Red.

Apropå våldtäktsdomarna mot de åtta afghanerna i Mariannelund.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, invandring, islamisering, kriminalitet, kvinnoförtryck, parallellkultur, våldtäkter on 12 april, 2012 at 21:09

Du har säkert läst om det. Det fall som beskrivits som den värsta våldtäkten någonsin i Sverige har nu gått till dom i Eksjö tingsrätt. Sju afghanska asylsökande av åtta har funnits skyldiga till att ha turats om att under sju timmar våldta en svensk tvåbarnsmamma i ett asylboende i Mariannelund. Med tanke på brottets utomordentliga råhet och dess långtgående konsekvenser för offret skulle jag vilja beskriva domarna som stötande milda.

Domen är sällsynt vidrig läsning. Den finns att ladda ner hos Avpixlat, men jag rekommenderar att känsliga personer låter bli. Här är en sammanfattning. De åtta afghanska männen har gemensamt och i samförstånd brottat ner kvinnan, hållit fast henne, tryckt ner henne i en säng och slitit av henne kläderna. Hon hamnade av chocken i ett vanmäktigt, chockartat och passivt tillstånd, helt ur stånd att värja sig, vilket männen enligt domen utnyttjade. De har sedan under flera timmar turats om att våldföra sig sexuellt på henne både analt, vaginalt och oralt. De afghanska männen utnyttjade hänsynslöst att kvinnan både var fysiskt liten och hade druckit en del alkohol och därför inte kunde försvara sig. Kvinnan gick in i ett chocktillstånd medan de åtta männen våldtog henne i tur och ordning. Tidigt nästa morgon kunde hon själv ringa polisen. Männen greps sedan i omgångar.

De åtta åtalade dömdes enligt följande. Jag brukar inte publicera namn på vare sig åtalade eller dömda, men jag gör ett undantag idet här fallet på grund av brottets utomordentliga råhet.

Rafi Bahaduri, 25, döms för grov våldtäkt till sex års fängelse och ett skadestånd på 175 000 kr. Det var han som kände kvinnan och lockade med henne till ”festen” på asylboendet.

Salahedin Hashemi, 20, döms för grov våldtäkt till sex års fängelse samt utvisning till april 2027.

Zia Mohammadi, 20, döms för grov våldtäkt till sex års fängelse samt utvisning till april 2027.

Morteza Afzali, 20, döms för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt till sex år och sex månaders fängelse samt utvisning till april 2027.

Aziz Ahmad Mohammadi, 33, döms för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt till sex år och sex månaders fängelse samt utvisning till april 2027.

Hedayat Rahmati, 20, döms för grov våldtäkt till sex års fängelse samt utvisning till april 2027.

Rustam Ghafory, 21, döms för grov våldtäkt till fyra år och sex månaders fängelse samt utvisning till april 2027.

Åtalet mot den åttonde deltagaren ogillades av brist på bevis.

Kvinnans tillvaro har sedan den råa våldtäkten varit ett fortsatt chocktillstånd. Kvinnan var till en början hänvisad till rullstol och kunde inte kontrollera avföring eller urin under två veckor. Hon har vårdats på en psykiatrisk klinik i Västervik i nästan en månads tid. Den drabbade kvinnan hemsöks fortfarande av av mardrömmar på nätterna, vågar varken vara ute själv eller sova ensam. De mänskliga kostnaderna för dessa afghaners vistelse i Sverige är alltså betydande.

Så även de ekonomiska. Bara advokatkostnaderna i fallet uppgår till 2.273.284 kronor vilka betalas av staten, det vill säga tas från dina och mina inbetalade skattepengar. Tillkommer sedan kostnaderna för överklagandeprocessen. Vad fallet kostat i övriga rättegångskostnader; tid i rätten, löner till domare och rättens tjänstemän, arvoden till nämndemän, pappersexcercis som kopiering, mm plus både akut och långvarig framtida sjukvård till kvinnan framgår inte. Inte heller finns det något mått på hur mycket mänskligt lidande dessa afghaner åsamkat kvinnan och hennes familj. Jag skulle inte tro att dessa summor läggs till invandringens kostnader, men det är där de hör hemma. Om dessa afghaner inte befunnit sig i landet hade inget av detta hänt.

De milda straffen är för mig stötande. Det faktum att de dömda inte heller döms till livstids utvisning är även detta grovt stötande. Vårt land skulle vara en bättre plats att leva på utan dessa sju afghaner. Jag anser att följande riktlinjer bör gälla vid utlänningars brottslighet i Sverige.

1. Låt utvisning vara en obligatorisk och ovillkorlig påföljd för alla utländska medborgare som döms i domstol, åtminstone för personer som döms till fängelsestraff. Obligatorisk och ovillkorlig utvisning är troligen den enda påföljd som möjligen skulle kunna få dessa personer att tänka efter innan de begår brott.

2. Låt alltid alla åtalade utlänningar sitta kvar i häkte genom hela utredningen och genom alla överklaganden. Risken att de avviker och blir illegala är annars alltför stor.

3. Låt alltid utvisning vara det primära straffet. Låt alla eventuella andra straff vara villkorliga. Vinsten av att bli av med dessa individer är oändligt mycket större än förlusten av ett bötesbelopp och eventuella skadestånd betalas ju ändå av staten. Besparingen av att slippa hysa dem i fängelse är ca 2 – 3.000 kronor per dygn och person och de pengarna har vi bättre användning för i äldrevården eller skolan.

4. Acceptera som regel inga hinder för utvisning. Är den utvisades familj oroliga för den utvisades säkerhet i hemlandet står det dem fritt att följa med. Kan utvisningen av någon anledning absolut inte verkställas måste den utvisade hållas i förvar tills dess att verkställighet kan ske. Den utvisningsdömde får på inga villkor släppas lös i samhället.

5. Låt alltid all utvisning gälla på livstid. Det är den enda verksamma påföljden för kriminella utlänningar av det här slaget och det enda sättet att förhindra fortsatt kriminalitet i landet och att skydda svenska folket och alla skötsamma invandrare från att utsättas för deras framtida brott.

Avpixlat

%d bloggare gillar detta: