Red.

Anders Borg öppnar för ett islamiserat Sverige.

In demokrati, dhimmifiering, islam, islamisering, korruption, kriminalitet, kvinnoförtryck, mänskliga rättigheter, medlöpare, moskébyggen, parallellkultur, politiker, religion, ritualslakt on 11 juli, 2012 at 11:37

Det här har ju ett par dagar på nacken, man jag hade missat det. Jag ser att artikeln bara har 367 kommentarer på Avpixlat så jag kan undra varför det här inte har fått större uppmärksamhet. Jag tror nyheten förtjänar det. Humanisterna ska ha en eloge för att de lockade fram sanningen ur Anders Borg.

Se video här.

Anders Borg är ju inte vem som helst i svensk politik. Det är i praktiken han som bestämmer vad som ska göras och inte. Reinfeldt må sitta på högsta pinnen i det här hönshuset med det är Borg som håller i plånboken och då blir det som Borg säger oavsett vad Reinfeldt vill.

I det här inslaget står alltså landets mäktigaste man och säger att han vill bekosta fler moskéer med våra skattepengar, i praktiken alltså att staten ska gå in och skynda på islamiseringen av Sverige. Borg måste tycka att det går för långsamt.

Han säger också i praktiken att det är okej med ett ökat religiöst inflytande på statens göranden och låtanden, dvs att det är okej att öka inflytandet av sharia på den offentliga besluten, men också förmodligen att han välkomnar kristna stollar att påverka politiken.

Han säger också att man måste kompromissa med sekulära principer för att skapa ett vad han kallar ”inkluderande samhälle”, vilket i praktiken betyder att vi måste ställa oss mer förstående till alla det islamiska samhällets avarter för att muslimerna ska känna sig mer hemma. Vi ska alltså pruta på våra mödosamt tillkämpade mänskliga rättigheter för att göra islam till viljes. Bland de västerländska landvinningar och mänskliga rättigheter som islam hatar mest är jämställdhet mellan kvinnor och män, likhet inför lagen, demokrati och religionsfrihet. Dessa blir då sannolikt de rättigheter som först kommer att inskränkas.

Vi har efter åtminstone hundra års kamp lyckats kasta av oss det religiösa oket i form av kristendomens feodala uttryck. Vi vill inte tillbaka till en situation är religiösa avgöranden ligger till grund för politik och vetenskap. Vi vill inte tillbaka till maktfullkomliga präster, husförhör, katekeser, häxbränningar, förföljelse av vetenskapsmän och påståenden att jorden är platt. Att låta religiösa nycker påverka samhällsutvecklingen leder ingenstans annat än raka vägen ner i misär och rättssamhällets sammanbrott.

Vi vill heller inte byta ut vårt dyrt betalda sekulära samhälle mot ett islamiskt; byta de pösiga prästerna mot lika pösiga imamer, mot sharia, halshuggningar och stening av våldtagna kvinnor.

Ett islamiskt samhälle är ingen bra plats att leva på, inte ens för muslimer, vilket de ständigt ökande flykting- och migrantvågorna bär vittnesbörd om. För icke-muslimer är det islamiska samhället helvetet på jorden, vilket de ökande förföljelserna i de nyligen ”befriade” länderna i Mena-området visar med all önskvärd tydlighet. Att vår finansminister nu visar sig vara villig att hjälpa till att skapa ett sådant samhälle på svensk jord är naturligtvis ett välkommet klargörande av de nya Moderaternas avsikter med den muslimska invandringen.

När nollor som Stefan Attefall och andra har uttalat sig om det önskvärda i att tillåta halal-slakt, utbilda imamer och finansiera moskéer har jag tagit det för förvirrat svammel. Men när nu Anders Borg säger samma sak kan jag inte ta det lätt längre.

Nu är jag rädd på allvar.

%d bloggare gillar detta: