Red.

Uppsala Universitet medverkar till islamiseringen av Sverige

In islam, islamisering, lag & rätt, religion on 20 januari, 2010 at 11:04

Den 29 januari presenteras av doktorsavhandling i islamisk arvsrätt vid Uppsala Universitet. Titeln är ”Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt och jämförande studie” och författaren propagerar i sin avhandling för införande av sharia i Sverige.

Att islam är själva motsatsen till vårt rättssamhälle visste vi redan. Att dess heliga krig mot oss utkämpas med vapen och sprängämnen kan vi läsa i tidningarna varje dag. Vad som kan vara nytt för många är kanske att detta heliga krig inte bara utkämpas med AK-47 och bombbälten. Lika viktigt är att gradvis rasera vårt kulturella och mentala försvar. I små steg ska vår moral eroderas, och vi ska förmås acceptera sharia en liten bit i taget. Den här avhandlingen är uppenbart ett av dessa små steg.

Författaren Mosa Sayed, av namnet att döma troligtvis själv muslim, förutser svårigheter och kulturkrockar när sharia konfronteras med det civiliserade rättssamhället. För att lösa de konflikter som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt vill Mosa Sayed att vi ska anta ”en mångkulturell utgångspunkt”. Denna innebär enligt Sayed att svenska domstolar och myndigheter ska kasta svensk lag och rätt överbord och istället tillämpa sharia i de fall muslimer är inblandade.

”Avhandlingen lämnar en detaljerad redovisning över den islamiska arvsrätten och rör problem som berör en stor del av den svenska befolkningen. I detta avseende kan den därför fungera som ett praktiskt redskap för myndigheter och domstolar i Sverige.” säger Sayed.

Mosa Sayed

”Gud förbjude”, säger jag. Att på detta vis försöka skapa ett dubbelt rättssystem är typiskt för islam. Hela den muslimska uppfattningen om rätt bygger nämligen på dubbla standards; en lag för muslimer och en annan för icke-muslimer, en uppsättning regler för män och en annan för kvinnor. För att anknyta till arvsrätten stipulerar sharia till exempel att döttrar ärver hälften av sönernas arvslotter.

Att tillåta att en sådan syn tillämpas i svensk domstol är inte bara ett slag i ansiktet på rättssamhället och den civilisation vi mödosamt byggt upp under minst tusen år. Att som Mosa Sayed propagera för att sharia införs i Sverige är dessutom ett grovt övergrepp mot de principer som vi allmänt anser omistliga; rättvisa, jämställdhet, likhet inför lagen och kvinnors lika rättigheter i samhället. Att försöka smyga in sharia i rättssystemet är en islamistisk taktik.

Att Uppsala Universitet tillåtit Mosa Sayed att slösa tid och resurser på detta projekt är uppseendeväckande, men förmodligen ett utslag av nervös PK-ism inom den juridiska fakulteten. Att låta studenter som så uppenbart är motståndare till själva kärnan i vårt rättssamhälle doktorera i juridik är ett hån mot all lag och rätt.

Om du har vägarna förbi, så äger disputationen rum den 29 januari klockan 10.00 i Universitetshuset, sal X, S:t Olofsgatan 10B, Uppsala. Den hålls på svenska, vilket särskilt framhålls i inbjudan. Det vore intressant att få veta om opponenten, professorn vid juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet, Johanna Schiratzki, vågar komma med några relevanta invändningar mot detta försök att få tillämpa sharia i Sverige.

Den som har synpunkter kan kontakta Mosa Sayed på telefon 018-471 2067 eller 0704-822 223. Man kan också skicka e-post till: mosa.sayed@jur.uu.se

Sayed, Mosa
Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige
Iustus Förlag AB, 421 pp. Uppsala 2009. ISSN 0282-2040, ISBN 978-91-7678-741-0
Mer om avhandlingen

PS. Det förvånar säkert ingen att den misstänkte islamisten och pensionerade teologiprofessorn Jan Hjärpe varit inblandad i projektet som handledare. DS.
PPS. Tack vare bloggen Politiskt Inkorrekt har jag nu också hittat en bild på doktoranden Mosa Sayed. DS.

Annonser
  1. […] Pressmeddelandet Publikationen Muslimen Mosa Sayed UNT UNT – ”Islamiska arvsrätt diskriminerar kvinnor” Sakine Madones blogg – Expressenjournalist Uppsala Universitet medverkar till islamiseringen av Sverige […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: