Red.

Archive for the ‘hädelse’ Category

Gud bevare oss från den här mannen.

In demokrati, Fredrik Reinfeldt, hädelse, islamisering, medlöpare, moskébyggen, moskéer, politiker, ritualslakt on 25 april, 2011 at 15:57

Stefan Attefall är Bostads- och Civilminister i regeringskoalitionen Reinfeldt. Attefall tillhör ett av Alliansens små stödpartier, Kristdemokraterna, så han har inte speciellt mycket att säga till om i regeringen. Men trots det vill Attefall profilera sig på åtminstone ett område; att befrämja och påskynda islamiseringen av Sverige. Attefall har blivit Alliansens främsta islamist.

Stefan Attefall, Bostads- och Civilminister, KD.

Den store rorsmannen, Fredrik Reinfeldt, har deklarerat att endast det råa barbariet är svenskt; allt det vi ser som kultur, vetenskap och förfining har kommit utifrån med invandringen, i synnerhet under de senaste trettio-fyrtio åren. Före sjuttiotalet var Sverige faktiskt ett utpräglat u-land närmast på pre-agrar nivå. Vi gick klädda i ogarvade skinn eller grov vadmal, bodde i enkla hyddor med jordgolv och levde på primitiv jakt, fiske och bärplockning. Svenskarna saknade helt skriftspråk, litteratur, konst och industri. Enligt den andre, lite mindre rorsmannen, Anders Borg, var det till och med så att om vi inte hade haft turen att kunna locka till oss räddningen i form av muslimska kulturbärare från mellanöstern, hade vi fortfarande stått och stampat på jordgolven i våra hyddor.

Reinfeldt och Chuck Norris
Vill man ha bevis för de reinfeldska visdomsorden behöver man bara studera den älskade ledaren själv. Fredrik Reinfeldt har knappt en droppe svenskt blod i sina ådror (han härstammar från en afrikansk-amerikansk cirkusartist och en estländsk huspiga) vilket gjort honom till en lysande fyrbåk av förfinad kultur och överväldigande intelligens. Det finns faktiskt inget vetenskapligt, kulturellt eller filosofiskt område där Fredrik Reinfeldt inte kan excellera på nobelprisnivå. Om han ville så skulle han vilket år som helst likt Chuck Norris kunna vinna samtliga Nobelpris, inklusive freds- och litteraturpriset, men det tillhör Fredrik Reinfeldts storhet som ledare att han avstår från detta. Andra, mindre begåvade vetenskapsmän, skulle kunna ta illa upp om Fredrik sopade rent, och dessutom så skulle Nobelfesten bli mest lik en vardagsmiddag med hämtpizza med kungaparet, paret Storch och Fredrik och Filippa Reinfeldt.

Djupt religiös
Nu åter till Stefan Attefall. Möjligen lider Attefall fortfarande av det djupa traumat som skiljandet av kyrka och stat år 2000 skapade hos många djupt troende. Dessa brukar också känna att de religiösa värdena numera får allför liten plats i Sverige, men inser oftast att det inte går att sälja in den gamla katekes- och husförhörskristendomen med sina svavelosande predikningar till det numera svårt sekulariserade svenska folket. Men Attefall tycks ha hittat ett alternativ. Islam.

Hittat trygghheten
Här finns tryggheten och fadershuset. I islam finns den enkelhet som enkla människor behöver och kan begripa. Här finns det stränga, det rätlinjiga och klara, det förbud mot kätterska tankar som många saknat. Här finns ingen plats för diskussion, tjafs och ifrågasättande utan här följer alla samma linje. Här finns bevarade de drakoniska bestraffningar vi gjort misstaget att avskaffa, här är det raka puckar; hoppa av och dö, kritisera och dö, ifrågasätt och dö, rita en teckning och dö, häda och dö. Kan det bli rakare och mer tydligt än så? Moskéns makt liknar den makt kyrkan en gång hade, när man kunde låta tredskande bönder sitta i stupstock, bränna kättare på bål och låta misstänkta häxor provsimma i närmaste tjärn. All den makt kyrkan med tiden förlorat bland genusgrupper, homovigslar och kvinnliga präster, den har islam bevarat.

Det nya rättesnöret
Attefall tycks ha framtiden klar för sig. Vad svenska folket behöver är en ny moralisk kompass, eller i varje fall en kraftfull hand som kan peka i rätt riktning. Islam ska bli den nya rättesnöret. Kanske till och med ny statsreligion. Staten ska finansiera nya moskébyggen och ritualslakt ska tillåtas jämte könsstympning, brudpenning och shariadomstolar. Allting kommer att bli mycket bättre när det blir lite ordning på torpet.

Gud bevare oss från Stefan Attefall och hans nyfunna vänner.

Uppdatering:
Stefan Attefall intervjuades häromdagen i Kalla Fakta apropå Frälsningsarméns diskriminering av homosexuella. Attefall såg inget problem med FAs agerande och det faktum att organisationen tar emot miljoner i statsstöd varje år. Organisationer som ges statligt stöd borde väl åtminstone agera i enlighet med demokrati och mänskliga rättigheter, kan man tycka. Men om detta skulle genomföras konsekvent skulle man naturligtvis få problem att motivera bidragen till alla muslimska organisationer. (Läs mer)

Könsstympning som hädelse – och möjlig orsak till våldtäktsepidemin.

In hädelse, islam, religion on 9 augusti, 2010 at 16:31

Läser ett inlägg om könsstympning av barn (det som pk-maffian kallar omskärelse) på en blogg jag brukar följa. De vanliga argumenten för dessa ingrepp refereras, och bloggen ger självklara argument mot. Men jag tycker båda sidor har missat en viktig sak.

Inom islam, som är de som tillämpar könsstympning både på pojkar och flickor, menar man tydligen att ingreppet måste göras för att barnen är ”orena” vid födseln. Det förvånar mig att ingen har reflekterat över att en sådan inställning torde innebära en ganska grov hädelse. Inom islam anser man ju som bekant att Allahs verk är oklanderligt och inte kan förbättras; man är till exempel emot tatueringar just av den anledningen. Man anser ju också att koranens texter är Allahs rena och obefläckade ord ner till minsta skiljetecken och inte får ifrågasättas eller förändras. Koranen ska helst inte heller översättas, utan läsas på samma arabiska som den är skriven.

Att skära bort delar av små barns kroppar med motiveringen att dessa är ”orena” borde rimligtvis betyda att den som utför ingreppet gör sig skyldig till hädelse mot Allah i och med att man sätter sig själv till doms över Allahs perfekta skapelse. Samma sak torde gälla de föräldrar som propsar på att ingreppen ska göras. Här vore en världsomspännande dödsfatwa på sin plats. Efter det vore det troligen slut med i alla fall muslimsk könsstympning.

Källa och inspiration:
Canute Ocean

PS. Det framkommer i texten i förbifarten också en annan aspekt på könsstympning som jag inte reflekterat över tidigare. Det antyds att en av anledningarna till manlig könsstympning är att ingreppet hindrar eller i alla fall motverkar manlig masturbering; vanlig hederlig runkning, alltså. Att skära bort förhuden på penis skulle göra männen mer benägna att betäcka sina kvinnor än att tillfredsställa sig själva när lusten faller på. Att flickebarnen får clitoris bortskuren skulle vid närmare eftertanke kunna motiveras på samma sätt. Utan egen erfarenhet skulle jag gissa att avsaknad av clitoris torde göra det svårare för dem att tillfredsställa sig själva och därmed göra dem mer villiga att göra männen till viljes. DS.

PPS. Ytterligare en tanke mot bakgrund av att Sverige nu ligger på andra plats i världen i våldtäkter. Det faktum att män från muslimska kulturer uppenbarligen, på grund av den könsstympning de genomgått saknar möjlighet att ruska tupp på ett tillfredsställande vis och därmed lätta på trycket, skulle kunna vara en delförklaring till att de är överrepresenterade som våldtäktsmän (se statistik från polisen i Oslo). En annan delförklaring är förstås också att kuffar-kvinnor (alltså din och min fru och våra döttrar) per muslimsk definition är horor och därmed lovligt byte. En tredje delförklaring kan vara att våldtäkt i muslimska kulturer praktiskt taget är befriat från straff, åtminstone vad gäller männen. De våldtagna kvinnorna, däremot, blir inte sällan dömda till hårda straff för att ha haft ”sex utanför äktenskapet”; en upprörande perversitet i sig. Straffet? Inte sällan stening till döds. DS.

Idag är det Rita Muhammed-dagen.

In demokrati, hädelse, islam, yttrandefrihet on 20 maj, 2010 at 11:08

Lars Vilks får ursäkta, men jag tycker fortfarande att Kurt Westergaards Muhammed med bomb i turbanen är den bästa av Muhammed-teckningarna. Men. Idag är det Everybody Draw Muhammed Day (EDMD) och man vet inte. Kanske dyker det upp en lika bra eller ännu mer träffande teckning bland alla bidragen.

Everybody Draw Muhammed Day

I klorna på tankepolisen.

In demokrati, hädelse, invandring, islam, islamisering, lag & rätt, politiker, religion, sanning och lögn, yttrandefrihet on 8 maj, 2010 at 20:07

Carl P. Herslow finns inte med på min julkortslista, men det hindrar inte att jag kan sympatisera med en del av vad han säger. Annat kan jag inte ta tillräckligt avstånd från. Men precis som alla andra, stollar eller inte, har Carl P. Herslow rätt att både hysa sina åsikter och dessutom att framföra dem offentligt. Det kallas demokrati och yttrandefrihet. Detta inlägg är skrivet för att stödja den rätten, för om vi inte tar till orda för att stödja Herslows rätt till yttrandefrihet, vem ska då rycka ut för att stödja vår rätt den dag tankepolisen knackar på hos oss?

Bilden är något maskerad.

Bråket gäller en affisch (ovan) som Herslows Skåneparti framställt i syfte att kritisera den muslimska seden med barnäktenskap, det vill säga att äldre muslimska män tillåts gifta sig med och därefter våldföra sig på småflickor. För denna affisch har Carl P. Herslow gripits av polis mitt under ett av partiets torgmöten. Bara det är i mitt tycke en svår kränkning av yttrande- och mötesfriheten. Inte ens Hjalmar Branting arresterades vad jag vet under något av sina agitationsmöten och hans budskap var betydligt mer omstörtande än Herslows. Herslow har därefter förhörts av polis och om jag förstått rätt delgivits misstanke om brott mot lagen om hets mot folkgrupp och barnpornografilagen. För att inte gå samma öde tillmötes har vi maskerat den lilla flickans sköte och bröstvårtor, men det ändrar inget i sak.

Finns det då någon grund för Skånepartiets påstående att Muhammed vid 53 års ålder var gift med och hade sex med en flicka som vid tillfället var 9 år gammal? Jo, det gör det faktiskt, och det finns i bästa tänkbara källa, nämligen i Sahih Al-Bukhari, en samling av Profeten Muhammeds uttalanden och handlingar. Sahih Al-Bukhari anses dessutom vara den mest autentiska källan till Islam efter Koranen. Där står följande att läsa:

Narrated  ‘Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Al-Bukhari är en auktoritativ källa och kan inte anses ha fel. Profeten hade sex med en nio-årig flicka. Detta är ju för alla tänkande människor en uppenbart pedofil handling. Men nu kan naturligtvis vän av ordning invända med argumentet att detta skedde för länge sedan och att seder och lagar var annorlunda på den tiden. Detta är alldeles riktigt och om seden att gifta sig med och ha sex med nio-åringar hade stannat på 600-talet e. Kr. hade vi inte haft något problem idag. Men så är dessvärre inte fallet.

Problemet ligger i islam och i islams oförmåga att utvecklas och förändras över tiden. Muhammed anses inom islam vara den perfekta människan; han ska efterliknas i allt han gjorde och sade. Om Muhammed gifte sig med och hade sex med ett barn är detta inom islam inte ens i våra dagar något klandervärt. Så även om Muhammeds tveksamma sexualvanor inte var något uppseendeväckande på hans tid, så gör sig hans efterföljare skyldiga till lagbrott när de gör samma sak idag. Det finns åtskilliga moderna exempel på hur muslimska män tar sig barn till hustrur. I dag är dessa män enligt min åsikt att betrakta som pedofiler och inget annat.

Att som Herslow göra detta offentligt kan inte vara straffbart. Inte ens under en lagstiftning som helt uppenbart är skriven för att undertrycka det fria ordet.

Källor:
Sydsvenska Dagbladet
Skånepartiet
Bloggen Allahu Akbar
CRCC

PS söndag eftermiddag: Kanske skulle det vara möjligt att polisanmäla koranen för anstiftan till brott mot lagen om barnpornografi eftersom dess texter både beskriver och i alla fall implicit uppmuntrar till sådana brott. Bara en tanke. DS.

Uppdatering:
Carl P Herslow friad för hets mot folkgrupp.
Svenska Dagbladet
Varjager har ett par relevanta passager ur (tror jag) haditherna. Bland annat ett citat från Sahih Muslim, en av Muhammeds hävdatecknare.

”Profeten skrev äktenskapskontrakt med Aisha när hon var 6 år gammal och fullbordade sitt äktenskap med henne när hon var 9 år och hon stannade hos honom i 9 år.”

”Fullbordade sitt äktenskap” torde betyda precis det du tror.

Pressen förtiger fakta om mordplanerna mot Lars Wilks.

In demokrati, hädelse, Internationellt, invandring, islam, press, sanning och lögn on 10 mars, 2010 at 12:10

Att de nyligen avslöjade planerna på att mörda konstnären Lars Vilks kläckts och utarbetats av muslimer torde inte förvåna någon. Att den svenska pressen gör sitt bästa för att förtiga detta är tyvärr heller inte längre förvånande.

Muhammed som rondellhund. Om muslimerna inte
vore så snarstuckna skulle den vara bortglömd för länge sedan.

Jag har just läst artiklar om mordplanerna på Svenska Dagbladets och Sydsvenska Dagbladets nätsidor och ingen av tidningarna finner det lämpligt att upplysa sina läsare om att de tilltänkta mördarna är muslimer. Inte heller i beskrivningen av den amerikanska kvinna som eventuellt figurerar i sammanhanget vågar man erkänna att det handlar om en kvinna som konverterat till islam. Om man inte tidigare läst om Vilks och uppståndelsen runt hans teckning av Muhammed som rondellhund kunde man tro att de tilltänkta mördarna var allt utom muslimer.

Denna rädsla för att berätta sanningen när det handlar om islam och muslimer; skräcken för att använda orden ”islam” och ”muslim”, känns som en sorts besvärjelse där tidningarnas redaktörer hoppas att problemet ska försvinna om man inte nämner det vid namn. Kanske är man rädd för att svenskar ska komma att betrakta islam med den skepsis som uppenbarligen är berättigad. Eller att muslimer kanske skulle bli förbannade om man på något sätt antydde sanningen om deras djupt obehagliga och destruktiva ideologi.

PS. I Dagens Nyheters nyhetsartikel om mordplanerna (papperstidningen) nämns faktiskt ordet ”islam” en gång. Däremot finner man för gott att undvika ordet i tidningens underledare om Lars Vilks. DS

Källor
Svenska Dagbladet
Sydsvenska Dagbladet
Jihad i Malmö

I morgon startar rättegången mot yttrandefriheten.

In demokrati, Europa, hädelse, islam, islamisering, lag & rätt, politiker, religion on 19 januari, 2010 at 15:52

Den 20 januari 2010 kan bli ett datum som för alltid går till annalerna som en skammens dag. Dagen då man tog det första spadtaget på den europeiska yttrandefrihetens grav.

Det är första gången en europeisk folkvald parlamentsledamot – Geert Wilders (bilden) – åtalas för att ha kritiserat en konkurrerande politisk ideologi – islam i det här fallet. Vi kan visserligen säkert förvänta oss en rad av överklaganden hur än denna första instans dömer, men en fällande dom blir ändå ett hårt slag mot yttrandefriheten i alla Europas länder och en uppmuntran för PK-kretsarna. En fällande dom skulle dessutom locka muslimer i alla Europas länder att försöka åtala sina kritiker när helst de dyker upp.

Irland på väg tillbaka till medeltiden.

In hädelse, islam, lag & rätt, religion on 4 januari, 2010 at 21:00

Den första januari trädde den omstridda lagen mot hädelse i kraft på Irland (Eire) och därmed tog republiken ett stort steg på vägen tillbaka till medeltiden. Religiösa fanatiker av alla slag, från tok-katoliker till jihad-muslimer jublar och hoppas att det äntligen ska bli stopp på kritiken av prästernas pedofila böjelser och mullornas förkärlek för att döma oliktänkande till döden.
Dock finns det ljuspunkter.

Kampanjen Atheism Ireland kämpar emot idiotin. Den första januari publicerade man en lista på 25 ”hädiska” citat från olika källor, en del rätt förvånande. Samtidigt bad man likasinnade om stöd genom att uppmana alla att publicera appellen eller citaten på sina egna bloggar och webbsidor. Att stifta lagar mot kritik av religioner är så vansinnigt att jag inte tvekar att ställa upp. Om du också vill hjälpa irländska folket att tvinga sin regering tillbaka till verkligheten så hittar du originalet här:

http://blasphemy.ie/2010/01/01/atheist-ireland-publishes-25-blasphemous-quotes/

Här är texten i sin helhet.
Den är förstås på engelska, men läs den i alla fall.

”From today, 1 January 2010, the new Irish blasphemy law becomes operational, and we begin our campaign to have it repealed. Blasphemy is now a crime punishable by a €25,000 fine. The new law defines blasphemy as publishing or uttering matter that is grossly abusive or insulting in relation to matters held sacred by any religion, thereby intentionally causing outrage among a substantial number of adherents of that religion, with some defences permitted.

This new law is both silly and dangerous. It is silly because medieval religious laws have no place in a modern secular republic, where the criminal law should protect people and not ideas. And it is dangerous because it incentives religious outrage, and because Islamic States led by Pakistan are already using the wording of this Irish law to promote new blasphemy laws at UN level.

We believe in the golden rule: that we have a right to be treated justly, and that we have a responsibility to treat other people justly. Blasphemy laws are unjust: they silence people in order to protect ideas. In a civilised society, people have a right to to express and to hear ideas about religion even if other people find those ideas to be outrageous.

Publication of 25 blasphemous quotes

In this context we now publish a list of 25 blasphemous quotes, which have previously been published by or uttered by or attributed to Jesus Christ, Muhammad, Mark Twain, Tom Lehrer, Randy Newman, James Kirkup, Monty Python, Rev Ian Paisley, Conor Cruise O’Brien, Frank Zappa, Salman Rushdie, Bjork, Amanda Donohoe, George Carlin, Paul Woodfull, Jerry Springer the Opera, Tim Minchin, Richard Dawkins, Pope Benedict XVI, Christopher Hitchens, PZ Myers, Ian O’Doherty, Cardinal Cormac Murphy-O’Connor and Dermot Ahern.

Despite these quotes being abusive and insulting in relation to matters held sacred by various religions, we unreservedly support the right of these people to have published or uttered them, and we unreservedly support the right of any Irish citizen to make comparable statements about matters held sacred by any religion without fear of being criminalised, and without having to prove to a court that a reasonable person would find any particular value in the statement.

Campaign begins to repeal the Irish blasphemy law

We ask Fianna Fail and the Green Party to repeal their anachronistic blasphemy law, as part of the revision of the Defamation Act that is included within the Act. We ask them to hold a referendum to remove the reference to blasphemy from the Irish Constitution.

We also ask all TDs and Senators to support a referendum to remove references to God from the Irish Constitution, including the clauses that prevent atheists from being appointed as President of Ireland or as a Judge without swearing a religious oath asking God to direct them in their work.

If you run a website, blog or other media publication, please feel free to republish this statement and the list of quotes yourself, in order to show your support for the campaign to repeal the Irish blasphemy law and to promote a rational, ethical, secular Ireland.

List of 25 Blasphemous Quotes Published by Atheist Ireland

1. Jesus Christ, when asked if he was the son of God, in Matthew 26:64: “Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.” According to the Christian Bible, the Jewish chief priests and elders and council deemed this statement by Jesus to be blasphemous, and they sentenced Jesus to death for saying it.

2. Jesus Christ, talking to Jews about their God, in John 8:44: “Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him.” This is one of several chapters in the Christian Bible that can give a scriptural foundation to Christian anti-Semitism. The first part of John 8, the story of “whoever is without sin cast the first stone”, was not in the original version, but was added centuries later. The original John 8 is a debate between Jesus and some Jews. In brief, Jesus calls the Jews who disbelieve him sons of the Devil, the Jews try to stone him, and Jesus runs away and hides.

3. Muhammad, quoted in Hadith of Bukhari, Vol 1 Book 8 Hadith 427: “May Allah curse the Jews and Christians for they built the places of worship at the graves of their prophets.” This quote is attributed to Muhammad on his death-bed as a warning to Muslims not to copy this practice of the Jews and Christians. It is one of several passages in the Koran and in Hadith that can give a scriptural foundation to Islamic anti-Semitism, including the assertion in Sura 5:60 that Allah cursed Jews and turned some of them into apes and swine.

4. Mark Twain, describing the Christian Bible in Letters from the Earth, 1909: “Also it has another name – The Word of God. For the Christian thinks every word of it was dictated by God. It is full of interest. It has noble poetry in it; and some clever fables; and some blood-drenched history; and some good morals; and a wealth of obscenity; and upwards of a thousand lies… But you notice that when the Lord God of Heaven and Earth, adored Father of Man, goes to war, there is no limit. He is totally without mercy – he, who is called the Fountain of Mercy. He slays, slays, slays! All the men, all the beasts, all the boys, all the babies; also all the women and all the girls, except those that have not been deflowered. He makes no distinction between innocent and guilty… What the insane Father required was blood and misery; he was indifferent as to who furnished it.” Twain’s book was published posthumously in 1939. His daughter, Clara Clemens, at first objected to it being published, but later changed her mind in 1960 when she believed that public opinion had grown more tolerant of the expression of such ideas. That was half a century before Fianna Fail and the Green Party imposed a new blasphemy law on the people of Ireland.

5. Tom Lehrer, The Vatican Rag, 1963: “Get in line in that processional, step into that small confessional. There, the guy who’s got religion’ll tell you if your sin’s original. If it is, try playing it safer, drink the wine and chew the wafer. Two, four, six, eight, time to transubstantiate!”

6. Randy Newman, God’s Song, 1972: “And the Lord said: I burn down your cities – how blind you must be. I take from you your children, and you say how blessed are we. You all must be crazy to put your faith in me. That’s why I love mankind.”

7. James Kirkup, The Love That Dares to Speak its Name, 1976: “While they prepared the tomb I kept guard over him. His mother and the Magdalen had gone to fetch clean linen to shroud his nakedness. I was alone with him… I laid my lips around the tip of that great cock, the instrument of our salvation, our eternal joy. The shaft, still throbbed, anointed with death’s final ejaculation.” This extract is from a poem that led to the last successful blasphemy prosecution in Britain, when Denis Lemon was given a suspended prison sentence after he published it in the now-defunct magazine Gay News. In 2002, a public reading of the poem, on the steps of St. Martin-in-the-Fields church in Trafalgar Square, failed to lead to any prosecution. In 2008, the British Parliament abolished the common law offences of blasphemy and blasphemous libel.

8. Matthias, son of Deuteronomy of Gath, in Monty Python’s Life of Brian, 1979: “Look, I had a lovely supper, and all I said to my wife was that piece of halibut was good enough for Jehovah.”

9. Rev Ian Paisley MEP to the Pope in the European Parliament, 1988: “I denounce you as the Antichrist.” Paisley’s website describes the Antichrist as being “a liar, the true son of the father of lies, the original liar from the beginning… he will imitate Christ, a diabolical imitation, Satan transformed into an angel of light, which will deceive the world.”

10. Conor Cruise O’Brien, 1989: “In the last century the Arab thinker Jamal al-Afghani wrote: ‘Every Muslim is sick and his only remedy is in the Koran.’ Unfortunately the sickness gets worse the more the remedy is taken.”

11. Frank Zappa, 1989: “If you want to get together in any exclusive situation and have people love you, fine – but to hang all this desperate sociology on the idea of The Cloud-Guy who has The Big Book, who knows if you’ve been bad or good – and cares about any of it – to hang it all on that, folks, is the chimpanzee part of the brain working.”

12. Salman Rushdie, 1990: “The idea of the sacred is quite simply one of the most conservative notions in any culture, because it seeks to turn other ideas – uncertainty, progress, change – into crimes.” In 1989, Ayatollah Khomeini of Iran issued a fatwa ordering Muslims to kill Rushdie because of blasphemous passages in Rushdie’s novel The Satanic Verses.

13. Bjork, 1995: “I do not believe in religion, but if I had to choose one it would be Buddhism. It seems more livable, closer to men… I’ve been reading about reincarnation, and the Buddhists say we come back as animals and they refer to them as lesser beings. Well, animals aren’t lesser beings, they’re just like us. So I say fuck the Buddhists.”

14. Amanda Donohoe on her role in the Ken Russell movie Lair of the White Worm, 1995: “Spitting on Christ was a great deal of fun. I can’t embrace a male god who has persecuted female sexuality throughout the ages, and that persecution still goes on today all over the world.”

15. George Carlin, 1999: “Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there’s an invisible man living in the sky who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever ’til the end of time! But He loves you. He loves you, and He needs money! He always needs money! He’s all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just can’t handle money! Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, talk about a good bullshit story. Holy Shit!”

16. Paul Woodfull as Ding Dong Denny O’Reilly, The Ballad of Jaysus Christ, 2000: “He said me ma’s a virgin and sure no one disagreed, Cause they knew a lad who walks on water’s handy with his feet… Jaysus oh Jaysus, as cool as bleedin’ ice, With all the scrubbers in Israel he could not be enticed, Jaysus oh Jaysus, it’s funny you never rode, Cause it’s you I do be shoutin’ for each time I shoot me load.”

17. Jesus Christ, in Jerry Springer The Opera, 2003: “Actually, I’m a bit gay.” In 2005, the Christian Institute tried to bring a prosecution against the BBC for screening Jerry Springer the Opera, but the UK courts refused to issue a summons.

18. Tim Minchin, Ten-foot Cock and a Few Hundred Virgins, 2005: “So you’re gonna live in paradise, With a ten-foot cock and a few hundred virgins, So you’re gonna sacrifice your life, For a shot at the greener grass, And when the Lord comes down with his shiny rod of judgment, He’s gonna kick my heathen ass.”

19. Richard Dawkins in The God Delusion, 2006: “The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.” In 2007 Turkish publisher Erol Karaaslan was charged with the crime of insulting believers for publishing a Turkish translation of The God Delusion. He was acquitted in 2008, but another charge was brought in 2009. Karaaslan told the court that “it is a right to criticise religions and beliefs as part of the freedom of thought and expression.”

20. Pope Benedict XVI quoting a 14th century Byzantine emperor, 2006: “Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.” This statement has already led to both outrage and condemnation of the outrage. The Organisation of the Islamic Conference, the world’s largest Muslim body, said it was a “character assassination of the prophet Muhammad”. The Malaysian Prime Minister said that “the Pope must not take lightly the spread of outrage that has been created.” Pakistan’s foreign Ministry spokesperson said that “anyone who describes Islam as a religion as intolerant encourages violence”. The European Commission said that “reactions which are disproportionate and which are tantamount to rejecting freedom of speech are unacceptable.”

21. Christopher Hitchens in God is not Great, 2007: “There is some question as to whether Islam is a separate religion at all… Islam when examined is not much more than a rather obvious and ill-arranged set of plagiarisms, helping itself from earlier books and traditions as occasion appeared to require… It makes immense claims for itself, invokes prostrate submission or ‘surrender’ as a maxim to its adherents, and demands deference and respect from nonbelievers into the bargain. There is nothing-absolutely nothing-in its teachings that can even begin to justify such arrogance and presumption.”

22. PZ Myers, on the Roman Catholic communion host, 2008: “You would not believe how many people are writing to me, insisting that these horrible little crackers (they look like flattened bits of styrofoam) are literally pieces of their god, and that this omnipotent being who created the universe can actually be seriously harmed by some third-rate liberal intellectual at a third-rate university… However, inspired by an old woodcut of Jews stabbing the host, I thought of a simple, quick thing to do: I pierced it with a rusty nail (I hope Jesus’s tetanus shots are up to date). And then I simply threw it in the trash, followed by the classic, decorative items of trash cans everywhere, old coffeegrounds and a banana peel.”

23. Ian O’Doherty, 2009: “(If defamation of religion was illegal) it would be a crime for me to say that the notion of transubstantiation is so ridiculous that even a small child should be able to see the insanity and utter physical impossibility of a piece of bread and some wine somehow taking on corporeal form. It would be a crime for me to say that Islam is a backward desert superstition that has no place in modern, enlightened Europe and it would be a crime to point out that Jewish settlers in Israel who believe they have a God given right to take the land are, frankly, mad. All the above assertions will, no doubt, offend someone or other.”

24. Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, 2009: “Whether a person is atheist or any other, there is in fact in my view something not totally human if they leave out the transcendent… we call it God… I think that if you leave that out you are not fully human.” Because atheism is not a religion, the Irish blasphemy law does not protect atheists from abusive and insulting statements about their fundamental beliefs. While atheists are not seeking such protection, we include the statement here to point out that it is discriminatory that this law does not hold all citizens equal.

25. Dermot Ahern, Irish Minister for Justice, introducing his blasphemy law at an Oireachtas Justice Committee meeting, 2009, and referring to comments made about him personally: “They are blasphemous.” Deputy Pat Rabbitte replied: “Given the Minister’s self-image, it could very well be that we are blaspheming,” and Minister Ahern replied: “Deputy Rabbitte says that I am close to the baby Jesus, I am so pure.” So here we have an Irish Justice Minister joking about himself being blasphemed, at a parliamentary Justice Committee discussing his own blasphemy law, that could make his own jokes illegal.

Finally, as a bonus, Micheal Martin, Irish Minister for Foreign Affairs, opposing attempts by Islamic States to make defamation of religion a crime at UN level, 2009: “We believe that the concept of defamation of religion is not consistent with the promotion and protection of human rights. It can be used to justify arbitrary limitations on, or the denial of, freedom of expression. Indeed, Ireland considers that freedom of expression is a key and inherent element in the manifestation of freedom of thought and conscience and as such is complementary to freedom of religion or belief.” Just months after Minister Martin made this comment, his colleague Dermot Ahern introduced Ireland’s new blasphemy law.”

Inlägg i debatten om manlig omskärelse.

In demokrati, hädelse, islam, islamisering, politiker, religion on 3 januari, 2010 at 14:17

Det argumenteras för och emot. Det anförs medicinska och traditionella argument både från judar och muslimer. Båda grupperna bara måste ha igenom att manlig omskärelse inte skapar medicinska problem, och att ingreppet inte alls är ett hån emot Gud som skapat allt perfekt i världen.

Låt mig berätta vad jag tror: Om Gud (eller Allah tolkad av Muhammed i det här fallet) hade velat att män skulle vara omskurna hade han låtit dem födas utan förhud. Allt annat är hädelse, eftersom det antyder att Allah inte är perfekt, allvetande och allrådande. End of story.

Men om det nu skulle vara så att de religiösa och kulturella argumenten från muhammedanerna vinner gehör (vilket de skrämmande ofta tycks göra nuförtiden) så kommer regeringen att hålla fast vid att landstingen gratis ska se till att utföra könsstympning på småpojkar i Allahs namn. Och detta lyckades muhammedanerna driva igenom på mindre är tjugo år.

Men i sanningens och konsekvensens namn borde naturligtvis nu även kvinnlig omskärelse inte bara tillåtas utan även förespråkas av religiösa och kulturella skäl. Regeringen borde snarast ge landstingen order att gratis utföra ingreppet på alla muhammedanska flickebarn. För om manlig omskärelse är en kulturellt och religiöst tvingande procedur, borde väl i jämlikhetens namn även flickorna få vederfaras denna lycka och djupa kontakt med sina traditioner och sin religiösa tillhörighet?

%d bloggare gillar detta: