Red.

Den största kuppen av alla.

In Barack Obama, dhimmifiering, Internationellt, Iran, islamisering, Israel, kärnvapen, Palestina, USA on 24 mars, 2013 at 18:20

Alla som rest till USA på sistone kan säkert hålla med om hur jävlig deras inresekontroll kan vara. Sura, griniga tjänstemän, långsamma köer och misstänksamhet mot oss som kommer på besök. Men det gäller inte för alla. Vissa har det lättare. Och bland dem kommer inom kort resenärer från Saudiarabien att finnas.

När Saudi tas upp på listan över speciellt gynnade länder kommer saudimedborgarna att kunna segla förbi köerna utan att behöva konfronteras med de sura vakterna eller gå igenom kontroller. Bara att kliva på. Mot den bakgrunden är det intressant att dra sig till minnas att 15 av de 19 kaparna som mördade över 3.000 oskyldiga människor på 9/11 kom från – Saudiarabien. USAs allierade Tyskland och Frankrike har till exempel inte givits sådana privilegier. Till detta kan man lägga tidigare rapporter om att personer i muslimsk heltäckande klädsel vinkats igenom flygplatskontroller i USA utan att bli visiterade som alla andra.

Bland andra USA-nyheter kan vi också notera att den nye CIA-chefen, John Brennan, enligt källor uppges vara en konvertit till –  islam. Brennan svor för övrigt eden som CIA-chef härförleden, men inte med handen på en Bibel som brukligt är, utan med handen på ett exemplar av den amerikanska konstitutionen. Det var dock en version av konstitutionen från 1787 som inte innehåller de första, fjärde, femte och sjätte tilläggen. Dessa tillägg anses vara mycket viktiga i och med att det är i dem de amerikanska medborgarna garanteras sina medborgerliga rättigheter, bland annat yttrandefrihet, rätten att äga och bära vapen, rätten att inte bli utsatt för summariska visitationer och arresteringar och rätten till att få sin sak prövad inför domstol och jury. Dessa infördes i konstitutionen först 1791. Symboliken i valet av version har inte gått förlorad i den amerikanska nyhetsrapporteringen.

Nyligen har också av allt att döma Obama under sitt besök i Mellanöstern lyckats pressa den israeliska regeringen till att ligga lågt gentemot Iran en tid framöver. Kan det vara så att USA helt enkelt vill dra ut på tiden så att Iran ska hinna få klart sina kärnvapen och etablera faktum innan Israel hinner ingripa? Dessutom har Obama lyckats få Israel att be Turkiet om ursäkt för händelserna ombord på förrförra Shit to Gaza-seglatsen då IDF-soldater dödade nio våldsamma jihad-aktivister på en turkisk båt.

Tidigare, när USA lovade att inkludera Israel i Natos anti-missil-skydd placerade man kontrollen över detta system hos den turkiska militären. Turkiets försvarsminister Ismet Yilmaz rapporterades senare i den turkiska webbtidningen Hürriyets engelskspråkiga upplaga i en intervju ha sagt att Turkiet inte tänker dela information från systemet med länder som inte är medlemmar i Nato. Dit hör naturligtvis Israel. Så här säger Yilmaz enligt Hürriyet Daily News: “Any data or information produced by this system will only be available to the alliance, as in the case for other alliance systems,” Yilmaz said in an email message sent to the American defense magazine Defense News last week.

Och till sist har vi ett gäng av Obamas nära medarbetare som inte bara är muslimer utan också tycks ha kopplingar till Muslimska Brödraskapet, den politiska rörelse som USA (tillsammans med EU, Nato och i viss mån Sverige) på senare tid hjälpt ta makten i Tunisien, Libyen och Egypten. USA står nu också av allt att döma i startgroparna för att ge massivt öppet stöd till de syriska rebellgrupper som agerar som en väpnad gren av –  Muslimska Brödraskapet.

Det tycks som Muslimska Brödraskapet och Saudi, med flera islamistiska krafter, är på väg att lyckas med den största kuppen av alla, den som Sovjetunionens ledare bara kunde drömma om, att bakom kulisserna i praktiken ta kontroll över Vita Huset och den amerikanska administrationen och styra världens mäktigaste land i en riktning de själva föredrar.

%d bloggare gillar detta: