Red.

Archive for the ‘muslimsk ordbok’ Category

Muslimsk ordbok. ”Nasikh”.

In islam, islamisering, muslimsk ordbok on 3 januari, 2012 at 00:36

”Nasikh” är ett centralt begrepp inom islam, och motsvarar ungefär ”avskaffa”, ”ersätta” eller ”dra tillbaka”. Begreppet används för att förklara hur nyare verser ur Koranen anses ersätta eller annullera äldre verser.

Begreppet kan vara bra att känna till när muslimer eller islamapologeter relaterar till att Koranen innehåller många respektfulla, fredliga och toleranta passager. Att sådana fredliga verser förekommer i Koranen är helt riktigt, men vad du nästan garanterat inte får höra är att dessa toleranta verser härstammar från den tid då Muhammed och hans nya ideologi befann sig i underläge och inte vågade vara alltför kaxiga. Efterhand som Muhammeds militära makt växte, i synnerhet efter flytten (eller möjligen flykten) till Medina, blev hans attityd allt mer oförsonlig och språkbruket i hans uppenbarelser mer hatfullt. Detta återspeglas i de senare verserna.

Man anser alltså inom islam att de nyare, mer krigiska, verserna anullerar eller upphäver de tidiga, mer toleranta. Detta kallas abrogation (från latinets abrogatio), och det arabiska uttrycket ”nasikh” motsvarar detta begrepp.

Vad som ytterligare förvirrar begreppen är att Koranen inte är ordnad kronologiskt, vilket många tror, utan i stort sett efter längden på verserna. Den längsta kommer alltså först, inte den äldsta, vilket gör att Muhammeds gradvisa utveckling till brutal och intolerant krigsherre är svår att urskilja.

Mer om Nasikh
Koranens suror i kronologisk ordning
Abrogation

Muslimsk ordbok. ”Sharmuta”.

In islam, islamisering, muslimsk ordbok on 30 november, 2011 at 00:24

Sharmuta betyder prostituerad eller hora på arabiska. Används som en förolämpning. Ordet förekommer också med samma betydelse i de icke-arabiska språk som talas i Eritrea och Etiopien. Varianter av ordet kan vara sharmoota eller sharmootah eller shar som kan förekomma på kaldeiska. En man kan kallas sharmoot.

Anna Maria Corazza Bildt – undercover muslim?

In EU, Internationellt, islamisering, muslimsk ordbok, parallellkultur, politiker on 26 november, 2011 at 17:48

Brukar inte titta på den smått enfaldige Fredrik Skavlan, men tv:n var i alla fall på när Skavlan började prata med Anna Maria Corazza Bildt, fru till utrikesminister Carl Bildt och välavlönad ledamot i EU-parlamentet i Bryssel. Efter en stunds nonsensprat som jag inte egentligen lyssnade på hör jag plötsligt fru Corazza Bildt utbrista ”insha’allah, insha’allah”, (om gud vill) vilket jag tyckte var märkligt. Jag trodde jag kanske hade hört fel, men idag när programmet finns tillgängligt på SvT Play, kunde jag konstatera att hon verkligen säger ”insha’allah, insha’allah” och dessutom för samman handflatorna i en gest som närmast kan tolkas som tillbedjande.

”Insha’allah, insha’allah!”

Varför i hela världen gör Corazza Bildt så här? Är det muslimska inflytandet i Bryssel nu så stort att detta uttryck ingår i vanligt språkbruk? (Bryssel ska i och för sig vara Europas mest islamiserade stad med runt 25-30 procent muslimer.) Är detta numera ett vanligt uttryck inom den politiska eliten? Eller är det de Nya Moderaterna som blivit så grundligt islamiserade? Eller är Corazza Bildt konvertit?

Se själv på SvT Play.
Corazza Bildts ”insha’allah” kommer vid 23 minuter och 22 sekunder.
Insha’allah

Uppdatering 30 januari 2012.
Det verkar som om SvT tagit bort klippet. Det blev kanske alltför avslöjande och besvärande för Corazza och Bildt…

Muslimsk ordbok. ”Dar al-Harb”.

In islamisering, muslimsk ordbok on 23 maj, 2011 at 15:29

Dar al-Harb betyder ”krigets hus” eller ”krigets land” och betecknar alla områden på Jorden där man ännu inte tillämpar islamisk lag, sharia. Ibland kan man också se uttrycket dar al-garb användas. Det betyder ”västs hus” eller ”västliga landet” men innebörden är densamma. En person från dar al-harb kallas ”harbi”. Områden där islamisk lag tillämpas kallas dar al-islam (islams land) eller dar as-salaam (fredens land). Begreppet visar återigen på islams strävan efter att skapa ett starkt ”vi och dom-tänkande” hos trogna muslimer genom att skapa skarpa skiljelinjer mellan islam och resten av världen. Uttrycket säger också en hel del om islams inställning till oss ”otrogna”.

Muslimsk ordbok. ”Darura”.

In islam, islamisering, muslimsk ordbok on 12 maj, 2011 at 22:51

Darura är ett mycket användbart och praktiskt koncept för muslimen. Begreppet betyder ungefär ”nödvändighet” och innebär att sådant som i vanliga fall är förbjudet blir tillåtet om det är nödvändigt. Konceptet darura gör det möjligt för muslimer att bo i icke-muslimska länder som inte tillämpar sharia – det muslimska rättssystemet. Om en muslim är hungrig och det inte finns någon halal-mat att tillgå, är det tillåtet att äta all slags mat. Om en muslim befinner sig i ett sammanhang där han inte kan utföra någon av de fem obligatoriska dagliga bönerna så går det bra att ta bönen senare. En muslim kan till och med om nödvändigt hantera fläskkött utan konsekvenser. Det kan vara bra att ha i minnet när muslimer kräver särrättigheter som halal-mat eller att få ledigt för att be på arbetstid.

Muslimsk ordbok. ”Ghira”.

In islam, islamisering, lag & rätt, mångkultur, muslimsk ordbok on 7 maj, 2011 at 12:16

Arabiskt ord med flera betydelser, bland annat heder, självrespekt och svartsjuka (när det handlar om kvinnor) och ordet beskriver den känsla av stark vrede som uppfyller en muslimsk man när han tycker att hans heder eller prestige ifrågasatts eller skadats. Ghira är sanktionerat inom islam eftersom Muhammed själv erkänt att han hade en stark ghira. Ghira bidrar sannolikt starkt till att muslimska män anser sig ha rätt att besvara varje verklig eller inbillad oförrätt med ett våldsamt utagerande beteende.

I Sahih Bukhari, Bok 62, (kapitel om Nikah), kapitel 30 kan man läsa: ”Sa’d ibn Ubaada sade: ‘Om jag såg en man med min hustru skulle jag hugga honom med den skarpa sidan av mitt svärd.’ Profeten (SAW) sade (till sina medföljare); ‘Är ni förvånade över Sa’d’s (ghira) hederskänsla? (Vid Allah) jag har större ghira än han har, och Allah har ännu större ghira än jag har.’

Muslimsk ordbok. ”Jizyah”.

In islamisering, muslimsk ordbok on 17 mars, 2011 at 14:21

Jizyah är namnet på den speciella skatt som islamiska regimer tvingar kristna och judar att betala.  Ur den muslimska statens synvinkel är betalningen av jizyah ett bevis för att personen ifråga accepterar att underkasta sig staten och sharia; att leva som dhimmi. I gengäld ska icke-muslinerna tillåtas att utöva sin religion och åtnjuta den muslimska statens beskydd från utländsk aggression och befrias från den för muslimer obligatoriska skatten, zakat.

Muslimsk ordbok. ”Fiqh”.

In islam, muslimsk ordbok on 8 oktober, 2010 at 12:33

Fiqh är ett muslimskt begrepp som betyder förståelse, kunskap, lag. Allt inom islam (och muslimernas liv) faller inom en av fem underkategorier av fiqh. De är:

Fardh (obligatoriskt). Hit hör till exempel de fem dagliga bönerna. Att inte be fem gånger om dagen betraktas som en ond gärning eller synd.

Mandub (rekommderat). Hit hör exempelvis extra böner, men att låta bli betraktas inte som en synd.

Mubah (tillåtet). Den här kategorin lämnar mullorna öppen. Hit hör till exempel om man ska äta apelsiner eller låta bli. Dock kan en persons avsikter med handlingen förvandla den från mubah till fard, mandub, makruh eller haram. Annat kan också påverka, en tillåten handling kan till exempel bli förbjuden om handlingen visar sig skadlig.

Makruh (avskytt; hatat). Hit hör exempelvis att låta naglarna växa sig långa eller att sova på magen.

Haram betyder förbjudet och under islam är mycket förbjudet. Hit hör till exempel att betala eller utkräva ränta, befatta sig med griskött och alkohol, att stjäla och ljuga. (Dock är islam en högst relativistisk lära, eftersom det är tillåtet, eller rent av önskvärt, att ljuga inför oss otrogna. Det kallas taqiyya. Läs mer om taqiyya här.)

Muslimsk ordbok. ”Abeed”.

In Internationellt, islamisering, muslimsk ordbok on 17 augusti, 2010 at 06:42

”Abed” (sing.) eller ”abeed” (plur.) är ett arabiskt ord som används som en nedsättande beteckning på den afrikanska negerbefolkningen, till exempel i södra Sudan. Abed betyder ”slav” och är ett tecken på det arabiska föraktet för folkslag man anser underlägsna, i synnerhet de afrikanska. Närmaste västerländska ord är troligen ”nigger”. Se också ordet ”Kafir”.

Muslimsk ordbok. ”Mut’a”.

In islam, lag & rätt, muslimsk ordbok on 22 maj, 2010 at 15:58

Mut’a är beteckningen för den muslimska traditionen med legaliserad prostitution, kallat ”tillfälliga äktenskap”. Mut’a tillämpas enligt uppgift idag inom shi’a-sekten av islam, medan det sägs vara avskaffat inom sunni-sekten. Mut’a tillämpas idag i Iran och (efter den amerikanska ockupationen) även i Irak. Sunni-sekten har dock en institution som kallas ”misyar marriage”, som bland annat förekommer i Saudiarabien och Egypten och som har många likheter med mut’a.
%d bloggare gillar detta: