Red.

Första svenska kommunen kapitulerar för islam?

In asylpolitik, demokrati, dhimmifiering, islam, islamisering, mänskliga rättigheter, medlöpare, moskéer, parallellkultur, politiker, Socialdemokraterna on 28 september, 2012 at 12:41

Botkyrka kommun och Fittja blir alltså troligen först av svenska samhällen med att stryka flagg för islam. Jag trodde det skulle bli Malmö, men Botkyrka har alltså kommit längre på självdhimmifieringens väg. Så här skriver Botkyrka kommun bland annat på sin webbsida den 28 september 2012:

”Botkyrka kommun har inte tagit ställning för eller emot böneutrop.
Botkyrka kommun har fått ett medborgarförslag som gäller böneutrop från minareten i anslutning till moskén i Fittja. Den har hittills aldrig använts till böneutrop. Innan kommunfullmäktige tar ställning i sakfrågan så kommer vi att ta den tid vi behöver för en dialog som vi vill föra med invånare och civilsamhället. Botkyrka är en interkulturell kommun där vi alla ska kunna leva tillsammans. Därför är detta en fråga där fler ska få chans att tycka till, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (s), Botkyrka kommun. Efter vårens utredning så har vi kommit fram till att den skrivning som finns i detaljplanen som säger nej till böneutrop saknar stöd i gällande lagstiftning och kan därför inte tillämpas. En ändring av planen kan göras med ett enkelt planförfarande, säger Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. För att en sådan bestämmelse ska kunna gälla, måste den vara kopplad till ett decibeltal med motiveringen att utropet skulle strida mot skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. Det är alltså bullernivån och tidpunkten och frekvensen för bullret som kan vara relevant i en bestämmelse, inte vad det är för budskap som förmedlas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden som också uttalat sig i frågan ser inte på frågan som ett bullerproblem.”

Här försöker Katarina Berggren, som är Socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, ge sken av att saken inte är avgjord. Huruvida de svenskar som bor i Botkyrka kommer att tillåtas ha synpunkter på detta stora kliv i islamiseringsprocessen i Sverige framgår inte. Peter Nyberg, också Socialdemokrat och tillika ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, lägger ett byråkratperspektiv på saken och menar att förbudet mot böneutrop måste specifieras med ett exakt decibeltal och exakt angivande av när och hur ofta sådan bullerstörning kan förbjudas eller tillåtas. Också ett sätt att förringa och förminska en fråga som är av avgörande kulturell och nationell betydelse.

Det handlar inte om byråkrati. Det handlar inte om buller, inte om frekvenser eller tidpunkter. Det handlar om större värden. Det handlar om ideologi och om räddhågsna politiska eftergifter för en aggressiv ideologi som ständigt strävar efter att flytta fram sina positioner i samhället. Det handlar om huruvida en svensk kommun i Sverige ska tillåta en sådan ideologi maskerad till religion att trakassera sin omgivning och dagligen (vem tror att det stannar vid fredagar?) markera sin överlägsenhet med sitt budskap. Ett budskap som dessutom helt saknar relevans för en överväldigande majoritet av svenskarna. Det handlar till sist om att Socialdemokraterna i Botkyrka nu blivit så kuschade och dhimmifierade att även de nominellt svenska makthavarna går islams ärenden.

Först skulle det byggas en moské fast utan minaret. Sen kom det krav på en minaret, fast den skulle inte få användas för böneutrop. Nu blir det visst böneutrop i alla fall, fast bara på fredagar. Vem tror att det stannar här? För att få den rätta muslimska identiteten ska det faktiskt göras böneutrop fem gånger varje dag. Idag skulle böneutropen ha ekat över Botkyrka enligt följande. Fajr – 04:30, Zuhr – 12:39, Asr – 15:35, Maghrib – 18:29 och Isha – 20:39. Källa.

Grattis, Botkyrka!

  1. […] Först skulle det byggas en moské fast utan minaret. Sen kom det krav på en minaret, fast den skulle inte få användas för böneutrop. Nu blir det visst böneutrop i alla fall, fast bara på fredagar. Vem tror att det stannar här? För att få den rätta muslimska identiteten ska det faktiskt göras böneutrop fem gånger varje dag. Idag skulle böneutropen ha ekat över Botkyrka enligt följande. Fajr – 04:30, Zuhr – 12:39, Asr – 15:35, Maghrib – 18:29 och Isha – 20:39. Första svenska kommunen kapitulerar för islam? […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: