Red.

Almqvist-affären.

In islamisering, politiker, Sverigedemokraterna, valet 2014 on 14 november, 2012 at 20:39

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Erik Almqvist tvingas lämna alla sina uppdrag i partiet. Avskedandet sker efter att en film från en sen utekväll publicerats i Expressen. Av filmen framgår att Erik Almqvist använder ett minst sagt olämpligt språkbruk i ett politiskt fyllegräl med flera andra personer, bland annat den irakiske ståuppartisten Soran Ismail.

Avskedandet av Almqvist sker efter att en film från en sen utekväll i går publicerats av Expressen. Den nu publicerade filmen verkar vara en längre version av den filmsekvens som Almqvist själv publicerade sommaren 2010, som ett svar på anklagelser från den just Soran Ismail. Filmen har av allt att döma tagits av Almqvists kollega Kent Ekeroth under den aktuella incidenten, men hur det kan komma sig att Expressen nu kommit över den är oklart, likaså varför man väntat i två och ett halvt år med att publicera den. Bloggaren kan tänka sig att en anledning till publiceringen kan vara att avslöjandet rent politiskt passade bra nu när flera undersökningar visar att SD fått ett ökande stöd bland svenska folket. Bloggaren, som väl känner till hur folk i den branschen tänker, kan också tänka sig att man haft filmen liggande en tid men sparat på den till ett lämpligt tillfälle.

Hur filmen kommit i Expressens händer är ännu en öppen fråga, men enligt uppgifter i dag har filmen bara hanterats av tre personer, Almqvist själv, Kent Ekeroth på vilkens mobiltelefon den spelats in, och en tredje person, som möjligen är samma person som var behjälplig med den klippta version som Almqvist själv publicerade sommaren 2010. Att Almqvist eller Ekeroth själva skulle ha läckt filmen till Expressen verkar mindre troligt. Men att denna tredje, ännu inte namngivna, person under arbetet med klippningen för egen räkning passade på att spara undan en kopia av den fullständiga filmen är inte otänkbart. Om inte personen är fullständig politisk analfabet kan han eller hon inte ha undgått att dra slutsatsen att filmen utgjorde politisk dynamit och hade ett rejält ekonomiskt värde om den erbjöds den mindre nogräknade  pressen. Att den publicerats i just Expressen kan betyda att Aftonbladet förlorade budgivningen.

Beträffande själva filmen framstår det som uppenbart att Erik Almqvist verkligen sagt det han sagt och gjort det han gjort. Och slutsatsen bloggaren drar av detta är naturligtvis densamma som partiledningen dragit. Almqvist måste gå. Han har blivit en belastning för partiet och kan inte sitta på några viktiga stolar framöver. Att han inte samtidigt även avgått som riksdagsman är möjligen en formalitet men icke desto mindre en nödvändighet. Almqvist måste lämna även denna stol och lämna över till nästa person på listan.

Sanningen är alltid sanningen oavsett hur den kommit ut till offentligheten. Sanningen svider också som inget annat. Värre än salt i ett öppet sår. Och som Almqvist själv sa i sin svarsvideo efter Soran Ismails angrepp den där sommaren för två och ett halvt år sedan: ”Sanningen kommer alltid fram”.

”Han bör också allvarligt fundera över sin roll som ledamot [i Riksdagen]” sade partiledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens tidigare i dag. Om Erik Almqvist är mån om Sverige och svenska folkets framtid som ett folk fritt från islamiskt förtryck borde han ta den funderingen redan i kväll. Och ge oss ett besked i morgon.

Uppdatering 15 november 2012.

Idag den 15 november 2012 meddelas att Kent Ekroth, som också figurerade i videon, tills vidare har tagit timeout från uppdraget som rättspolitisk talesman för SD. I ljuset av de nya videoklipp som Expressen släppt, känns detta motiverat. Ekeroths, Almqvists och Westlings attityd och uppträdande så som man kan se i videon är inte värdigt det svenska folk som har placerat sina förhoppningar om ett framtida fritt Sverige hos dessa unga män. De har svikit och bör lämna sina platser till folk som bättre kan representera dessa svenskar.

I ett längre perspektiv kan den eventuella förlusten av Kent Ekeroth dock vara allvarligare för Sveriges framtid än vad som i förstone framgår. Ekeroths betydelse kan säkert diskuteras men han anses vara den som mest energiskt har arbetat för att formulera SDs islamkritiska hållning. Utan honom kan denna hållning komma att försvagas, vilket vore djupt olyckligt för Sverige och det svenska folket.

SD är idag, och lär för all överblickbar framtid vara, det enda islamkritiska alternativet i svensk politik. Sjuklöverpartierna är rörande eniga i sin positiva inställning till islam, och snubblar över varandra i ivern att göra nya eftergifter. På vänsterkanten är islams inflytande sedan länge bergfast förankrat och yttersta högern förenas alltmer med islam genom sitt gemensamma hat mot judar och staten Israel.

Näst invandringskatastrofen, som kostat oss hundratals miljarder kronor och fortsätter att vara ett samhällsekonomiskt svart hål, är islam och den gradvisa men stadiga islamiseringen av våra samhällsfuktioner det största hot som Sverige och det svenska folket någonsin stått inför.

Om SD inte längre kan organisera och kanalisera motståndet mot islam finns det ingen som gör det. Och då kan vi börja fundera på i vilket land vi ska söka asyl. Bloggaren lutar åt Finland.

%d bloggare gillar detta: