Red.

Posts Tagged ‘islam’

Islam eroderar samhällsbygget.

In demokrati, islam, kvinnoförtryck, lag & rätt, mänskliga rättigheter, sharia, yttrandefrihet on 2 september, 2015 at 19:18

Islams skadeverkningar på samhället kan liknas vid en koloni husbock som långsamt men obevekligt knaprar på samhällets grundvalar och gradvis eroderar demokrati, likhet inför lagen, jämställdhet och den viktiga tilliten mellan människor. Husbocken är inte omöjlig att bli kvitt, men den går inte att resonera med, förhandla med eller tala till rätta. 

Islam eroderar samhällets fibrer på samma sätt som husbocken knaprar på byggnadens bärande bjälkar. De fundament som ingen byggnad eller samhälle kan vara utan. I samhällets fall är de bärande fundamenten demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet, likhet inför lagen och den mellanmänskliga tillit som är det kitt som håller allt samman. Inget av dessa bärande element är möjliga under islam och sharia. Därför måste islam i väst av naturnödvändighet försöka erodera dessa civilisationens grundpelare för att göra det lättare att införa regler och praxis som gradvis bäddar för sharia. I fallet med tilliten mellan människor och mellan folket och samhällets instiutioner  har islam gjort gemensam sak med vänstern som stöder islam och islamisering av sina egna skäl.

Demokrati kan inte existera under islam och sharia därför att all auktoritet måste utgå från Allah. Någon makt som inte erkänner sharia kan inte tillåtas existera. Det betyder att man mycket väl kan ha partier med olika namn, men att dessa alla har samma ideologiska grund. Resultatet blir alltså detsamma oavsett vilken röstsedel man stoppar i urnan. Ingen av människa skriven lag kan heller accepteras eftersom alla lagar och förhållningsregler måste komma från Allah och ingå i sharia.

Yttrandefrihet är inte möjlig under sharia. Man har nämligen ett mycket strängt förbud mot att yttra någon som helst kritik mot Koranen, Mohammed eller hans leverne. Detta förbud är förknippat med stränga straff, dödsstraff är inte ovanligt.

Jämställdhet är omöjligt under islam. En av de fundamentala grunderna i islam är att dela upp folk, djur och växter i olika grupper och tillskriva dem olika värde och föreskriva att de ska behandlas olika. Relationen mellan kvinnor och män är inget undantag. En man är exempelvis värd dubbelt så mycket som en kvinna i arvshänseende, som vittne i domstol och som offer för ett brott.

Likhet inför lagen är otänkbar under islam. Eftersom allt och alla under islam har olika värde och ska behandlas olika, kan heller ingen likhet inför lagen existera under islam. På samma sätt som män och kvinnor anses ha olika värde, har också muslimer och icke-muslimer olika värde.

Om man ser till dessa förhållanden framstår det också som otvivelaktigt att islam inte går att integrera i ett västerländskt samhälle. Den som påstår att det går, som exempelvis de politiker och mediapersoner på alla nivåer vi är vana att sätta vår tillit till, ägnar sig endera åt lögn eller verklighetsflykt. Om de ljuger eller bara blundar har egentligen ingen betydelse, resultatet blir detsamma för oss som är utsedda att betala priset i pengar och lidande.

Mångkulturen finns inte.

In asylpolitik, dhimmifiering, invandring, islamisering, mångkultur, parallellkultur, religion on 3 maj, 2014 at 18:58

Det skrivs och pratas ofta om ”mångkultur”, ”mångfald”, och så vidare. Men vad jag kan se handlar det inte om något ”mång-”. Detta ord torde ju betyda att det finns fler kulturer i spel, i alla fall fler än två. 

Men så är inte fallet i Sverige. Här handlar det i praktiken endast om två kulturer som konfronterar varandra och kämpar om utrymmet. Den svenska och den arabisk-muslimska. Någon annan främmande kultur har i praktiken sällan eller aldrig kraft att göra något väsen av sig. Visserligen finns det en sihkisk församling utanför Stockholm, ett thailändskt tempel i Norrland, katolska och ortodoxa kyrkor i Stockholm, synagogor åtminstone i Stockholm och Malmö och säkert också representanter för alla andra religioner och kulturer. Men i verkligheten domineras alla invandrarkulturer av den ojämförligt mer våldsamma och aggressiva arabisk-muslimska.

Så det handlar alltså i verkligheten inte, som det påstås, om någon mångkultur utan om två kulturer som lever sina egna liv och konkurrerar fast på någorlunda samma geografiska område. I de fall där dessa två kulturer stöts emot varandra uppstår, liksom med de tektoniska plattorna i jordskorpan, konflikter med inte sällan omfattande materiell och mänsklig förödelse som resultat. Något annat är inte att vänta med kulturer som inte är kompatibla med varandra.

Den islamiska dogmen ser den västerländska kulturen som avskyvärd och degenererad och i strid med guds vilja och syfte. Det är ett ganska djupgående avståndstagande. När jag studerar islam ser jag en en totalitär ideologi fylld av endemisk misogyni, allmän främlingsfientlighet mot icke-muslimer, ett uttalat ”vi och dom”-tänkande, förnekande av demokrati, jämställdhet mellan könen, likhet inför lagen och de mänskliga rättigheter som definierar den västliga kulturen. Allt detta hjälpligt dolt av en täckmantel av religion, som gjort att islam kunnat slå rot i väst i skydd av lagar om religionsfrihet.

Precis som ortodoxa muslimer ser den västerländska kulturen som förkastlig, ser jag inom islam inget jag vill bli delaktig i. Låt oss gå skilda vägar. Om inte, fruktar jag att vi obevekligt, om än långsamt, går mot krig.

Expressen väljer sin egen verklighet.

In antisemitism, desinformation, Internationellt, islam, islamisering, Israel, journalister, media, medlöpare, Palestina, press, sanning och lögn on 22 mars, 2012 at 20:16

Nedan en bild av en bit av Expressens förstasida, så som den såg ut i min kiosk i dag på eftermiddagen. Den misstänkte terroristen Muhammed Merah, som bland annat mördade tre små judiska barn och deras lärare utanför en skola i Toulouse, toppar förstasidan. ”Så valde misstänkte seriemördaren Merah, 23 ut sina offer” skriver Expressen.

Expressens förstasida idag 22 mars 2012.

Expressen ljuger i och för sig inte. I alla fall inte direkt. Men jag tycker att Expressen fifflar med sanningen, eftersom den här Muhammed inte var någon vanlig seriemördare, eller ens en person om man skulle kunna kalla seriemördare efter de kriterier som är de vanliga.

Muhammed Merah var i stället en jihadkrigare ansluten till al-quaida, självutnämnd eller inte, som valde ut de judiska barnen, deras lärare och de tidigare mördade franska soldaterna av religio-politiska skäl. Om man ska tro vad han själv uppges ha berättat för franska journalister så var Muhammed ute för att hämnas. Hämnas Frankrikes deltagande i Afghanistan genom att attackera franska soldater som tjänstgjort där (i synnerhet franska soldater av arabiskt ursprung som av de rättrogna anses som förrädare). Hämnas Gaza genom att mörda judar och i synnerhet judiska barn. Kanske också hämnas på Frankrike i allmänhet för sina tidigare problem med polisen och rättsväsendet.

Därför tycker jag att Expressen borde ha den goda smaken att hålla sig närmare sanningen, eller verkligheten om man vill. Expressen kunde ha utformat sin förstasida som här under. Jag har använt liknande typsnitt, grader och tillriktning och man kan inte hävda att sannningen inte skulle fått plats. Jag tycker faktiskt att det är ohederligt av Expressen att försöka lura oss att tro att Merah inte hette Muhammed i förnamn och att han var en vanlig seriemördare när han i verkligheten var en muslimsk jihad-krigare som utförde sina dåd i islams namn.

Expressen agerar förmodligen i tron att svenska folket, i det fall Expressen skulle redovisa sanningen, allesammans skulle drabbas av en djup så kallad främlingsfientlighet och börja misstro muslimer till höger och vänster. Kanske mest vänster. Men någon måtta får det väl vara i den svenska pressens institutionaliserade ursäktande av islamiska illdåd. Detta, om något, tjänar istället till att avslöja och bekräfta lögnerna om ”fredens och kärlekens religion”.

Bilden visar inte en autentisk sida ur Expressen utan vår bearbetning av originalet.

Hur religion sänker produktiviteten i industri och handel.

In dhimmifiering, islamisering, mångkultur, parallellkultur, religion on 19 februari, 2012 at 21:29

En rättrogen muslim ska be fem gånger om dagen, vilket av naturliga skäl medför att den trogne muslimen inte arbetar under den tid bönen tar. Alla bönerna inträffar visserligen inte under arbetstid (naturligtvis beroende på vilka arbetstider man har, och om man har något jobb överhuvud taget) men en del gör det och det kostar. Hur mycket ska vi försöka räkna ut här.

För att göra det extra besvärligt så inträffar de anbefallda bönetiderna vid olika tidpunkt varje dag beroende på solens upp- och nedgång, vilket gör att det krävs mycket arbete för att beräkna alla fem bönetiderna för alla tänkbara platser i alla jordens länder under årets alla 365 dagar. Detta torde ta en rätt stor del av det potentiella arbetskraftsuttaget i den muslimska världen i anspråk, och känns svårt att betrakta som produktivt arbete. Bortfallet av tid för verkligt produktivt arbete som en följd av dessa avbrott för böner kan vara en delorsak till att de muslimska områdenas ekonomier ser ut som de gör.

Den första bönen ska idag den 19 februari 2012 ske klockan 05:27, vilket torde vara utom arbetstid för de flesta. Den andra ska utföras 12:04 vilket med lite god vilja kan infalla på lunchrasten. Så långt ser vi inga större problem, men dessa kommer ifatt oss på eftermiddagen. Dagens tredje bön ska utföras 14:15, och den fjärde klockan 16:52. Den femte och avslutande ska ske 18:31, vilket för de flesta säkert är efter jobbet.

Idag har vi alltså två bönetillfällen (den tredje och den fjärde) som potentiellt ligger på arbetstid. Om varje bön, med framplockande av matta, tvagning, inriktning av kompasskurs mot Mecka och alla olika rörelser, kan beräknas till 30 minuter så går det bort en timme av arbetstiden. För att göra det lite enkelt så antar vi att detta sker under varje arbetsdag utom fredag, vilket ger en siffra på 4 timmars förlorad produktion per muslimsk anställd per vecka utom fredagar.

Fredagar är lite speciella. Då ska dagens andra bön, lunchbönen, helst utföras i en moské. Detta ger till följd att den rättrogne spenderar lunchen och säkert ett par eftermiddagstimmar i moskén med bön, predikan, tedrickning och samtal med likasinnade. Hur många som verkligen återvänder till jobbet efteråt kan man bara gissa. Jag gissar att många tar ledigt resten av dagen.

Om man antar att de rättrogna tar ledigt resten av fredagen så bortfaller här ytterligare fyra timmars produktion per vecka. Sammanlagt med bortfallet måndag-torsdag är vi nu uppe i 8 timmar per vecka. Eller en hel arbetsdag. En rättrogen muslim kan alltså förväntas arbeta fyradagarsvecka, eller 16 dagar per månad där en svensk arbetar 20, men kräver sannolikt lika bra betalt som en svensk arbetare.

Vad säger facket?

Islams hjärta.

In islam on 17 januari, 2012 at 01:03

”Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious.”

Ayatollah Ruhollah Khomeini

Muslimsk ordbok. ”Nasikh”.

In islam, islamisering, muslimsk ordbok on 3 januari, 2012 at 00:36

”Nasikh” är ett centralt begrepp inom islam, och motsvarar ungefär ”avskaffa”, ”ersätta” eller ”dra tillbaka”. Begreppet används för att förklara hur nyare verser ur Koranen anses ersätta eller annullera äldre verser.

Begreppet kan vara bra att känna till när muslimer eller islamapologeter relaterar till att Koranen innehåller många respektfulla, fredliga och toleranta passager. Att sådana fredliga verser förekommer i Koranen är helt riktigt, men vad du nästan garanterat inte får höra är att dessa toleranta verser härstammar från den tid då Muhammed och hans nya ideologi befann sig i underläge och inte vågade vara alltför kaxiga. Efterhand som Muhammeds militära makt växte, i synnerhet efter flytten (eller möjligen flykten) till Medina, blev hans attityd allt mer oförsonlig och språkbruket i hans uppenbarelser mer hatfullt. Detta återspeglas i de senare verserna.

Man anser alltså inom islam att de nyare, mer krigiska, verserna anullerar eller upphäver de tidiga, mer toleranta. Detta kallas abrogation (från latinets abrogatio), och det arabiska uttrycket ”nasikh” motsvarar detta begrepp.

Vad som ytterligare förvirrar begreppen är att Koranen inte är ordnad kronologiskt, vilket många tror, utan i stort sett efter längden på verserna. Den längsta kommer alltså först, inte den äldsta, vilket gör att Muhammeds gradvisa utveckling till brutal och intolerant krigsherre är svår att urskilja.

Mer om Nasikh
Koranens suror i kronologisk ordning
Abrogation

Verkligheten i Sverige 2011 – en årskrönika.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, Attendo, äldrevård, Carema, demokrati, dhimmifiering, dum och dummare, Erik Ullenhag, flyktingar, Fredrik Reinfeldt, invandring, islam, islamisering, journalister, korruption, kriminalitet, lag & rätt, mänskliga rättigheter, mångkultur, media, medlöpare, moskébyggen, moskéer, parallellkultur, politiker, press, religion, ritualslakt, sanning och lögn, sjukvård, skolan, vårdbolag, yttrandefrihet on 31 december, 2011 at 21:56

Så här i slutet av året brukar det dyka upp årskrönikor i alla möjliga media. Sporten har Zlatan, politiken har Anders, utrikes har (faktiskt också) Anders, och kulturen har Thomas.  Här i verkligheten ska vi försöka samla ett antal intryck från året som gick. Helt osorterat, bara i den ordning de dök upp i minnet. Varsågoda…  

100.000 nyanlända att försörja, de flesta muslimer
Rasmusgatan i Malmö, Sveriges framtid
600 nya somalier, grattis Borlänge
Åtminstone 57 moskéer, troligen många fler
Social kris på allt fler orter
Sverige världens socialbyrå
Schlingmann vår egen propagandaminister
Islamisering steg för steg
Carema – om du önskar livet ur din mormor
Migrationsindustrin blir allt mäktigare
11 män gruppvåldtar en kvinna i asylboende – pressen tiger
Pensionär dör av undernäring på Carema-boende
Blöjvägning på äldreboende
Media censurerar ”olämpliga” nyheter
Statligt sanktionerat politiskt våld
Gratis tand- och sjukvård för alla – utom för svenskar
Nationell uppgivenhet
Inlärd hjälplöshet
Rasistanklagelser mot dissidenter
Import av nya arbetslösa
Import av nya bidragstagare
Ismoské i Jukkasjärvi
Arbetskraftsinvandring till fejkade jobb
Fler etniska enklaver
1,3 miljoner utlänningar i Sverige
190.000 uppehållstillstånd under 2010-2011
Kaos i Malmö
Islamism
Judar trakasseras i Malmö
Skolan visar allt sämre resultat
Allt fler barn i särklasser
Vardagsvandalism
Asylturism
Bidragsturism
Växande slumområden
Expo ska korrigera skolungdomars tänkande
Allt fler fattiga
Allt fler gatutiggare
350.000 arbetslösa
Assistansbedrägerier
Fuskande vårdcentraler
Nygamla sjukdomar
Sjukdomar till följd av inavel
Statligt sanktionerad könsstympning av pojkar
Dagliga kniv- och skottskador
Släktfejder
Bilbränder
Skolbränder
Vandalisering av polisbilar
Allt fler illegala vapen
Etniska konfrontationer
Attacker mot utryckningsfordon
Stenkastning mot bussar
Rån mot busschaufförer
Vandalisering av allmän egendom
Oprovocerat våld
Road rage
Misshandel
Skamvåld
Hot mot brevbärare
Våld mot arbetsförmedlare
Våld och hot mot sjukhuspersonal
Våld och hot mot socialtjänstemän
Våld och hot mot personal på asylboende och flyktingförläggningar
Våld och hot mot fastighetsmäklare
Organiserad brottslighet
Extremt brutal kriminalitet
Beskyddarligor
Kriminella gäng
Kriminella gäng av barn
Gängvåldtäkter
Europarekord i våldtäkter
Världstvåa i våldtäkter efter Leshoto
Våld i skolor
Smällare och raketer i skolor
Tonåriga mördare
Butiksrån
Ungdomsrån
Bötning
Väskryckning
Åldringsrån
Klankrig
Sexuellt utnyttjande av handikappade
Villainbrott
Allmänt större aggressivitet
Skimning av bankautomater
Nya droger
Khatsmuggling
Vapensmuggling
Narkotikasmuggling
Människosmuggling
Dåligt uppfostrade kamphundar
Utpressning
Fyrverkerier som vapen mot polisen
Brandbomber mot polisbilar
Beskjutning av polisstationer
Islamisering av allt fler samhällsfunktioner
Allt mer strypt yttrandefrihet
Dödshot mot svensk konstnär
Dödshot mot svensk chefredaktör
Skammord
Tvångsäktenskap
Barnäktenskap
Svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom
Åldringsvåldtäkter
Barnvåldtäkter
Läkare våldtar patienter
Könsstympning av flickor
Moskébyggen finansierade av Saudi
Bönerum i skolor och på arbetsplatser
Bönerum på IKEA
Källarmoskéer
Minareter
Ritualslakt snart tillåten
Krav på särskilda privilegier
Skolavslutningar i kyrkan avstyrs
Muslimsk propaganda i TV
Muslimska friskolor
Anpassning till Ramadan
Särskild skolmat för muslimer
Bidragssvindlare
Separata badtider på allmänna bad
Sharialagar accepteras i svenska domstolar
Islamister har fått plats i Sveriges riksdag
Svenska kyrkan anställer imam
Terrorister rekryteras i svenska moskéer
Höga födelsetal i den muslimska gruppen
Demografisk krigföring
Niqab
Shayla
Burka
Polygami
Expo beviljas ställning som experter
Politiskt aktiva sparkas ur facket
Förakt för svenska traditioner
Parallella samhällen
Kackerlackor och vägglöss kommer tillbaka
Skolan blir allt sämre
Sveriges internationella rykte allt sämre
Sveriges politiker har förlorat kontrollen
Sverige ifrågasätts allt oftare av utländsk massmedia
Sverige skyddar terrorister och krigsförbrytare
Sverige hjälper terrorister och krigsförbrytare att byta identitet
Sverige tar emot de som inga andra länder vill ha
Sverige blir allt farligare
Shariaråd bildat i Malmö
Svenska poliser går på kurs i arabiska
Lärare i Örebro går kurser i arabiska
Sverige måste spara inom alla områden, utom på invandringen
Sverige har världsrekord i skolbränder, 470 om året
Rekord i villainbrott
Rekord i bilbränder
Sverige är ett av de europeiska länder som har störst problem med människohandel
Sverige har blivit Europas största sociala avstjälpningsplats
Korrupt och politiskt styrd massmedia

Och så vidare, och så vidare

En snabb sammanfattning av 2011. De av läsarna som tror att 2012 kommer att bli bättre än 2011 är välkomna att skriva en kommentar. Till våra vänner säger vi Gott Nytt År. Till er andra (ja, vi vet att ni läser bloggen) blir det fingret.

Inspiration från Varjagers blogg.

Är islamofobi rasism?

In islam on 4 december, 2009 at 20:49

Stina Dabrowski ställde frågan i inledningen av ett debattprogram om islamofobi i TV början av mars 2008. Hon gav själv det politiskt korrekta svaret: ”Ja, naturligtvis!” Men Stina har fel.

Till att börja med är islam inte en ras. Islam är en politisk ideologi nödtorftigt skyld med en tunn slöja av religiösa tecken. Islam har anhängare ur alla världens raser och folkslag. Det säger sig alltså självt rent logiskt och språkligt att det som av media och debattörer kallas islamofobi och jämställs med rasism – dvs en kritisk hållning gentemot islam – inte kan vara rasism.

Ytligt sett obefogad skräck.
En ”fobi” är en medicinsk klinisk beteckning för en människas ur andra människors synpunkt sett ”obefogade” rädsla för något. Det kan egentligen vara vad som helst, men vanligt är skräck för ormar, spindlar, vatten, katter, för att vara instängd, för höga höjder, för att flyga eller för främlingar i största allmänhet. Fobier kan verka irrationella för människor som inte delar fobin i fråga, men för de drabbade är obehaget högst verkligt. Gemensamt för människor som lider av fobier är att de inte valt sin fobi frivilligt, och att de gärna skulle vara fria från den. Att beskylla människor som har en fobi för att vara rasister är ovärdigt, och ett kränkande påhopp på människor som lider av ett sjukdomstillstånd. Fobier är utifrån sett inte rationella, men det kan finnas något nedärvt i våra gener som får oss att känna oro eller skräck när vi konfronteras med något vi upplever som farligt. Araknofobi (skräck för spindlar) kan till exempel vara högst rationellt för människans överlevnad i miljöer där det finns gott om giftiga spindlar. Det samma är fallet med skräck för ormar och andra djur som i vissa miljöer är livsfarliga.

Islamofobi är inte svår att förstå.
Att en skräck för islam, och det denna till religion nödtorftigt förklädda totalitära ideologi för med sig, kan uppstå hos människor är inte så konstigt. Islam är till exempel den enda ideologi vi vet om där ledande företrädare öppet uppmuntrar till mord på människor av andra åskådningar. Listan kan göras mycket längre, men det är knappast nödvändigt. Vår slutsats är att det som kallas islamofobi – och därmed får en sjukdomsdiagnos – inte är annat än ett utslag av självbevarelsedrift. Islam är idag det största enskilda hotet mot liv, yttrandefrihet, demokrati och vårt sätt att leva. Det är inte konstigt att människor blir rädda, när muslimer över hela världen gång efter annan visar sig vara villiga att döda för sin sak och mullor och imamer hetsar sitt folk till heligt krig – jihad – mot oss andra. Det är snarare helt logiskt. Och mycket klokt.

%d bloggare gillar detta: