Red.

Archive for the ‘flyktingar’ Category

Mitt långfinger till den svenska pressen.

In asylpolitik, åsiktsregistrering, demokratur, desinformation, flyktingar, invandring, journalister, korruption, media, medlöpare, Norden, politisk korrekthet, press, sanning och lögn, Sverigedemokraterna, valet 2014, yttrandefrihet on 8 september, 2014 at 12:39

asylmottagande_2014

 

Klicka på bilden så får du se en större version.

I princip hela den svenska pressen har gjort en gemensam ansträngning för att försöka dölja vissa besvärande fakta beträffande asylinvandringen till Sverige och de övriga Nordiska länderna. Bilden ovan är en annons som Sverigedemokraterna gjort och som de försökt få publicera i den svenska pressen. Praktiskt taget samtliga tidningar har vägrat ta in annonsen. Är det för att redaktörerna tror att de olika ländernas migrationsmyndigheter ljuger om sina siffror? Eller är det för att fakta inte stämmer med den bild pressen vill förmedla till det sovande folket?

Jag publicerar annonsen på bloggen i hopp om att någon som inte sett den förut ska få ögonen på den och förhoppningsvis börja fundera över vilken roll den svenska pressen självsvåldigt har tagit sig. Pressen ska bevaka stat och myndigheter och stå på vanligt folks sida. Den svenska pressen, likt pressen i gamla Sovjetunionen och DDR, gör tyvärr tvärtom. Bevakar och uppfostrar vanligt folk för statens räkning.

Den svenska journalistkåren har förvandlat sig själva till en propagandistkår som springer maktens ärenden. De borde skämmas.

Lösningen på problemet Lampedusa och Melilla.

In asylpolitik, dhimmifiering, EU, Europa, försvar, flyktingar, invandring on 6 maj, 2014 at 18:32

Lampedusa är idag tillsammans med Melilla en av Europas mest utsatta utposter i Medelhavet. Hit försöker tusentals migranter från både Mena-området och Sub-Sahara-Afrika ta sig varje år. De som överlever sjöresan eller lyckas klättra över staketet har kommit till Europa och kan kräva att få asyl, eller åtminstone att få sitt asylkrav bedömt i en rättslig process.

På senare tid har flera migranter omkommit på vägen mellan Libyen och Lampedusa. Dessa sjöolyckor har fått de förutsägbara rösterna i Sverige och EU att kräva att befolkningarna i Mena-området och resten av Afrika istället ska ges asyl direkt i sina hemländer. Som om det inte räckte med att Sverige som enda land i världen redan på förhand beviljat carte blanche asyl och permanent uppehållstillstånd till den samlade befolkningen i Eritrea (ca 5 miljoner) och Syrien (ca 20 miljoner).

LampedusaLampedusa

Oavsett denna generösa på förväg utan frågor beviljade asyl till 25 miljoner människor, kommer Lampedusa och Melilla för överskådlig framtid att vara Europas blödande sår mot söder. Hit kommer framledes miljoner migranter att söka sig för att ha chansen att komma in i lyckolandet Europa. Redan nu kommer rapporter om att så många som 800.000 migranter väntar i Libyen på att komma med en båt. Med ett uppskattat pris på 10.000 dollar per näsa är detta en potentiell marknad på hela 8 miljarder dollar. En storindustri.

Lampedusa, med endast ca 20 kvadratkilometer yta, är egentligen helt olämplig som mänsklig bosättning. Här finns inget vatten annat än det som kan samlas ihop under de sällsynta regnen. Ön är karg och egentligen inte lämpad för annat jordbruk är fårskötsel. Här bor ca 5.000 personer som försörjer sig på fiske, turism och jordbruk.

Min lösning på problemet Lampedusa är helt enkelt att Italien evakuerar ön med dess grannöar Conigli, Lampione och Linosa tillsammans med Pantelleria och relokerar befolkningen på kanske 15 – 20.000 personer till fastlandsitalien, till exempel i provinsen Apulien där man kan köpa hela övergivna byar tämligen billigt och där fiske och jordbruk är de traditionella inkomstkällorna.

MelillaMelilla

Ceuta och Melilla är två av sju mindre landområden och öar som Spanien fortfarande håller på och intill Afrikas nordkust i Marocko. Ceuta och Melilla är tämligen stora städer med över 70.oo0 invånare vardera. Ceuta och Melilla utsätts mer eller mindre dagligen för invasionsförsök från afrikanska migranter som pressar på och klättrar över sexmeters stängsel för att på det sättet komma in i Europa. Marocko gör sedan självständigheten anspråk på dessa områden och det klokaste vore väl för Spanien att ge upp enklaverna och flytta sin och EUs gräns till det spanska fastlandet. Detta skulle göra enklaverna ointressanta för de afrikanska migranterna, eftersom Marocko i likhet med Libyen knappast har status som drömland.

Ett tillbakadragande från Lampedusa-gruppen, Pantelleria, Ceuta och Melilla kan naturligtvis ses som ett nederlag för Italien och Spanien som nationer, men som det politiska läget är inom EU kan varken Italien och Spanien unilateralt eller EU centralt förväntas kunna skrapa ihop det politiska stöd som behövs för att försvara öarnas integritet. De tjänar endast som en lockande port in till Europa för miljontals migranter i Mena-länderna och Sub-Sahara Afrika.

Alla Europas nationer har vid ett tillfälle eller annat förlorat bitar av sitt territorium och överlevt. Sverige förlorade exempelvis i 1809 års krig med Ryssland en tredjedel av landytan och befolkningen utan att detta fick landet att kollapsa. Frankrike förlorade Algeriet utan att gå under. Lampedusa och Melilla är att betrakta som utposter som i rådande politiska läge inte är möjliga att försvara utan en helt oacceptabel nivå av militärt våld och borde därför överges, i alla fall tillfälligt. Det kommer inte att få Italien eller Spanien att bryta samman som nationer. Men det kan lätta på det enorma migranttryck som just nu pressar Europa till allt mer långtgående eftergifter.

Om så krävs skulle EU mycket väl ha råd att kompensera både Italien och Spanien för förlusten av dessa små områden och öar. Att ge de människor som måste evakueras, totalt kanske ett par hundra tusen personer, en EU-pension att leva på skulle dessutom troligen betyda en vinst jämfört med alternativet.

Det vore en sak att arbeta för i Europaparlamentet.

Vad medieeliten inte vill prata om.

In asylpolitik, demokrati, desinformation, flyktingar, invandring, islamisering, journalister, kriminalitet, kvinnoförtryck, mångkultur, parallellkultur, politisk korrekthet, press, sanning och lögn on 26 april, 2014 at 10:43

Jag skrev en gång för ett bra tag sedan att jag inte skulle avslöja för mycket av innehållet i boken Problempartiet av Björn Häger. Jag vill nämligen att du också ska läsa boken och skapa dig en uppfattning om vad journalisteliten gör och inte gör för att befrämja yttrandefrihet och demokrati i vårt land. Men. Men en bit till ska jag ta upp, och det handlar om vilka frågor journalisterna och chefredaktörerna anser vara legitima att diskutera. Och vilka som inte anses vara det.

Hallins modell för studier av objektivitet.
Från Hallin, The Uncensored War 1986
Publicerad i Häger, Problempartiet, 2012, sid 249

I diagrammet ovan ser vi tre fält eller sfärer; ”konsensus”, ”legitima konflikter” och ”avvikelser”. Enligt Hallins modell för studier av objektivitet kan alla frågor och diskussionsämnen sorteras in i en eller en annan av dessa grupper. I sfären ”konsensus” finns förstås alla i princip konfliktfria frågor som de flesta människor är överens om, exempelvis att demokrati är att föredra som samhällsordning och att val ska vara hemliga. Detta är frågor där de allra flesta aldrig har minsta tanke på att ha avvikande åsikter.

I nästa sfär, ”legitima konflikter”, placeras frågor som journalisterna anser att det är legitimt att diskutera och att ha olika åsikter om. Hit räknas om skatterna ska sänkas eller om kärnkraften ska avvecklas eller byggas ut. Detta är frågor där vi medborgare har medieelitens benägna tillstånd att tycka något annat än vad de själva gör.

Utanför cirklarna placeras sfären av ”avvikelser”, och det är här det börjar bli intressant. Här är åsikter och ställningstaganden som medieeliten upplever som så avvikande att de inte förtjänar att skyddas av yttrandefriheten. Vad som är en legitim konflikt och vad som är en avvikelse beror förstås lite på vem man frågar. Därför tyckte vi det vore intressant att redovisa vad några kända journalister anser är förbjudna ämnen. Vi har tagit ut några som kan betraktas som makthavare i branschen. Boken redovisar fler, men eftersom jag vill att du ska läsa den själv får det stanna vid ett smakprov. (Och nej, jag får inte någon kickback på försäljningen.)

Personerna:
– Jan Helin, chefredaktör, Aftonbladet
– Thomas Mattson, chefredaktör, Expressen
– Lena Sundström, reporter, TV4
– Staffan Sillén, chef, SR Ekot

Frågor och påståenden:
– Minska invandringen
– Nej till mångkultur
– Ställ hårdare krav på invandrarna
– Invandrare våldtar mer än andra
– Kosovoalbaner stjäl
– Romer stjäl
– Muslimer är det största hotet
– Förbjud burka
– Förbjud minareter
– Inför dödsstraff

Låt oss börja med Jan Helin, chef för landets största tidning. Denne mediemakthavare visar upp en ganska nykter syn på påståendena i listan. Han tycker att ”Minska invandringen”, ”Nej till mångkultur”, ”Ställ hårdare krav på invandrarna”, ”Muslimer är det största hotet” (kanske inte så överraskande), ”Förbjud minareter” och ”Inför dödstraff” är fullt legitima påståenden och åsikter. Det är bara två påståenden som han definitivt inte vill se; de är ”Invandrare våldtar mer än andra” och ”Kosovoalbaner stjäl”. Påståendet att ”Romer stjäl” är dock Helin nästan villig att acceptera och placerar det på gränsen till vad som bör tillåtas tillsammans med ”Förbjud burka”.

Thomas Mattson, som väl får beskrivas som Helins argaste konkurrent, verkar inte heller vara den mångkulturkramare han ibland utmålas som. Han anser att påståenden som ”Minska invandringen”, ”Nej till mångkultur”, ”Ställ hårdare krav på invandrarna”, ”Kosovoalbaner stjäl”, ”Romer stjäl”, ”Muslimer är det största hotet”, ”Förbjud burka” och ”Förbjud minareter” är fullt legitima och bör få diskuteras. Han reagerar dock starkt på påståendena ”Invandrare våldtar mer än andra” och ”Inför dödstraff” som han inte anser ska få framföras.

Lena Sundström, SDs kanske största fiende i media, sätter okejtecken för påståenden som ”Minska invandringen” och ”Förbjud burka”, men anser att det borde vara förbjudet att säga ”Nej till mångkultur”, ”Ställ hårdare krav på invandrarna”, ”Invandrare våldtar mer än andra”, ”Kosovoalbaner stjäl”, ”Romer stjäl”, ”Muslimer är det största hotet”, ”Förbjud minareter” och ”Inför dödstraff”. I Lena Sundströms värld är det en hel del man inte får prata om.

Staffan Sillén, slutligen, är chef på Ekot och får betraktas som en makthavare inom etermedia, anser att det är legitimt att argumentera för att ”Minska invandringen”och ”Förbjud burka”, medan han tycker att ”Nej till mångkultur” är på gränsen till vad som ska tillåtas. Han tycker också det är okej med ”Ställ hårdare krav på invandrarna” medan ”Invandrare våldtar mer än andra”, ”Kosovoalbaner stjäl”, ”Romer stjäl”, ”Muslimer är det största hotet”, ”Förbjud minareter” och ”Inför dödstraff” är påståenden som inte borde ges utrymme.

Ovanstående är hämtat ur boken Problempartiet – Mediernas villrådighet kring SD valet 2010.
Bokus

Tidigare inlägg om boken Problempartiet

Islamiseringen går vidare – nu på fotbollsplan.

In asylpolitik, flyktingar, islamisering, parallellkultur on 3 november, 2013 at 19:15

Att Sverige islamiseras i allt snabbare takt är något som ständigt förnekas av de politiker och mediamoguler som är ansvariga för katastrofen. Uppåt 90 procent av det svenska folket tror faktiskt fortfarande på lögnerna. Frågan är hur mycket bevis det egentligen ska behövas för att svenska folket ska se ljuset. Böneutrop i Fittja och högtalarutsända böner i Uppsala har inte varit tillräckligt. Frågan är om de sportintresserade som såg U17-matchen mellan Sverige och Honduras reagerade, eller om öldimmorna var alltför täta vid det här skedet i matchen. 

Bloggaren är fullständigt likgiltig inför idrott av alla de slag. Följaktligen ser jag aldrig på sport, varken i tv eller live. Denna sekvens har jag hittat på nyhetssajten Avpixlat, som ofta förmår gå bortom rökridåerna och ge en någorlunda sanningsenlig bild av den nysvenska verkligheten.

Bilderna kommer från en möjligen brasiliansk eller portugisisk utsändning från det svenska U17-landslagets match mot Honduras häromsistens; speakerns språk låter som portugisiska. Situationen är att det svenska laget just gjort det andra målet som ledde till att de vann matchen med 1-2. Några av spelarna blir så glada att de finner för gott att tacka den högste för målet och den troliga segern. Matchen Honduras-Sverige ska ha sänts direkt i TV4, TV4 HD och Eurosport 2 den 1 november, men jag såg den inte och vet inte om bolagen tog för gott att klippa bort målgesten. Det skulle inte förvåna om den klipptes bort, men jag kan ju ha fel. På TV4 Play finns endast en kort sekvens på 1:27 från första halvlek som visar Honduras ett-noll-mål.  Man skulle ju kunna tro att det hade varit roligare att lägga ut Sveriges kvittering och Valmir Berishas 1-2 mål som betydde vinst i matchen. Men målgesten nedan kanske oroade?

U_17_muslimer_1

Målgöraren heter Valmir Berisha och har nummer 9 på tröjan. Han torde synas längst till vänster på bilden. De övriga på bilden är nummer 10 som borde vara Erdal Rakip och nummer 17 som ska vara Mirza Halvadzic. De får sekunden senare sällskap av nummer 15, enligt Fotbollsförbundet Gentrit Citaku.

U_17_muslimer_2

Namnen antyder att dessa ”svenskar” i själva verket är något annat och att flera av dem har sitt ursprung i den tidigare turkockuperade delen av Balkan. För övrigt har hela 13 av de 21 spelarna koppling till ett annat land än Sverige. Valmir Berisha är t ex född i Kosovo och var tidigare på väg att spela för Albanien. Var i världen Erdal Rakip, Mirza Halvadzic och Gentrit Citaku har sina hemländer är oklart.

Här under ska jag försöka länka in videosekvensen från YouTube.

Här under bilder på gossarna som fann det lämpligt att spotta på det land och det folk som i all välmening givit dem och deras föräldrar en tillflykt från krig och elände och givit dem ett liv i Sverige med livstids skattefinansierad försörjning. Så hånar de också det svenska fotbollsförbundet som givit dem förtroendet att representera Sverige på fotbollsplan och kanske en chans till framtida miljonkontrakt som professionella spelare. Men det kändes antagligen bra för gossarna att göra den här fientliga gesten mot de föraktade kuffarna just  i Förenade Arabemiraten, där U17 VM spelas.

Valmir_Berisha
Valmir Berisha

Mirza_HalvadzicMirza Halvadzic

Erdal_RakipErdal Rakip

Gentrit_CitakuGentrit Citaku

Kommunerna ska tvingas hysa ”ensamkommande”.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, demokrati, desinformation, dhimmifiering, flyktingar, infiltration, invandring, islam, islamisering, media, Miljöpartiet, parallellkultur, politiker, politisk korrekthet, Tobias Billström on 20 september, 2013 at 10:42

Alliansregeringen har med hjälp av Miljöpartiet i Riksdagen drivit igenom en lagändring som innebär att landets kommuner nu kan tvingas att ta emot och försörja de så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” som nu i allt större antal söker asyl i landet.

Av Sveriges 290 kommuner har hela 243 avtal med Migrationsverket om att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn”. Men det räcker inte till. Enligt Migrationsverket har man ändå brist på bostäder för de runt 3.600 – 3.700 ”barn” som beräknas komma till Sverige per år fram till 2015. Hur de stackars 47 kommuner som ännu inte har gått med på att ta emot ”barnen”, men som nu ska tvingas till detta, ska kunna göra någon skillnad framgår inte.

Det är den insideraffärsmisstänkte migrationsministern Tobias Billström som drivit igenom lagen som nu ska träda i kraft den 1 januari 2014. Det blir en fin valårspresent till svenska folket. Man kan bara hoppas att de svenska väljarna minns tvångslagen när det blir dags att gå till val i september 2014.

Inom parentes tycks det numera ibland som om PK-media inte längre orkar upprätthålla lögnen om att de ”ensamkommande” är barn. Till och med annars så korrekta SR har valt att illustrera sin artikel om tvångslagen med en bild på ”ensamkommande” vars ålder man kanske skulle kunna diskutera.

Sk_barn

 

Det är lite skillnad mot den skärmdump jag tog i mars 2012 på P4 Västerbotten…

Ensamkommande, P4 Västerbotten

För övrigt vill jag återigen ställa frågan varför i himmelens namn det är så viktigt för Alliansen och Miljöpartiet att varje svensk by, ort och samhälle tvunget ska hysa dessa ”ensamkommande”, ett antal unga muslimska män i vapenför ålder som ganska väl skulle motsvara en skyttegrupp ur infanteriet.

baaaarn

 

 

 

6 juni 2013.

In antisemitism, asylpolitik, åsiktsregistrering, böneutrop, desinformation, dhimmifiering, diskriminering, etnisk korruption, flyktingar, invandring, islam, islamisering, journalister, kapitulation, korruption, kränkningsindustrin, kriminalitet, kvinnoförtryck, mångkultur, media, medlöpare, moskéer, nepotism, parallellkultur, politiker, politisk korrekthet, press, rasism, religion, ritualslakt, valet 2014, våldtäkter on 6 juni, 2013 at 00:01

Den sjätte juni borde vara en glädjens dag. En dag då vi gemensamt firar vårt land, vår nations landvinningar och tacksamt skänker en tanke till de generationer av förfäder som slitit och dött för att ta oss dit där vi är idag. Vi borde skänka dem vår tacksamhet över vår lycka att åtnjuta demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, likhet inför lagen, likvärdiga möjligheter att skaffa oss utbildning och skaffa oss en utkomst.

Vi har mycket att tacka våra förfäder för, men när jag tänker tillbaka på allt detta idag blir jag uppfylld av sorg. När jag tänker på att alla dessa generationer kan ha slitit förgäves, brutit sina åkrar och kroppar och offrat sina liv i gruvor och osunda fabriker till ingen nytta uppfylls jag av förtvivlan. När jag tänker på hur samvetslösa och korrupta politiker på bara några tiotals år i det närmaste har sålt ut allt som åstadkommits under dessa mer än tusen slitsamma år vill jag nästan ge upp och stoppa bösspipan i munnen. När jag dessutom tänker på att jag själv med egen hand i val efter val under så lång har givit dessa politiker mitt stöd och uppmuntrat dem att fortsätta med sitt idoga förstörelsearbete kommer självföraktet som iskall dusch.

Men när jag idag läser om hur den svenska nationaldagen åter kidnappats och grovt förhånas av företrädare för den djupt folkfientliga mångkulturen förvandlas min förtvivlan till raseri. Jag vill slita flaggan ur deras händer och förvisa dem tillbaka till deras unkna hålor åtminstone denna enda dag. Jag vill slippa se representanter för världens mest osunda totalitära ideologi trampa på minnet av svenska demokrati- och jämställdhetskämpar åtminstone denna enda dag. Denna enda dag på året vill jag vara befriad från åsynen av förtryckta kvinnoslavar i svarta skynken och självgoda skatteförsörjda skäggiga män i klänning. Denna enda dag vill jag slippa få min näsa gnuggad i den mångkulturella dynghögen.

Är det för mycket begärt?

PS. Det här är samma inlägg som jag publicerade den 6 juni 2010, den 6 juni 2011 och den 6 juni 2012. Jag har fortfarande inte sett någon anledning att revidera min uppfattning om vår påtvingade nedstigning i helvetet, eftersom ingenting blivit bättre sedan dess, snarare tvärtom. I juni 2010 kunde jag se fram emot det kommande valet. Det gör jag även denna gång. Läs om vad som verkligen händer i Sverige och lägg din röst på Sveriges framtid 2014. DS.

10 procent illegala i polisens kontroller.

In asylpolitik, desinformation, flyktingar, invandring, journalister, lag & rätt, media, press, sanning och lögn on 25 februari, 2013 at 16:39

”Hög felmarginal när polisen jagar papperslösa”, skriver Dagens Nyheter idag, och fortsätter med att återge ett TT-telegram där det avslöjas att drygt nio av tio personer som polisen id-kontrollerat i Stockholms län i februari i sökandet efter papperslösa hade rätt att vistas i Sverige. DN menar att detta är en hög felprocent. Jag skulle påstå motsatsen.

Enligt officiella siffror så antar myndigheterna att det finns upp till 50.000 personer som vistas illegalt i Sverige. Det kan vara folk som fått avslag på sin asylansökan i alla instanser och valt att gå under jorden, eller så har de aldrig brytt sig om att söka asyl utan bara rest in under radarn. Ingen vet naturligtvis säkert hur många som egentligen befinner sig i landet illegalt, vilket är naturligt eftersom det ligger helt i sakens natur.

Att en av tio som kontrolleras visar sig vara illegal marknadsför DN som en hög felmarginal. Jag skulle vilja säga att tio procent är en oväntat hög träffprocent. Större än man kunde väntat sig med tanke på relationen mellan befolkningens storlek och det uppgivna antalet illegala. Om Stockholmspolisens träffprocent skulle gälla för riket som helhet skulle det innebära att vi hyser uppåt 200.000 illegala utlänningar jämfört med uppgivna 50.000. Om istället det officiellt antagna antalet illegala är riktigt så borde man i ett stickprov likt polisens i Stockholm få kanske två och en halv procent träffar istället för tio. Det är en stor skillnad, och som vanligt är jag mer benägen att tro på verkligheten än på uppskattningar.

Nu är det naturligtvis sannolikt, eller kanske till och med troligt, att antalet illegala är större i städer som Stockholm, Malmö, Södertälje och Göteborg än det är ute i landet, men att skillnaden skulle vara så stor hade jag inte trott.

Polisens REVA-projekt, som på många sätt kan liknas vid en marknadsundersökning, kan ha visat sig ge en värdefull indikation på att antalet illegala är någonstans i närheten av fyra gånger större än vad myndigheterna vill att vi ska tro, eller veta om. Det är kanske därför kritiken mot polisens arbete är så högljudd; och det är kanske därför Metro, TT och DN anstränger sig så för att förvilla begreppen med sin vinkling. Här ligger kanske en lögn som riskerar att bli avslöjad.

Den slutliga kapitulationen.

In asylpolitik, flyktingar, invandring on 23 december, 2012 at 10:03

mig_dec_2012

Klicka för större bild.

I slutet av förra veckan stod svenska Migrationsverket värd för en konferens där byråkrater från elva europeiska länder samlades för att diskutera den demografiska utmaning som Europa står inför och hur den kan lösas med hjälp av en öppnare arbetskraftsinvandring (läs import av fler muslimer).

Ämnet för konferensen var projekt Ny väg in, som syftar till att undersöka migranters drivkrafter för att komma till Sverige och hur det svenska migrationssystemet svarar upp mot deras behov. Syftet var att sprida projektets tankar till andra EU-länder.

”En del av framtidens utmaning är att byta perspektiv och se migration som en möjlighet där vi skapar en win-win-situation för dem som väljer att komma till oss. Där vi ändrar fokus från kontroll till service.” sade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, som ledde konferensen. Han tillade även följande rätt häpnadsväckande mening:

 

”Frågan är inte vilka migranter vi vill ha,
utan vilka migranter vi kan få”.

 

Så långt har det alltså gått. Konkurrensen om arabländernas befolkningsöverskott har nu alltså blivit så hård att Sverige inte längre ens kan göra ett rudimentärt urval för att sålla bort de värsta krigsförbrytarna, mördarna och svindlarna. Nu får vi ta vad vi kan få, det vill säga de som inga andra länder vill ha.

Grattis, Sverige. Det var väl en fin julklapp.

 

Glädjebesked till somalier i Sverige. Kriget är över, ni kan flytta hem igen!

In asylpolitik, återvändande, diskriminering, flyktingar, islam, Somalia, strukturell rasism on 13 december, 2012 at 11:38

Det torde ju vara vars och ens högsta önskan att få bo och verka i sitt fosterland. Att åtminstone bildlikt få leva och arbeta på den mark där ens förfäder slitit och dött; att få bygga vidare på de landvinningar som tidigare generationer skapat. Den lyckan har vi svenskar haft sedan många hundra år, och nu ser det ut som även somalias folk skulle kunna komma i åtnjutande av samma förmån.

de_kommerNu kan hundratusentals olyckliga och missförstådda somalier äntligen åka hem
och hjälpa till att bygga upp sitt land.

Somalias president Hasan Sheikh Mohamud uppger nu enligt nyhetssajten Rysslands Röst att landets väpnade styrkor krossat den islamistiska terrorgruppen al-Shabab. Hasan Sheikh Mohamud ska ha sagt att Somalias många byäldste varit regimen till stor hjälp genom att övertyga ungdomar att ta avstånd från våld och ”ond ideologi”. Strategin att reducera möjligheterna till nyrekrytering av terrorister har uppenbarligen haft effekt. Det har inte ens hjälpt att somalier i Sverige och resten av Europa har gjort stora ansträngningar för att fylla på leden med rekryter utifrån. Somalias regering har också haft stort stöd i närvaron av stridande trupp från Afrikanska Unionen, vars fortsatta stöd man säkert räknar med när man nu ska försöka återerövra landsdelar och provinser som i avsaknad av en centralmakt hamnat under diverse krigsherrar. Somalia har härjats av inbördeskrig i över 20 år.

Nyheten om den somaliska regeringens seger över terrorgruppen al-Shahab, och det faktum att landet nu kan återuppbyggas borde vara den bästa nyhet den somaliska diasporan någonsin fått. Det måste vara de senaste tjugo årens bästa julklapp, om uttrycket kan tillåtas i sammanhanget.

Det återuppbyggnadsarbete och den återcivilisering av Somalia som nu ska ta sin början torde erbjuda lysande möjligheter för de av entreprenörsanda och arbetslust genomsyrade exilsomalierna. Detta är en chans som inte återkommer särskilt ofta. Nu kan de missförstådda och diskriminerade somalierna i Göteborg, Borlänge, Växjö, Falköping och hundratals andra svenska orter som aldrig fick någon chans äntligen få en en meningsfull uppgift, därtill i ett land som är helt befriat från den strukturella rasism som det svenska samhället är impregnerat av och som hindrat dem från att nå framgång under sin vistelse här i landet.  Nu kan de slippa traggla på SFI i år efter år till liten nytta. Nu kan de trasiga familjerna äntligen återförenas, och det till priset av en enda flygbiljett till Mogadishu istället för tio biljetter till Arlanda. Nu kan de somaliska kvinnorna, som i det mörka och kalla Sverige riskerat att drabbas av D-vitaminbrist, få obegränsad tillgång till gratis D-vitamin genom det starka afrikanska solljuset. Nu kan barnen växa upp med nära kontakt med sin kultur och religion och slipper skickas iväg på årliga korrigeringsresor till mormor och farmor i det gamla landet. Nu ska allt bli bra igen.

Rysslands Röst

 

Dala-Demokraten och sanningen.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, desinformation, flyktingar, journalister, parallellkultur, sanning och lögn on 17 oktober, 2012 at 10:59

Hittade precis den här bilden på bloggen Sweden Confidential. Jag hade helt missat den tidigare, för jag antar att den inte egentligen hör till reportagen om tidningens ekonomiska svårigheter. Åtminstone inte direkt, även om bilden kan ha stört några av Dala-Demokraterns läsare tillräckligt mycket för att de ska välja att avstå från sina prenumerationer.

Bilden lånad från Sweden Confidential.

En utländsk, möjligen arabisk eller pakistansk, läkare undersöker ett illegalt ”papperslöst” barn som företer alla tecken på att vara av svensk härkomst. Vi gissar att verkligheten ser annorlunda ut, även i Dalarna, och kan konstatera att Göran Greider tycks ha ett komplicerat förhållande till sanningen.

Bilden kan i propagandahänseende tävla med en annan bild vi hittade, och gjorde skärmdump på, hos P4 Västerbotten. Här förväntas betraktaren acceptera att ett ”ensamkommande flyktingbarn” är detsamma som en nyfödd svensk bebis. Bilden är sedan en tid borttagen från P4, men notera även reportern bakom artikeln nedan.

Ensamkommande, P4 Västerbotten

%d bloggare gillar detta: