad om det gick att kontrollera någonting alls i det landet.

  Fråga: Du anser att “BAKGRUNDSHISTORIEN” heller inte är relevant i historien, hur vet du det?
  Svar: Det vet jag därför att frågan gäller huruvida Sverige har skyldighet att ta hand om Ali eller inte. Det handlar inte om hur svårt Ali haft det hemma i Afghanistan, det handlar om han ska söka asyl i Sverige eller t ex i Grekland. För detta saknar Alis bakgrundshistoria helt betydelse.

  Nu har jag svarat, men jag tror inte du blivit gladare.
  Nu ska jag ställa en fråga till dig:

  Hur kan du försvara de enorma kostnader som mottagandet av dessa ”ensamkommande” drar med sig, när vi om vi ville skulle kunna hjälpa så otroligt många fler genom att fördela vår hjälp i deras hemområde? Det var vellingefallet och jämförelsen med Läkare Utan Gränser som fick mig att börja inställning. Hjälpa 30 barn eller 1 miljon? Efter det finns ingen tvekan om att ”ensamkommande”-industrin inte gynnar några andra än de riskkapitalföretag som driver dessa boenden (Attendo och Carema, till exempel) och det lilla antal ”barn” som kunnat köpa sig en plats i Sverige. Det är inte humanitärt, det är inte rättvist och det är inte hjälp till de som bäst behöver den. Det är förmåner bara till de som kan köpa sig före i kön.

 5. Tyvärr, Verkligheten, finns det alltför många Helan-och-Halvan-personer i Sverige och det är väl därför som Moder Jord utsett detta lilla lands befolkning att gå under … Det räcker inte längre med att skaka och brinna i de överbefolkade områdena …

  Det största verkliga hotet ser Moder Jord är överbefolkningen – och där måste jag motvilligt hålla med Den Nya Världsordningen. Tyvärr ser också denna den nordiska/europeiska befolkningen allmänt för insiktsfull och reflekterande intelligent för att få överleva – bättre ha lallande kvartsidioter att styra över och muta med tillräckliga medel för att … … …

 6. Jag har skrivit i något inlägg att ett folk bara har rätt att bebo ett viss geografiskt område så länge man vill/kan försvara detta område. I fallet Sverige håller vi på att försitta den rätten. Om vi inte försvarar vårt område kommer det framöver att bebos och domineras av mer aggressiva folkslag, ofta drivna av överbefolkning i hemländerna, som vet att ta för sig.

  PS. Har du läst Olli1:s kommentarer till inlägget om Ali?
  Gör gärna det och berätta vad du tycker! DS.

 7. Först till verklighetens fråga, ”Hur kan du försvara de enorma kostnader som mottagandet av dessa “ensamkommande” drar med sig, när vi om vi ville skulle kunna hjälpa så otroligt många fler genom att fördela vår hjälp i deras hemområde? Det var vellingefallet och jämförelsen med Läkare Utan Gränser som fick mig att börja inställning.”

  Svar: Att läkare utan gränser gör ett fantastiskt arbete vet jag då jag samarbetat med dem. JAG anser att kan Sverige hjälpa barn som kommer till detta landet och söker asyl så ska vi göra detta. Detta står för övrigt i barnkonventionen. Som exempel,

  Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling.

  Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade.

  Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar.

  Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom.

  Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.

  Hur efterlevs detta i Afghanistan VERKLIGHETEN??? Som exempel kan du titta på detta.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/talibaner-kraver-hamnd_6919453.svd

  Eller detta. http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.685276-fransk-soldat-skot-ihjal-tre-civila

  Eller detta. http://www.sn.se/nyheter/utrikes/1.1341878

  VERKLIGHETEN tycks inte förstå att det är krig i Afghanistan. Kan du förklara för mig vad läkare utan gränser skulle kunna ha gjort för alla dessa barn som dödats?

  VERKLIGHETEN tycks tro att alla är frid och fröjd för barn i Afghanistan, ingen dödas eller skadas där inte, ja vad ska man säga???? Tycker du att dessa barn som dödats är värda detta öde?????? Eller hade det varit bättre om vi kunnat hjälpa dem i Sverige???

  Sedan är du totalt okunnig om Dublinförordningen. Jag frågar: Du anser att “BAKGRUNDSHISTORIEN” heller inte är relevant i historien, hur vet du det?

  VERKLIGHETEN Svarar : Det vet jag därför att frågan gäller huruvida Sverige har skyldighet att ta hand om Ali eller inte. Det handlar inte om hur svårt Ali haft det hemma i Afghanistan, det handlar om han ska söka asyl i Sverige eller t ex i Grekland. För detta saknar Alis bakgrundshistoria helt betydelse.

  Så du menar att Alis bakgrundhistoria saknar BETYDELSE, hur ska han då kunna söka och få asyl om han inte har asylskäl?? Sedan vet du inte vad som står i Dublinförordningen vad gäller ALI:s fall.

  I Mr står också om du inte visste det,
  Artikel 14
  1. Var och en har RÄTT att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
  2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

  Jag frågar VERKLIGHETEN. “Hur vet du att det inte går att kontrollera sanningshalten i hans historia?”

  VERKLIGHETEN Svarar: Med tanke på vilken härdsmälta Afghanistan är, skulle jag bli mycket förvånad om det gick att kontrollera någonting alls i det landet”

  Då påstår du alltså något som du inte har en susning om, därför frågar jag dig, – hur jobbar Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn med att få fram uppgifter från hemlandet?

  Du påstår, ”Varifrån Ali kommit och omständigheterna däromkring har jag inte tagit hänsyn till därför att sanningshalten i dessa påståenden inte går att kontrollera och Ali bokstavligen har allt att vinna på att framställa sin historia så tragisk som möjligt.”

  Jag frågar dig, hur vet du att det inte går att kontrollera? Ange din källa tack!!!!
  VERKLIGHETEN påstår, ” Att Svenska myndigheter ensidigt bestämt sig för att underkänna andra EU-länders lagstiftning är anmärkningsvärt i sin arrogans”

  Jag frågar VERKLIGHETEN, vilka lagar har svenska myndigheter valt att underkänna i andra länder? Källan tack.

  VERKLIGHETEN svarar, ” Jag vet inte exakt vilka lagar Svenska myndigheter har bestämt sig för att underkänna i Grekland, Italien eller Malta. Men dessa länder hanterar inte asylfrågorna efter lösa boliner utan det finns alltid ett lagstöd för myndighetens agerande, precis som Sverige. Om Sverige då underkänner dessa länders hantering av migranter betyder det att man underkänner ländernas lagstiftning i frågan”

  SÅLEDES svarar VERKLIGHETEN inte på sitt eget påstående då han inte kan svara på sitt eget PÅSTÅENDE. Vad kallas sånt? Jo det kallas RAPPAKALJA.

  VERKLIGHETEN PÅSTÅR RAKT AV, ”Om Ali med en enkel lögn som inte går att motbevisa kan tillskansa sig uppehållstillstånd för sig själv”

  Fråga, vilken ENKEL LÖGN har han framfört som du vet?????

  Sedan har du angett på någon sida här att ensamkommande barn har de senaste 10 åren kostat 350 miljarder. Du anger på fullt allvar förmodar jag, ” Sammantaget betyder detta att ett års kostnader för de ensamkommande uppgår till ca 35 miljarder kronor om vi räknar lite lågt.”

  Märkligt när Migrationsverkets budget de sista 6 åren varit på cirka 57 miljarder TOTALT under sex år. Man behöver inte vara halvbror eller ens kusin till Einstein för att förstå hur dessa siffror från VERKLIGHETEN stämmer med verkligheten. Vart kan jag finna dina siffror om 35 miljarder årligen?????

  Du anger också på en sida följande. ” Av de drygt 100.000 som årligen får uppehållstillstånd i Sverige är bara något tusental flyktingar i ordets rätta mening, utvalda av FNs flyktingorgan UNHCR och Sverige i samarbete. Resten är ekonomiska migranter och bidragsturister som tagit sig hit på egen hand.”

  Fråga, vilka är de tre största grupperna som får uppehållstillstånd räknat av de 100 000 människor som du räknar upp? Ska bli hyperintressant att se svaret.

  Du kan också läsa detta så du lär dig lite åtminstone. http://www.domstol.se/templates/DV_Press____21170.aspx

  TILL SIST, vad anger du på första sidan varför du skriver som du gör, jo följande.

  ”En nation där myndigheter och massmedia presenterar en officiell ”sanning” som medborgarna enkelt kan avslöja som lögn är en nation i kris. En nation där medborgarna upplever att ansvariga politiker och massmedia ljuger om reella problem och sopar missförhållanden under mattan är farligt nära moralisk bankrutt. En sådan nation var den tidigare Sovjetunionen. En sådan nation är dagens Sverige.”

  Återigen, ja vad ska man säga?????

 8. Jag har suttit en lång stund när jag kunde gjort något trevligare och skrivit ett svar på allt ditt trams, men WordPress loggade ut mig och allt försvann och jag kan inte hitta det igen. Nu skiter jag i den här tråden. Vi kommer aldrig att komma överens, aldrig kunna övertyga den andre och aldrig komma längre än så här.

  Jag anser inte att Sverige har någon som helst skyldighet att ta emot och försörja alla dessa ”barn” även om Barnkonventionen kan läsas som fan läser bibeln. Jag accepterar att du tycker annorlunda, men jag förbehåller mig rätten att fortsätta att med alla medel försöka skapa opinion mot den här illegala trafiken med ”barn” som jag anser är en skymf mot alla riktiga barn som bättre behöver vår hjälp och som bara berikar smuggelmaffian, vanvårdsbolagen och de få familjer som har råd att skicka sin avkomma till Sverige.

  Våra grannländer tycks med ålderskontroller ha pressat ner flödet av ”barn” till en bråkdel av det antal vi tvingas ta emot och därtill utan att drabbas av internationella sanktioner, eller ens kritik. Det visar att det finns vägar ur det träsk vi försatt oss i och jag vill argumentera för att vi ska utnyttja alla lagliga medel för att äntligen få stopp på den osunda hanteringen.

  Sådär.

  Nu kan du kalla mig rasistnazist om du vill. Det blir inte första gången. Senast fick jag det kastat i ansiktet när jag dristade mig till att i ett sällskap vädra åsikten att stening av våldtagna kvinnor var barbariskt och borde förbjudas.

  Adjö, Olli1, lev ditt liv så väl du kan. Du får bara ett.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: