Red.

Archive for the ‘TT’ Category

Nyhetsministeriet.

In åsiktsregistrering, demokrati, desinformation, journalister, mänskliga rättigheter, press, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, TT, yttrandefrihet on 21 december, 2012 at 17:19

Vi har i dagarna noterat åtminstone tre intressanta nyheter från medievärlden. Tre nyheter som var för sig kanske kan passera relativt obemärkt, men som sammantagna ger en bild av ett medielandskap i förändring. Och det är inte till det bättre.

Den första nyheten var att krisande Svenska Dagbladet har beslutat sig för att göra sig av med sin sportredaktion och istället köpa in i princip all sin framtida sportbevakning från TT, Tidningarnas Telegrambyrå. TT är en stark maktfaktor i svensk media; praktiskt taget alla tidningar köper material från TT, vissa landsortstidningar fyller nästan allt sitt utrymme med TT-material, i synnerhet riks- och utrikesnyheter.  TT är det närmaste vi hittills kommit ett centralt nyhetsministerium, och TT är en maktfaktor som inte granskas och kritiseras. Det TT skriver ifrågasätts sällan eller aldrig. TTs språkbruk blir i stort sett hela pressens språkbruk. Och det, mina vänner, är ett demokratiproblem under uppsegling. Ju fler tidningar som fyller sina sidor med TT-material, och ju mer material man låter TT producera, desto mer likriktat blir nyhetsflödet, desto färre avvikande åsikter kan komma till tals, desto närmare kommer vi ett pressystem där vi har en central produktionsanläggning och tidningarna fått rollen av passiva distributörer av vad denna central producerar. Vi kan tycka att media idag inte uppfyller sitt uppdrag vad beträffar att hålla medborgarna informerade om tillståndet i landet och världen, men det är sannolikt ingenting mot vad vi kommer att tycka om TT tar över.

Den andra nyheten var att man nu ser möjligheter att automatisera tidningsproduktionen så till den grad att även det journalistiska innehållet, texterna, kan genereras av datorer och således produceras helt automatiskt. ”Inom sju år kan 90 procent av alla nyhetsartiklar göras automatiskt med datorer. Det tror finländaren Raimo Möysä som är chefredaktör för Reader’s Digests upplagor utanför USA.” Det skriver tidningen MedieVärlden i ett nyhetsinslag på sin webbsida. Möysä besökte nyligen Finland för ett tidskriftsseminarium och tecknar sin bild av förändringarna inom medievärlden i en artikel i Helsingin Sanomat. Han tror inte att arbetsmarkaden för journalister kommer att förbättras och säger att det finns amerikanska spådomar om att datorer inom 15 år kan komma att sköta 90 procent av nyhetsarbetet. Möysä tror också, enligt Helsingin Sanomats artikel, att redaktionerna kan hålla nere sina utgifter genom att outsourca det mesta av produktionen och på så sätt sänka de fasta kostnaderna samtidigt som arvodena kan höjas. Precis det som Svenska Dagbladet just gjort.

Den tredje nyheten var att Sveriges Radio tagit sig före att låta producenterna bakom programmet Ring P1 bygga upp ett register över de inringandes personuppgifter, eventuella sjukdomar, religion och politiska åsikter. Registreringen har pågått under åtminstone sju års tid, men fram till nyligen bokfördes endast telefonnummer, namn och vilka ämnen lyssnaren ville diskutera. Sedan i höstas har dock uppgifterna i registret utökats med lyssnarnas politiska hemvist, religionstillhörighet, ålder och sjukdomar. Något som lyssnarna inte fått veta. Dagens Nyheter har, enligt tidningen Journalistens webbsida, tagit del av ett dokument  där direktiven tas upp och där det står att de inte ska diskuteras med utomstående. Bakom direktiven står Erica Hedin, projektledare och ansvarig för Ring P1. Enligt DN:s källor varierar det hur mycket som registreras, men det ska vara i Göteborg, där projektledaren Erica Hedin finns, som det skrivs in mest uppgifter. Telefonslussarna till Ring P 1 sköts ofta av tillfällig personal som studenter, det är också de som skriver in uppgifterna i databasen. ”Det blir öppet för deras tolkning av vad personen menar. Säger man något konstigt kanske det uppfattas som något helt annat. Det är öppet för fallgropar, säger DN:s källa. Registret ska ha varit avsett för Ring P1-redaktionen, men uppgifterna har enligt DN inte varit skyddade på något sätt utan fullt tillgängliga för alla som fått tillgång till den aktuella adressen. Kan man gissa att Expo och AFA varit inne och kikat? Eller har de kanske fått färdiga Excel-filer med namn, adress och alla andra uppgifter i prydliga rutor?

Automatiserad journalistik runt hörnet
TT gör Svenska Dagbladets sport
Ring P1 sparar lyssnarnas åsikter i register

 

%d bloggare gillar detta: