Red.

Archive for the ‘kärnvapen’ Category

Den största kuppen av alla.

In Barack Obama, dhimmifiering, Internationellt, Iran, islamisering, Israel, kärnvapen, Palestina, USA on 24 mars, 2013 at 18:20

Alla som rest till USA på sistone kan säkert hålla med om hur jävlig deras inresekontroll kan vara. Sura, griniga tjänstemän, långsamma köer och misstänksamhet mot oss som kommer på besök. Men det gäller inte för alla. Vissa har det lättare. Och bland dem kommer inom kort resenärer från Saudiarabien att finnas.

När Saudi tas upp på listan över speciellt gynnade länder kommer saudimedborgarna att kunna segla förbi köerna utan att behöva konfronteras med de sura vakterna eller gå igenom kontroller. Bara att kliva på. Mot den bakgrunden är det intressant att dra sig till minnas att 15 av de 19 kaparna som mördade över 3.000 oskyldiga människor på 9/11 kom från – Saudiarabien. USAs allierade Tyskland och Frankrike har till exempel inte givits sådana privilegier. Till detta kan man lägga tidigare rapporter om att personer i muslimsk heltäckande klädsel vinkats igenom flygplatskontroller i USA utan att bli visiterade som alla andra.

Bland andra USA-nyheter kan vi också notera att den nye CIA-chefen, John Brennan, enligt källor uppges vara en konvertit till –  islam. Brennan svor för övrigt eden som CIA-chef härförleden, men inte med handen på en Bibel som brukligt är, utan med handen på ett exemplar av den amerikanska konstitutionen. Det var dock en version av konstitutionen från 1787 som inte innehåller de första, fjärde, femte och sjätte tilläggen. Dessa tillägg anses vara mycket viktiga i och med att det är i dem de amerikanska medborgarna garanteras sina medborgerliga rättigheter, bland annat yttrandefrihet, rätten att äga och bära vapen, rätten att inte bli utsatt för summariska visitationer och arresteringar och rätten till att få sin sak prövad inför domstol och jury. Dessa infördes i konstitutionen först 1791. Symboliken i valet av version har inte gått förlorad i den amerikanska nyhetsrapporteringen.

Nyligen har också av allt att döma Obama under sitt besök i Mellanöstern lyckats pressa den israeliska regeringen till att ligga lågt gentemot Iran en tid framöver. Kan det vara så att USA helt enkelt vill dra ut på tiden så att Iran ska hinna få klart sina kärnvapen och etablera faktum innan Israel hinner ingripa? Dessutom har Obama lyckats få Israel att be Turkiet om ursäkt för händelserna ombord på förrförra Shit to Gaza-seglatsen då IDF-soldater dödade nio våldsamma jihad-aktivister på en turkisk båt.

Tidigare, när USA lovade att inkludera Israel i Natos anti-missil-skydd placerade man kontrollen över detta system hos den turkiska militären. Turkiets försvarsminister Ismet Yilmaz rapporterades senare i den turkiska webbtidningen Hürriyets engelskspråkiga upplaga i en intervju ha sagt att Turkiet inte tänker dela information från systemet med länder som inte är medlemmar i Nato. Dit hör naturligtvis Israel. Så här säger Yilmaz enligt Hürriyet Daily News: “Any data or information produced by this system will only be available to the alliance, as in the case for other alliance systems,” Yilmaz said in an email message sent to the American defense magazine Defense News last week.

Och till sist har vi ett gäng av Obamas nära medarbetare som inte bara är muslimer utan också tycks ha kopplingar till Muslimska Brödraskapet, den politiska rörelse som USA (tillsammans med EU, Nato och i viss mån Sverige) på senare tid hjälpt ta makten i Tunisien, Libyen och Egypten. USA står nu också av allt att döma i startgroparna för att ge massivt öppet stöd till de syriska rebellgrupper som agerar som en väpnad gren av –  Muslimska Brödraskapet.

Det tycks som Muslimska Brödraskapet och Saudi, med flera islamistiska krafter, är på väg att lyckas med den största kuppen av alla, den som Sovjetunionens ledare bara kunde drömma om, att bakom kulisserna i praktiken ta kontroll över Vita Huset och den amerikanska administrationen och styra världens mäktigaste land i en riktning de själva föredrar.

Iranium – filmen alla borde se.

In Iran, islam, kärnvapen on 8 februari, 2011 at 11:38

Såg just en både välgjord och störande film. Den handlar om Iran och om den iranska muslimska regimens strävan efter att skaffa sig kärnvapen. Det är för mig uppenbart att om Iran lyckas skaffa sig kärnvapen och leveranssystem, så befinner vi oss alla i dödsfara. Hur stor fara beror bara på raketernas räckvidd.

Vi borde ta hotet från Iran på allvar. Börja med att se filmen.
Jag kan inte få inbäddningen att fungera, så det får bli en vanlig länk till filmens hemsida. Sorry!

Sedan kan du läsa vad jag tidigare skrivit om Iran och dess kärnvapenambitioner.

Iran och atombomben – varför gör vi ingenting?

In Europa, försvar, Internationellt, Iran, kärnvapen on 26 augusti, 2010 at 16:04

Det muslimska Iran som lovat dyrt och heligt att utplåna Israel från kartan fortsätter att arbeta sig fram till en egen atombomb. Nyligen provsköts missilerna i systemet som ska kunna leverera bomben till Tel Aviv. Häromdagen visade man upp en slags kryssningsmissil som man kallar ”dödsambassadören” och fick dessutom hjälp av Ryssland att starta sin första kärnreaktor. I USA bedömer man att bomben nu är ett år borta. Frågan är då – varför gör vi ingenting?

Att de iranska ledarna skulle göra sitt yttersta för att hålla sina löften till den muslimska världen och verkligen en gång för alla göra upp räkningen med arvfienden Israel, eller i varje fall försöka utplåna en större israelisk stad, tycker jag känns som en möjlig utveckling. Mullorna har investerat alldeles för mycket pengar och prestige i atomprogrammet för att låta allting stå och rosta i öknen. Dessutom skulle en sådan attack höja Irans prestige gentemot Saudiarabien på ett högst påtagligt sätt. Nej, attacken kommer när mullorna känner sig redo, det törs jag sätta en hundring på.

Kan nå Israel och Europa.
Beroende på var Iran väljer att lägga sina uppskjutningsramper så är det mellan 1.300 och 1.600 km fågelvägen mellan Iran och Israel. Från nordvästra Iran till Tyskland är det knappt 4.000 km, till England 5.000 och till Sverige drygt 4.000 om man ska tro Google Earth. Iran har enligt egna källor Shehab-3-missiler som har en räckvidd på 2.000 km, vilket betyder att de kan nå såväl Israel som sydöstra Europa, t ex Grekland. Enligt rapporter i flera tyska tidningar nyligen, har Iran också skaffat sig ett dussin BM-25 missiler som har en räckvidd på 3.000 km, vilka kan nå mål i Västeuropa, inklusive Tyskland. Då ligger också Schweiz med den beramade minaretomröstningen illa till.

Varför gör vi ingenting?
Så vad gör vi då, nu när vi kanske har ett år på oss innan bomberna är färdiga? Vad gör USA som i alla fall tidigare varit Israels goda vän och beskyddare? Vad gör Storbritannien som mycket väl kan bli nästa mål? Vad gör Frankrike vars södra delar ligger på mindre än 4.000 km avstånd från nordvästra Iran? Svaret är – ingenting. Att USA under Barack Hussein Obama knuffar den judiska staten åt sidan och hellre förbättrar relationerna med den muslimska världen är kanske inte att undra över. Men att Europa och EU, som snart kan ligga darrande under det damoklessvärd som de iranska kärnvapnen kommer att utgöra, inte har större självbevarelsedrift är mer förvånande. Kanske är man rädda för att bli kallade ”rasister” eller ”islamofober”.

Inget att förlora.
Vad gör då Israel, vars stora städer kanske bara är ett år från att förvandlas till vår tids Hiroshima och Nagasaki? Svaret är – det vet vi inte. Men om Israel har att välja på att sitta stilla och bli utplånade eller genomföra ett anfall för att försvara sin stat så skulle i alla fall jag gissa på att den israeliska regeringen, trots sina interna motsättningar, väljer att försöka ett preventivt anfall mot Irans kärnanläggningar. Israel har med största sannolikhet egna kärnvapen, men Israel har också något som är ännu farligare. Israel har inget att förlora.

Mutual assured destruction.
Det som räddade oss från kärnvapenkrig under det kalla kriget var att både USA och Sovjetunionen hade så stor nukleär kapacitet och så mycket landyta att de med trovärdighet kunde hota varandra med ett oundvikligt andraslag och garanterad ömsesidig förstörelse – eller ”mutual assured destruction” som det hette. Plus att båda parterna lyckades få den andra att tro att man verkligen hade viljan att släppa lös det nukleära helvetet om det kom så långt. Avskräckning genom trovärdighet, alltså. Vissa källor påstår nu att USA försöker utöva starka påtryckningar på Israel att avstå från ett preventivt anfall mot Iran, mot att USA skulle inkludera Israel under sitt eget kärnvapenparaply och eventuellt även förse Israel med atomdrivna och kärnvapenbestyckade ubåtar. Sådana ubåtar, dolda och väntande i exempelvis Indiska Oceanen skulle ge Israel en garanterad andraslagskapacitet vid ett iranskt angrepp.

Avskräckning kräver trovärdighet.
Problemet med detta är att trovärdigheten för ett sådant andraslag inte är särdeles stor. Israel upptar så liten yta att ett andraslag skulle vare mer eller mindre meningslöst. Om ett andraslag skulle bli aktuellt, så skulle redan så stor del av Israels befolkning vara döda eller skadade och mycket av Israel yta vara obeboelig, att det knappast skulle vara meningsfullt annat än som ren hämnd. Att Israel skulle besitta en sådan andraslagskapacitet skulle dock möjligen inte avskräcka Iran som har en mycket större landyta, gott om folk och dessutom en önskan att få bli muslimska martyrer. Att USA skulle leva upp till sitt löfte vid ett iranskt atomangepp på Israel har också låg trovärdighet. Om den judiska staten redan skulle vara praktiskt taget utplånad, är det svårt att se att USA skulle ha det politiska modet att angripa Iran. Det internationella politiska och diplomatiska trycket på USA skulle med största sannolikhet bli alldeles för stort för att Obama-administrationen skulle våga utmana den muslimska världen genom att i ett sådant läge använda kärnvapen mot Iran.

Löften utan värde.
Min slutsats är alltså att USAs eventuella löften om beskydd av Israel inte har något egentligt värde eftersom trovärdigheten för att USA verkligen skulle använda kärnvapen mot Iran när Israel redan ligger i ruiner är så låg att det kanske inte skulle avskräcka Iran från att anfalla. Att ge Israel en andraslagskapacitet är en klen tröst för Israel eftersom landet vid det laget inte längre skulle ha något nämnvärt kvar att försvara. En israelisk andraslagskapacitet har också troligen låg avskräckningseffekt på Iran eftersom de iranska ledarna mycket väl kan komma fram till att man kan absorbera och överleva ett israeliskt andraslag även om det sker med kärnvapen, men att Israel inte kan överleva ett kraftfullt förstaslag.

Förstöra Irans kärnvapen.
Det enda meningsfulla i den här situationen blir då, hur hemskt det än kan låta, ett kraftfullt angrepp mot Iran för att i grunden förstöra landets nukleära kapacitet för överskådlig tid. Detta förstaslag bör genomföras gemensamt av de länder som hotas av de iranska kärnvapnen, dvs de europeiska länderna med de västliga kärnvapenmakterna Storbritannien och Frankrike i spetsen. Eventuellt kunde också Ryssland, Kina och Indien se det meningfullt att delta eftersom de iranska missiler som kan nå Västeruropa också hotar dessa länder. Att USA skulle vilja delta är mindre troligt, man hotas ju inte direkt av den iranska nukleära kapaciteten; Iran har ju ännu inte några interkontinentala missiler.

Ryggen mot väggen.
När Iran har sin kärnvapenkapacitet klar kommer vi att finna oss i en situation där vi har ryggen mot väggen och oundvikligen måste välja mellan att  försvara vår frihet och demokrati eller underkasta oss utan strid. Trots de stora offren skulle jag helst se att vi valde att slåss. Vår civilisation är värd att försvara. Vi har kanske ett år på oss att bestämma oss.

”Men om man inte vill slåss för det rätta när man lätt kan vinna utan blodsutgjutelse, och om man inte heller vill slåss när segern är säker och billig, kan man till sist bli tvungen att slåss med alla chanser emot sig och med små utsikter att klara livhanken. Och situationen kan vara ännu värre: man kan bli tvungen att slåss utan något hopp om seger, bara därför att det är bättre att gå under än att leva i slaveri.”
Winston Spencer Churchill

Källor:
”Israel Will Attack Iran by Nov.”
”Iran unveils ‘ambassador of death’ bomber”
”Iran’s Nuclear Plant ‘Safe,’ But Weapon Could be a Year Away”
”Iran kan nå Stockholm…”
”Nya iranska missiler i aktion”
”Irans första kärnkraftverk”

Uppdatering 1
Barack Obama lovade för en tid sedan att hjälpa till att skydda Israel från iranska kärnvapen genom att inkludera landet i skyddszonen under sitt och Natos missilförsvar. Nu efter Natos toppmöte i Portugal har det framkommit lite mer detaljer om hur detta är tänkt att fungera, och det är framför allt två delar i överenskommelsen som verkar oroande. Missilförsvaret är tänkt att baseras på turkiskt territorium och Turkiet har satt hårda villkor för detta. Bland annat har man krävt att missilförsvaret placeras under turkiskt befäl, vilket med hänsyn till Turkiets nära band med mullorna i Iran torde rendera försvarssystemet i princip meningslöst. Det skulle förvåna om en turkisk regering skulle se på ett iranskt kärnvapenanfall på Israel med samma ögon som, låt säga, en amerikansk. Obama’s uttalande efter mötet var också oroande, i alla fall för Israels del. ”För första gången har vi kommit överens om att utveckla ett missilförsvar starkt nog att skydda allt europeiskt Nato-territorium, dess befolkningar samt Förenta Staterna”, rapporteras Obama ha sagt. Att han inte nämnde Israel vid namn känns som dåliga nyheter för landet och dess befolkning. Vid närmare eftertanke känns det som han exkluderade oss också…

Källa
USAs missilförsvar för Israel och Nato placeras under turkiskt befäl

Uppdatering 2 (2012-02-14)
Som du kan läsa i uppdateringen här ovanför så skulle det amerikanska missilförsvaret geografiskt placeras i Turkiet och den turkiska militären skulle få kontrollen. Så har uppenbarligen skett, och om man ska tro Rysslands Röst så infriar nu turkarna till fullo de farhågor vi hade sist genom att göra sitt bästa för att förhindra att Israel får tillgång till den information som samlas in av robotförsvaret.

Källa
Rysslands röst

Uppdatering 3 (2012-02-20)
Jackie Jakubowsky skriver idag ett inlägg om Iran i Dagens Nyheter. Under rubriken ”I apokalypsens återvändsgränd” beskriver han flera av de faktorer bloggen tar upp här ovan. Han har också samlat ett antal intressanta citat från iranska makthavare och andra, som klart beskriver allvaret i situationen. Här är några, men glöm inte att läsa hela artikeln. ”Den iranska regimen har i åratal arbetat på ett kärnenergiprogram och långdistansmissiler. Slutsatsen är entydig: landets ledare är fast beslutna att bygga kärnvapen”. Joschka Fischer, tidigare tysk utrikesminister (DN 2/12 2011). ”I sinom tid kommer den islamiska världen att förfoga över kärnvapen och då hamnar västvärldens strategi i en återvändsgränd, eftersom en enda atombomb är tillräcklig för att utplåna hela Israel”. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, tidigare iransk president. Det påminner om Europa på trettiotalet. Alla kunde höra vad Hitler sa om judar, tyska territoriella krav och livsrum i sina tal. Alla, utom Winston Churchill, föredrog att inte lyssna. Vi hade chansen att ta Hitler på allvar, men vi struntade i det. Nu har vi chansen att ta de iranska ledarna på allvar. Finns det någon ledare i väst som är beredd att göra det?

Dagens Nyheter. ”I apokalypsens återvändsgränd”

Uppdatering 4 (2012-06-21)
Uppgifterna från Rysslands Röst i februari har visat sig vara korrekta, i alla fall om man ska tro den turkiska webbtidningen Hürriyets engelsspråkiga upplaga. Där förklarar turkiets försvarsminister Ismet Yilmaz i en intervju att Turkiet inte tänker dela information från systemet med länder som inte är medlemmar i Nato. Dit hör naturligtvis Israel. Så här säger Yilmaz enligt Hürriyet Daily News:

“Any data or information produced by this system will only be available to the alliance, as in the case for other alliance systems,” Yilmaz said in an email message sent to the American defense magazine Defense News last week.

Källor:
Hürriyet Daily News
Jihad Watch 

Uppdatering 5 (2012-06-27)
Obama närmar sig Turkiet och fjärmar sig från Israel.

Källa:
Jihad Watch 

Det bidde visst en tumme.

In Europa, försvar, Internationellt, Iran, islam, kärnvapen on 12 februari, 2010 at 01:19

I förrgår frågade vi oss vad mullorna i Iran höll på att koka ihop inför sin stora dag den 11 februari. Ayatolla Ali Khamenei, Irans överstepräst och tillika ÖB hade nämligen utlovat att något stort skulle hända på 30-årsdagen av den islamistiska revolutionen. Och med tanke på mullornas fanatism och iver att anrika uran till vapenkvalité kändes det löftet lite otäckt.

Jag tycker fortfarande mullornas atomprogram är den mest olycksbådande utvecklingen i vår närhet. Till och med värre än utsikten att Turkiet skulle erbjudas medlemskap i EU. Och med närhet menar jag det avstånd som en iransk ballistisk missil kan avverka. Deras nya raketer kan enligt uppgift nå London och därifrån kan det inte behövas många kilo extra drivmedel för att nå exempelvis Skåne. Nej, jag är inte missiltekniker, jag gissar bara. Och det räcker så väl med 60 kg uran. Det gav 1945 en sprängkraft på 15-16 kiloton, dvs 15-16 tusen ton trotyl. Så stor var bomben som fälldes över Hiroshima. Men 60 kilo uran ger säkert bättre resultat med modernare teknologi.

Men det verkar som om Iran än så länge får acceptera rollen av papperstiger. Den ena nyheten från Iran idag den 11 februari är att regimen misshandlat ytterligare något hundratal dissidenter som protesterade på 30-årsdagen av islamisternas maktövertagande. Det var väntat, och till det behövs ingen högteknologi. Det räcker med batonger och machetes. Den andra, mindre väntade, var att Irans televerk meddelat att de permanent blockerat Googles e-mail, G-mail, från att användas i landet. Det var väl för många iranier som kunde meddela sig med omvärlden, kan man tänka. Diktaturer måste ju alltid ha kontroll över folk, annars kan de ju drista sig till att tänka, säga eller göra något som inte är politiskt korrekt.

Källa, bl a

Vad håller mullorna på att koka ihop?

In Europa, försvar, Internationellt, Iran, islam, kärnvapen on 10 februari, 2010 at 05:46

Ayatolla Ali Khamenei, Irans överstepräst och överbefälhavare, har tagit sig före att uttala ett hot mot oss som bor i den civiliserade delen av världen. Det är inte så länge sedan mullorna hotade Schweiz med grava konsekvenser efter folkomröstningen om minareterna, men i morgon ligger vi alla brunt till om man ska tro ayatollan.

Det kan naturligtvis vara storhetsvansinnet som pratar som vanligt, men törs vi chansa? ”Den iranska nationen kommer i enhet och med Allahs hjälp att slå de arroganta den 11 februari”, sa Khamenei enligt flera rapporter i ett tal inför flygvapenpersonal. Hans tal kom samtidigt som Iran påstår sig ha börjat produktionen av anrikat uran i trots mot västvärlden som försöker hindra Iran att skaffa sig kärnvapen.

Den 11 februari 1979 var dagen då den iranske Shahen störtades. Kort efteråt lyckades mullorna under övermullan Khomeini ta över den från början vänster-liberala iranska revolutionen och kuppa igenom ett stenhårt prästvälde. Måste ha varit surt för kommunisterna som själva brukar vara bra på att kidnappa olika sorters folkliga rörelser och utnyttja dem för sina egna syften.

Iranska kärnvapen och leveranssystem som har möjlighet att nå Nordeuropa är i alla fall min värsta mardröm just nu. Jag tvivlar på att mullorna skulle tveka om de kunde utplåna Tel Aviv eller Zürich. Vad har de att förlora? Det värsta som kan hända är ju att de blir dödade i en (högst eventuell) vedergällningsaktion och i så fall väntar 77 oskulder på omedelbar penetrering.

Men i alla fall. Prästregimen i Iran har det lite motigt just nu, och diktaturer som konfronteras med interna oroligheter har en tendens att leta efter yttre fiender för att avleda missnöjet. I Irans fall ligger väl Israel närmast till som syndabock, och vad vore en bättre avledningsmanöver än att förvandla Tel Aviv med omgivningar till en ödemark av smält radioaktiv sand? Att någon miljon palestinier troligen också skulle stryka med tillsammans med judarna oroar säkert inte. Trots allt får ju åtminstone de manliga palestinska dödsoffren martyrstatus och följaktligen vardera 77 oskulder att förlusta sig med. Huruvida de kvinnliga offren får lika många manliga oskulder till sin förnöjelse är oklart. Men som kvinna kanske inte 77 muslimska pojkar i övre tonåren är någon önskedröm. Det liknar alltför mycket ett upplägg till gruppvåldtäkt.

I morgon får vi veta om det var snack som vanligt.

Källa

%d bloggare gillar detta: