Red.

Island följer i Nordens spår. (Uppdaterat)

In asylpolitik, demokrati, dhimmifiering, flyktingar, Internationellt, islamisering, parallellkultur on 13 maj, 2012 at 11:41

Island är Nordens minsta land med 320.000 medborgare (2008), men också världens äldsta fungerade demokrati med anor tillbaka till tinget år 930 i Tingvalla. Islänningarna har lyckats bevara sin självständighet och särart i tusentals år, men nu verkar man ha givit upp och öppnar upp för flyktinginvandring från bland annat Afghanistan.

Enligt bloggens tidigare efterforskningar har Island ca 600 muslimer. Det är bäst i Norden, men även en såpass liten grupp som 600 personer kan ställa till med mycket lidande och elände, särskilt i en befolkning på bara 320.000. Trots detta har Island länge funnits med bland de alternativa länder där bloggaren kan tänka sig att leva sina sista år i förhoppning om fred och frihet, men nu verkar det vara tid att revidera listan. Island har öppnat upp för fler muslimer och ökad islamisering, precis som resten av Norden.

Island har tagit emot flyktingar under många år, första gången 1956 då 52 ungrare kom till landet. Antalet har aldrig varit stort, och invandrarna kom länge från kulturnära folk. 1959 kom 32 från Jugoslavien, 1979 kom 34 vietnameser, 1982 kom 26 polacker och 1990 samt 1991 ytterligare totalt 60 vietnameser. Sedan 1996 har de nyanlända varit colombianer, ex-jugoslaver och palestinier och det är väl ungefär här det börjar bli problem. Det totala antalet flyktingar som tagits emot på Island sedan 1956 uppges uppgå till 481 personer, men ändå sägs landet nu vara värd för 600 muslimer. Om man räknar bort ungrare, polacker, vietnameser med flera som kan antas vara icke-muslimer, framträder siffran 423 muslimer sedan 1956 och dessa har alltså ökat till 600. Och nu kommer afghanerna.

Politikerna på Island är endera helt ovetande om resultaten av det multikulturella experimentet i de övriga Nordiska länderna, där svenska Rosengård, Rinkeby och Södertälje, danska Nørrebro och Vollsmose och norska Grønland och Groruddalen utgör lätt åskådliga exempel på vad närvaron av en stor muslimsk minoritet kan betyda för samhällsutvecklingen. Eller också så vet de isländska politikerna mycket väl vad som händer i Sverige, Danmark och Norge men anser, likt dessa andra länders regeringar, att etableringen av islam är viktigare än samhällets fortbestånd.

Precis som i Sverige har några sansade islänningar påpekat att man skulle kunna ge betydligt bättre hjälp till dessa personer, eller alternativt hjälpa betydligt fler, om man förlade hjälpen till de länder där flyktingarna finns och där kostnaderna är lägre. Men precis som i Sverige har dessa sansade röster även på Island snabbt stämplats som rasister och främlingsfientliga. Även i den isländska politiken är alltså medmänskligheten begränsad till de personer som man kan inackordera i sitt eget hus. Varför våra länders politiker prompt vill hjälpa färre till en högre kostnad, när vi enligt all logik mycket väl kan hjälpa fler till en lägre kostnad, är en av de många oförklarade ingredienserna i det multikulturella samhällsexperimentet.

Uppdatering 20 september 2013
Även på Island, världens äldsta fungerande demokrati, har nedräkningen till denna demokratis död nu börjat. Det tog några år längre än i övriga Norden, men nu har klartecken givits för byggandet av Islands första moské. Så här skriver Islandsbloggen:

”Fjorton års väntan för Félag múslima á Íslandi är över. Kommunstyrelsen i Reykjavík beslutade i går att tilldela den muslimska församlingen en tomt vid Sógamýri för ett moskébygge. Kostnaden för bygget väntas uppgå till mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor. Moskén kommer att finansieras av privatpersoner bosatta på Island och utomlands (…) Beslutet klubbades i kommunstyrelsen i går av Bästa partiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Självständighetspartiet lade ned sina röster. ”

Hej då, Island.

Islandsbloggen

Island (Wikipedia)
Tidigare inlägg om alternativa länder
Islandsbloggen

Annonser
%d bloggare gillar detta: