Red.

Archive for the ‘religion’ Category

Om skillnaden mellan muslimer och oss andra.

In islam, islamisering, mångkultur, parallellkultur, religion, sharia on 1 augusti, 2016 at 20:55

Flera islamiska ledare har sagt att islam kommer att segra över oss därför att muslimer älskar döden mer än vi älskar livet. Det må vara så att muslimer vet att dö för sin sak, men de har tyvärr ingen aning om hur man lever för den.

Vi älskar livet mer än döden, vilket givit upphov till humanismen, vår överenskommelse om mänskliga rättigheter, allas likhet inför lagen, lika rättigheter för män och kvinnor, till musik, konst, litteratur, poesi och filosofi och så vidare. Islam har inget av detta.

Islam är en totalitär ideologi nödtorftigt dold under en slöja av religion. Dess grundläggande idé är att dela upp människor i grupper med olika väl definierade rättigheter. Ett ”vi och dom-samhälle” om det någonsin funnits ett. Det gäller män jämfört med kvinnor och muslimer jämfört med i första hand judar och kristna och i andra hand alla andra.

Att alla människor har samma grundläggande rättigheter är inom islam ett främmande koncept som man inte alls förstår. Man har till och med tagit sig före att skriva en islamiserad version av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. I denna förvanskade muslimska version, Kairo-deklarationen om mänskliga rättigheter inom islam, inordnas de mänskliga rättigheterna under det islamiska rättssystemets sharia-paraply.

Att ingen av de som i debatten ofta brukar använda uttrycket ”allas lika värde” har upptäckt denna egenhet inom islam visar väl bara att de endera inte tänker eller att de medvetet vill vilseleda oss. Och ja, Maud Olofsson, Mona Sahlin och Gudrun Schyman, jag tänker särskilt på er och ert svek mot kvinnorna som lider under den islamiska piskan.

Den dualitet och värderelativism som genomsyrar allt tänkande inom islam, i synnerhet lagsystemet sharia, ger myndigheterna laglig möjlighet och skyldighet att behandla folk olika beroende på om de är män eller kvinnor, muslimer eller kuffar, dvs sådana som du och jag. Eller i alla fall jag.

Att domstolarna dessutom befolkas av präster gör inte saken bättre. Överfört till svenska förhållanden är det som om landets domstolar skulle bemannas uteslutande av Jehovas Vittnen med Gamla Testamentet som lagbok. Eller om staten skulle ha ett religiöst högsta beslutande organ överordnat riksdag och regering och att detta högsta organ skulle styras av folk som Stanley Sjöberg, Åke Green och Ulf Ekman.

Islam har ett väl utvecklat system av straff och belöningar för att hålla folket i schack. Utmärkande för detta system är att bestraffningarna finns i denna världen och belöningarna i nästa. Detta gör systemet mycket lätthanterligt för det styrande prästerskapet. Bestraffningar är ju oftast enkla och billiga att administrera medan belöningar värda namnet i regel kostar både pengar och ansträngning. Att överlåta dessa belöningar till livet efter detta är ett rationellt resursutnyttjande som vi kanske skulle kunna lära oss av.

Straffen är nästan undantagslöst drakoniska. Stening, halshuggning med svärd, avhuggning av händer och fötter på motsatta sidor, offentlig piskning och liknande är vad sharia anser behövs för att hålla den muslimska befolkningen under kontroll. Att man ens orkat sitta och fundera ut alla varianter på hur man plågar och stympar människor, är uppseendeväckande. Någon har helt enkelt haft alldeles för mycket fritid.

Problemet med islam är inte de muslimska fundamentalisterna. Problemet ligger i de grundläggande muslimska fundamenta som styr dessa fundamentalisters handlande. Plus naturligtvis att de lågpraktiserande låter fundamentalisterna hållas. Om en ideologi/religion i grunden är fredlig, som exempelvis jainismen, tenderar anhängarna att bli än mer fredliga ju mer extrema de blir. Om en ideologi/religion däremot i grunden är martialisk och våldsdyrkande, som islam, blir extremisterna ett verkligt problem för alla oss andra.

 

Mångkulturen finns inte.

In asylpolitik, dhimmifiering, invandring, islamisering, mångkultur, parallellkultur, religion on 3 maj, 2014 at 18:58

Det skrivs och pratas ofta om ”mångkultur”, ”mångfald”, och så vidare. Men vad jag kan se handlar det inte om något ”mång-”. Detta ord torde ju betyda att det finns fler kulturer i spel, i alla fall fler än två. 

Men så är inte fallet i Sverige. Här handlar det i praktiken endast om två kulturer som konfronterar varandra och kämpar om utrymmet. Den svenska och den arabisk-muslimska. Någon annan främmande kultur har i praktiken sällan eller aldrig kraft att göra något väsen av sig. Visserligen finns det en sihkisk församling utanför Stockholm, ett thailändskt tempel i Norrland, katolska och ortodoxa kyrkor i Stockholm, synagogor åtminstone i Stockholm och Malmö och säkert också representanter för alla andra religioner och kulturer. Men i verkligheten domineras alla invandrarkulturer av den ojämförligt mer våldsamma och aggressiva arabisk-muslimska.

Så det handlar alltså i verkligheten inte, som det påstås, om någon mångkultur utan om två kulturer som lever sina egna liv och konkurrerar fast på någorlunda samma geografiska område. I de fall där dessa två kulturer stöts emot varandra uppstår, liksom med de tektoniska plattorna i jordskorpan, konflikter med inte sällan omfattande materiell och mänsklig förödelse som resultat. Något annat är inte att vänta med kulturer som inte är kompatibla med varandra.

Den islamiska dogmen ser den västerländska kulturen som avskyvärd och degenererad och i strid med guds vilja och syfte. Det är ett ganska djupgående avståndstagande. När jag studerar islam ser jag en en totalitär ideologi fylld av endemisk misogyni, allmän främlingsfientlighet mot icke-muslimer, ett uttalat ”vi och dom”-tänkande, förnekande av demokrati, jämställdhet mellan könen, likhet inför lagen och de mänskliga rättigheter som definierar den västliga kulturen. Allt detta hjälpligt dolt av en täckmantel av religion, som gjort att islam kunnat slå rot i väst i skydd av lagar om religionsfrihet.

Precis som ortodoxa muslimer ser den västerländska kulturen som förkastlig, ser jag inom islam inget jag vill bli delaktig i. Låt oss gå skilda vägar. Om inte, fruktar jag att vi obevekligt, om än långsamt, går mot krig.

6 juni 2013.

In antisemitism, asylpolitik, åsiktsregistrering, böneutrop, desinformation, dhimmifiering, diskriminering, etnisk korruption, flyktingar, invandring, islam, islamisering, journalister, kapitulation, korruption, kränkningsindustrin, kriminalitet, kvinnoförtryck, mångkultur, media, medlöpare, moskéer, nepotism, parallellkultur, politiker, politisk korrekthet, press, rasism, religion, ritualslakt, valet 2014, våldtäkter on 6 juni, 2013 at 00:01

Den sjätte juni borde vara en glädjens dag. En dag då vi gemensamt firar vårt land, vår nations landvinningar och tacksamt skänker en tanke till de generationer av förfäder som slitit och dött för att ta oss dit där vi är idag. Vi borde skänka dem vår tacksamhet över vår lycka att åtnjuta demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, likhet inför lagen, likvärdiga möjligheter att skaffa oss utbildning och skaffa oss en utkomst.

Vi har mycket att tacka våra förfäder för, men när jag tänker tillbaka på allt detta idag blir jag uppfylld av sorg. När jag tänker på att alla dessa generationer kan ha slitit förgäves, brutit sina åkrar och kroppar och offrat sina liv i gruvor och osunda fabriker till ingen nytta uppfylls jag av förtvivlan. När jag tänker på hur samvetslösa och korrupta politiker på bara några tiotals år i det närmaste har sålt ut allt som åstadkommits under dessa mer än tusen slitsamma år vill jag nästan ge upp och stoppa bösspipan i munnen. När jag dessutom tänker på att jag själv med egen hand i val efter val under så lång har givit dessa politiker mitt stöd och uppmuntrat dem att fortsätta med sitt idoga förstörelsearbete kommer självföraktet som iskall dusch.

Men när jag idag läser om hur den svenska nationaldagen åter kidnappats och grovt förhånas av företrädare för den djupt folkfientliga mångkulturen förvandlas min förtvivlan till raseri. Jag vill slita flaggan ur deras händer och förvisa dem tillbaka till deras unkna hålor åtminstone denna enda dag. Jag vill slippa se representanter för världens mest osunda totalitära ideologi trampa på minnet av svenska demokrati- och jämställdhetskämpar åtminstone denna enda dag. Denna enda dag på året vill jag vara befriad från åsynen av förtryckta kvinnoslavar i svarta skynken och självgoda skatteförsörjda skäggiga män i klänning. Denna enda dag vill jag slippa få min näsa gnuggad i den mångkulturella dynghögen.

Är det för mycket begärt?

PS. Det här är samma inlägg som jag publicerade den 6 juni 2010, den 6 juni 2011 och den 6 juni 2012. Jag har fortfarande inte sett någon anledning att revidera min uppfattning om vår påtvingade nedstigning i helvetet, eftersom ingenting blivit bättre sedan dess, snarare tvärtom. I juni 2010 kunde jag se fram emot det kommande valet. Det gör jag även denna gång. Läs om vad som verkligen händer i Sverige och lägg din röst på Sveriges framtid 2014. DS.

Internationella kvinnodagen 2013.

In dhimmifiering, diskriminering, Internationellt, invandring, islam, islamisering, journalister, Kvinnodagen, kvinnoförtryck, mänskliga rättigheter, media, medlöpare, parallellkultur, politiker, politisk korrekthet, religion on 8 mars, 2013 at 19:12

Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi återigen passa på att uppmärksamma världens största organiserade kvinnoförtryck – islam. Islam förtrycker runt en halv miljard kvinnor i alla åldrar. Det är fem hundra miljoner kvinnor som skulle ha ett bättre liv om de slapp leva under islam och sharia.

För att inte Gudrun Schyman och alla andra i den självproklamerade så kallade feministiska rörelsen ska känna sig bortglömda på internationella kvinnodagen så ska vi uppmärksamma även dem. Vi ska närmare bestämt sätta fingret på deras hyckleri. Schyman och kompani kallar sig förkämpar för kvinnors lika rättigheter, men i själva verket blundar de för detta världens värsta kvinnoförtryck.

Kanske är det rädsla för att kallas islamofober eller rasister som får feministerna att välja bort islams kvinnor. Kanske bryr de sig helt enkelt inte. Oavsett anledning så tycker jag att de borde ta tillfället denna dag att skämmas riktigt ordentligt.

Tidigare publicerat den 8 mars 2011 och 8 mars 2012, men eftersom situationen för islams kvinnor inte har förbättrats sedan dess så upprepar jag inlägget. 
 

Anders Borg öppnar för ett islamiserat Sverige.

In demokrati, dhimmifiering, islam, islamisering, korruption, kriminalitet, kvinnoförtryck, mänskliga rättigheter, medlöpare, moskébyggen, parallellkultur, politiker, religion, ritualslakt on 11 juli, 2012 at 11:37

Det här har ju ett par dagar på nacken, man jag hade missat det. Jag ser att artikeln bara har 367 kommentarer på Avpixlat så jag kan undra varför det här inte har fått större uppmärksamhet. Jag tror nyheten förtjänar det. Humanisterna ska ha en eloge för att de lockade fram sanningen ur Anders Borg.

Se video här.

Anders Borg är ju inte vem som helst i svensk politik. Det är i praktiken han som bestämmer vad som ska göras och inte. Reinfeldt må sitta på högsta pinnen i det här hönshuset med det är Borg som håller i plånboken och då blir det som Borg säger oavsett vad Reinfeldt vill.

I det här inslaget står alltså landets mäktigaste man och säger att han vill bekosta fler moskéer med våra skattepengar, i praktiken alltså att staten ska gå in och skynda på islamiseringen av Sverige. Borg måste tycka att det går för långsamt.

Han säger också i praktiken att det är okej med ett ökat religiöst inflytande på statens göranden och låtanden, dvs att det är okej att öka inflytandet av sharia på den offentliga besluten, men också förmodligen att han välkomnar kristna stollar att påverka politiken.

Han säger också att man måste kompromissa med sekulära principer för att skapa ett vad han kallar ”inkluderande samhälle”, vilket i praktiken betyder att vi måste ställa oss mer förstående till alla det islamiska samhällets avarter för att muslimerna ska känna sig mer hemma. Vi ska alltså pruta på våra mödosamt tillkämpade mänskliga rättigheter för att göra islam till viljes. Bland de västerländska landvinningar och mänskliga rättigheter som islam hatar mest är jämställdhet mellan kvinnor och män, likhet inför lagen, demokrati och religionsfrihet. Dessa blir då sannolikt de rättigheter som först kommer att inskränkas.

Vi har efter åtminstone hundra års kamp lyckats kasta av oss det religiösa oket i form av kristendomens feodala uttryck. Vi vill inte tillbaka till en situation är religiösa avgöranden ligger till grund för politik och vetenskap. Vi vill inte tillbaka till maktfullkomliga präster, husförhör, katekeser, häxbränningar, förföljelse av vetenskapsmän och påståenden att jorden är platt. Att låta religiösa nycker påverka samhällsutvecklingen leder ingenstans annat än raka vägen ner i misär och rättssamhällets sammanbrott.

Vi vill heller inte byta ut vårt dyrt betalda sekulära samhälle mot ett islamiskt; byta de pösiga prästerna mot lika pösiga imamer, mot sharia, halshuggningar och stening av våldtagna kvinnor.

Ett islamiskt samhälle är ingen bra plats att leva på, inte ens för muslimer, vilket de ständigt ökande flykting- och migrantvågorna bär vittnesbörd om. För icke-muslimer är det islamiska samhället helvetet på jorden, vilket de ökande förföljelserna i de nyligen ”befriade” länderna i Mena-området visar med all önskvärd tydlighet. Att vår finansminister nu visar sig vara villig att hjälpa till att skapa ett sådant samhälle på svensk jord är naturligtvis ett välkommet klargörande av de nya Moderaternas avsikter med den muslimska invandringen.

När nollor som Stefan Attefall och andra har uttalat sig om det önskvärda i att tillåta halal-slakt, utbilda imamer och finansiera moskéer har jag tagit det för förvirrat svammel. Men när nu Anders Borg säger samma sak kan jag inte ta det lätt längre.

Nu är jag rädd på allvar.

Hur religion sänker produktiviteten i industri och handel.

In dhimmifiering, islamisering, mångkultur, parallellkultur, religion on 19 februari, 2012 at 21:29

En rättrogen muslim ska be fem gånger om dagen, vilket av naturliga skäl medför att den trogne muslimen inte arbetar under den tid bönen tar. Alla bönerna inträffar visserligen inte under arbetstid (naturligtvis beroende på vilka arbetstider man har, och om man har något jobb överhuvud taget) men en del gör det och det kostar. Hur mycket ska vi försöka räkna ut här.

För att göra det extra besvärligt så inträffar de anbefallda bönetiderna vid olika tidpunkt varje dag beroende på solens upp- och nedgång, vilket gör att det krävs mycket arbete för att beräkna alla fem bönetiderna för alla tänkbara platser i alla jordens länder under årets alla 365 dagar. Detta torde ta en rätt stor del av det potentiella arbetskraftsuttaget i den muslimska världen i anspråk, och känns svårt att betrakta som produktivt arbete. Bortfallet av tid för verkligt produktivt arbete som en följd av dessa avbrott för böner kan vara en delorsak till att de muslimska områdenas ekonomier ser ut som de gör.

Den första bönen ska idag den 19 februari 2012 ske klockan 05:27, vilket torde vara utom arbetstid för de flesta. Den andra ska utföras 12:04 vilket med lite god vilja kan infalla på lunchrasten. Så långt ser vi inga större problem, men dessa kommer ifatt oss på eftermiddagen. Dagens tredje bön ska utföras 14:15, och den fjärde klockan 16:52. Den femte och avslutande ska ske 18:31, vilket för de flesta säkert är efter jobbet.

Idag har vi alltså två bönetillfällen (den tredje och den fjärde) som potentiellt ligger på arbetstid. Om varje bön, med framplockande av matta, tvagning, inriktning av kompasskurs mot Mecka och alla olika rörelser, kan beräknas till 30 minuter så går det bort en timme av arbetstiden. För att göra det lite enkelt så antar vi att detta sker under varje arbetsdag utom fredag, vilket ger en siffra på 4 timmars förlorad produktion per muslimsk anställd per vecka utom fredagar.

Fredagar är lite speciella. Då ska dagens andra bön, lunchbönen, helst utföras i en moské. Detta ger till följd att den rättrogne spenderar lunchen och säkert ett par eftermiddagstimmar i moskén med bön, predikan, tedrickning och samtal med likasinnade. Hur många som verkligen återvänder till jobbet efteråt kan man bara gissa. Jag gissar att många tar ledigt resten av dagen.

Om man antar att de rättrogna tar ledigt resten av fredagen så bortfaller här ytterligare fyra timmars produktion per vecka. Sammanlagt med bortfallet måndag-torsdag är vi nu uppe i 8 timmar per vecka. Eller en hel arbetsdag. En rättrogen muslim kan alltså förväntas arbeta fyradagarsvecka, eller 16 dagar per månad där en svensk arbetar 20, men kräver sannolikt lika bra betalt som en svensk arbetare.

Vad säger facket?

Verkligheten i Sverige 2011 – en årskrönika.

In "ensamkommande flyktingbarn", asylpolitik, Attendo, äldrevård, Carema, demokrati, dhimmifiering, dum och dummare, Erik Ullenhag, flyktingar, Fredrik Reinfeldt, invandring, islam, islamisering, journalister, korruption, kriminalitet, lag & rätt, mänskliga rättigheter, mångkultur, media, medlöpare, moskébyggen, moskéer, parallellkultur, politiker, press, religion, ritualslakt, sanning och lögn, sjukvård, skolan, vårdbolag, yttrandefrihet on 31 december, 2011 at 21:56

Så här i slutet av året brukar det dyka upp årskrönikor i alla möjliga media. Sporten har Zlatan, politiken har Anders, utrikes har (faktiskt också) Anders, och kulturen har Thomas.  Här i verkligheten ska vi försöka samla ett antal intryck från året som gick. Helt osorterat, bara i den ordning de dök upp i minnet. Varsågoda…  

100.000 nyanlända att försörja, de flesta muslimer
Rasmusgatan i Malmö, Sveriges framtid
600 nya somalier, grattis Borlänge
Åtminstone 57 moskéer, troligen många fler
Social kris på allt fler orter
Sverige världens socialbyrå
Schlingmann vår egen propagandaminister
Islamisering steg för steg
Carema – om du önskar livet ur din mormor
Migrationsindustrin blir allt mäktigare
11 män gruppvåldtar en kvinna i asylboende – pressen tiger
Pensionär dör av undernäring på Carema-boende
Blöjvägning på äldreboende
Media censurerar ”olämpliga” nyheter
Statligt sanktionerat politiskt våld
Gratis tand- och sjukvård för alla – utom för svenskar
Nationell uppgivenhet
Inlärd hjälplöshet
Rasistanklagelser mot dissidenter
Import av nya arbetslösa
Import av nya bidragstagare
Ismoské i Jukkasjärvi
Arbetskraftsinvandring till fejkade jobb
Fler etniska enklaver
1,3 miljoner utlänningar i Sverige
190.000 uppehållstillstånd under 2010-2011
Kaos i Malmö
Islamism
Judar trakasseras i Malmö
Skolan visar allt sämre resultat
Allt fler barn i särklasser
Vardagsvandalism
Asylturism
Bidragsturism
Växande slumområden
Expo ska korrigera skolungdomars tänkande
Allt fler fattiga
Allt fler gatutiggare
350.000 arbetslösa
Assistansbedrägerier
Fuskande vårdcentraler
Nygamla sjukdomar
Sjukdomar till följd av inavel
Statligt sanktionerad könsstympning av pojkar
Dagliga kniv- och skottskador
Släktfejder
Bilbränder
Skolbränder
Vandalisering av polisbilar
Allt fler illegala vapen
Etniska konfrontationer
Attacker mot utryckningsfordon
Stenkastning mot bussar
Rån mot busschaufförer
Vandalisering av allmän egendom
Oprovocerat våld
Road rage
Misshandel
Skamvåld
Hot mot brevbärare
Våld mot arbetsförmedlare
Våld och hot mot sjukhuspersonal
Våld och hot mot socialtjänstemän
Våld och hot mot personal på asylboende och flyktingförläggningar
Våld och hot mot fastighetsmäklare
Organiserad brottslighet
Extremt brutal kriminalitet
Beskyddarligor
Kriminella gäng
Kriminella gäng av barn
Gängvåldtäkter
Europarekord i våldtäkter
Världstvåa i våldtäkter efter Leshoto
Våld i skolor
Smällare och raketer i skolor
Tonåriga mördare
Butiksrån
Ungdomsrån
Bötning
Väskryckning
Åldringsrån
Klankrig
Sexuellt utnyttjande av handikappade
Villainbrott
Allmänt större aggressivitet
Skimning av bankautomater
Nya droger
Khatsmuggling
Vapensmuggling
Narkotikasmuggling
Människosmuggling
Dåligt uppfostrade kamphundar
Utpressning
Fyrverkerier som vapen mot polisen
Brandbomber mot polisbilar
Beskjutning av polisstationer
Islamisering av allt fler samhällsfunktioner
Allt mer strypt yttrandefrihet
Dödshot mot svensk konstnär
Dödshot mot svensk chefredaktör
Skammord
Tvångsäktenskap
Barnäktenskap
Svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom
Åldringsvåldtäkter
Barnvåldtäkter
Läkare våldtar patienter
Könsstympning av flickor
Moskébyggen finansierade av Saudi
Bönerum i skolor och på arbetsplatser
Bönerum på IKEA
Källarmoskéer
Minareter
Ritualslakt snart tillåten
Krav på särskilda privilegier
Skolavslutningar i kyrkan avstyrs
Muslimsk propaganda i TV
Muslimska friskolor
Anpassning till Ramadan
Särskild skolmat för muslimer
Bidragssvindlare
Separata badtider på allmänna bad
Sharialagar accepteras i svenska domstolar
Islamister har fått plats i Sveriges riksdag
Svenska kyrkan anställer imam
Terrorister rekryteras i svenska moskéer
Höga födelsetal i den muslimska gruppen
Demografisk krigföring
Niqab
Shayla
Burka
Polygami
Expo beviljas ställning som experter
Politiskt aktiva sparkas ur facket
Förakt för svenska traditioner
Parallella samhällen
Kackerlackor och vägglöss kommer tillbaka
Skolan blir allt sämre
Sveriges internationella rykte allt sämre
Sveriges politiker har förlorat kontrollen
Sverige ifrågasätts allt oftare av utländsk massmedia
Sverige skyddar terrorister och krigsförbrytare
Sverige hjälper terrorister och krigsförbrytare att byta identitet
Sverige tar emot de som inga andra länder vill ha
Sverige blir allt farligare
Shariaråd bildat i Malmö
Svenska poliser går på kurs i arabiska
Lärare i Örebro går kurser i arabiska
Sverige måste spara inom alla områden, utom på invandringen
Sverige har världsrekord i skolbränder, 470 om året
Rekord i villainbrott
Rekord i bilbränder
Sverige är ett av de europeiska länder som har störst problem med människohandel
Sverige har blivit Europas största sociala avstjälpningsplats
Korrupt och politiskt styrd massmedia

Och så vidare, och så vidare

En snabb sammanfattning av 2011. De av läsarna som tror att 2012 kommer att bli bättre än 2011 är välkomna att skriva en kommentar. Till våra vänner säger vi Gott Nytt År. Till er andra (ja, vi vet att ni läser bloggen) blir det fingret.

Inspiration från Varjagers blogg.

Att göra skillnad på religiösa friskolor.

In islamisering, parallellkultur, privatiseringar, religion, skolan on 26 november, 2011 at 15:11

En person som heter Peter Illi, och som beskriver sig själv som ”pedagogik- och psykologistudent, samt lärare, med sympatier hos den sekulära humanismen”, har publicerat ett inlägg på Newsmill. Texten är ett angrepp på religiösa friskolor, men inte vilka friskolor som helst. Illis måltavla är de kristna friskolorna.

Jag håller med Peter Illi om att utbildning och religion inte hör ihop. Men mitt ställningstagande mot religiösa friskolor är till skillnad från Peter Illis inte riktat mot någon enskild konfession mer än mot någon annan. Jag anser att religiös indoktrinering inte har någon plats i skolan över huvud taget.

Skolans uppgift måste vara att förmedla kunskap byggd på vetenskap, självständigt tänkande byggt på ifrågasättande och nyfikenhet byggt på uppmuntran av nya ideer. Religion går ut på att foga in människors tänkande efter anbefallda dogmer, motverka nytänkande och sortera bort så många nya idéer som möjligt. Religiösa friskolor är alltså själva motsatsen till utbildning, vetenskap och utveckling. Om religionen styrt utbildningen skulle vi fortfarande tro att solen och planeterna kretsade runt en platt jord, att hygien inte har något som helst samband med dödlighet i sjukdomar och att kvinnor som kan simma är häxor som ska brännas på bål. Den lagstadgade religionsfriheten får inte utnyttjas till att sanktionera religiös indoktrinering betald med skattepengar.

Peter Illli använder 4.408 tecken till att argumentera mot kristna friskolor, utan att med ett enda ord nämna de lika, eller mer, problematiska muslimska friskolorna. Att privata skolor är en lönsam affär för skrupelfria entreprenörer är väl numera helt klart. Att de skulle vara extra lockande för religiösa fundamentalister av alla schatteringar är självklart. Om man fritt kan få indoktrinera barnen redan från tidig ålder ökar givetvis chanserna att de växer upp med ”rätt” ideologi. De muslimska kretsarna har utvecklat denna möjlighet till perfektion. Dessa friskolor är effektiva verktyg för att motverka integration och anpassning till det svenska samhället. Det är dessutom få som vågar kritisera dem, vilket Peter Illi är ett exempel på.

Det hade varit klädsamt om Peter Illi för en stund kunde ha lagt av sig sina politiskt korrekta skygglappar och försökt ta in problemet i sin helhet.

Newsmill
Tidigare om religiösa friskolor

Svensk minister öppnar för ritualslakt och ny statsreligion.

In invandring, islam, islamisering, judendom, politiker, religion, ritualslakt on 6 december, 2010 at 22:18

Sedan 1 januari 2000 är Svenska Kyrkan inte längre Sveriges statskyrka. Sedan dess finansieras kyrkans verksamhet inte längre med skattemedel, även om medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en särskild kyrkoskatt. Men nu, efter 10 år av en någorlunda sekulär stat, verkar det finnas krafter som vill ha en ny statsreligion. Det är dock inte Svenska Kyrkan det gäller det här gången.

I onsdags mötte samfundsminister Stefan Attefall (Kd) för första gången företrädare för ett femtiotal trossamfund, bland annat syriansk-ortodoxa och förstås muslimer. På plats fanns de islamistanstrukna Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda. Hittills har det framkommit att Attefall på mötet bland annat lovade att utreda möjligheten att legalisera den plågsamma ritualslakten som den manifesteras i halal- och kosher-slakt.

”När det gäller halal- och kosherslakt tar jag gärna ett samtal med jordbruksministern för att hitta en lösning. Jag tror det är för enkelt att göra detta enbart till en djurrättsfråga.”

Ett häpnadsväckande uttalande, som i princip innebär att ministern menar att djurplågeri ska vara tillåtet bara man kan motivera det med någon sorts religion. Gör tankeexperimentet att byta ut orden ”halal- och kosherslakt” mot ”pälsdjursuppfödning” eller varför inte ”plockning av dun från levande fåglar”.

Attefall tycks i frågan vara påverkad av den folkpartistiske riksdagsmannen och misstänkte krypto-muslimen Fredrik Malms motion från 2007 om att tillåta ritualslakt i Sverige. Malm jämförde den plågsamma kosher- och halalslakten med kokning av kräftor och hummer och med jakten på älg. Han hade till och med mage att antyda att det svenska förbudet mot ritualslakt infördes på grund av inflytande från Nazi-Tyskland. Malm skrev vidare i sin motion:

”Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfriheten är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land.”

Efter mötet öppnade Attefall också för att utreda statligt stöd för moské- och kyrkbyggen. Att staten med skattemedel stöder vissa religioner men inte andra kan tolkas som ett religiöst och politiskt ställningstagande från statens sida inför olika religioners existensberättigande. Via Nämnden för statligt stöd till trossamfund spenderar regeringen närmare 40 miljoner av våra skattepengar till stöd för i princip allt utom svenska kyrkan. De tio största bidragsmottagarna 2009 var:

Svenska Missionskyrkan 6.345.000:- plus 626.000:-
Pingströrelsen 6.497.000:- plus 320.000:-
Romersk-katolska kyrkan 4.200.000:- plus 160.000:-
Evangeliska Frikyrkan 2.510.000:- plus 120.000:-
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 2.321.000:- plus 90.000:-
Sveriges Muslimska Förbund 2.030.000:- plus 23.000:-
Förenade islamiska föreningar i Sverige 1.771.000:-
Syriska Ortodoxa Kyrkan 1.703.000:- plus 80.000:-
Svenska Baptistsamfundet 1.563.000:- plus 100.000:-
Serbiska Ortodoxa Kyrkan 1.288.000:-

Förutom det absurda i att slösa bort skattepengar på verksamheter som borde kunna finansiera sig själva om de hade något existensberättigande, tror Attefall att integrationen skulle kunna underlättas om svenska staten byggde moskéer åt muslimerna. Troligen är väl verkligheten den omvända. Tvärtemot vad Attefall tror tycks moskéerna inte fungera som integrationscentraler, utan snarare som indoktrineringslokaler. De muslimska trogna får bland annat under fredagsbönen lära sig att hata oss kuffar (dvs kristna och judar), uppmanas sätta sina barn i muslimska friskolor för att skydda dem mot det svenska, tukta sina kvinnor och ta avstånd från den ogudaktiga demokratin och de otrognas gudsförnekande mänskliga rättigheter. Kort sagt uppmanar imamer och moskéer till självvald segregation för att muslimerna inte ska smittas av det västerländska sättet att leva.

Om staten väljer att bygga lokaler åt vissa religioner, och inte åt andra, är det ett tecken på att svenska staten tagit religiös ställning till vilka religioner som är värda att uppmuntra; att staten håller på att välja sig en ny statsreligion. Och den här gången lutar det åt att det inte blir Svenska Kyrkan.

Källor
Muslimska Friskolan
Politiskt Inkorrekt
Världen Idag
Tidigare inlägg om Fredrik Malm
Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Hotellen du inte vill bo på.

In dhimmifiering, Internationellt, islamisering, medlöpare, parallellkultur, religion on 2 december, 2010 at 00:07

Det finns gott om resesajter på nätet. Många av dem samlar recensioner på hotell och resmål och ger tips om ställen där du kan ha en trevlig semester. Så finns det motsatsen. Idag kan vi presentera en resesajt du kan använda för att välja bort hotell du inte vill bo på.

Dagens fynd heter Halal Trip och listar hotell som är anpassade för, eller är speciellt tillmötesgående inför, muslimska resenärer. Exakt vad som krävs för att ett hotell ska anses muslimvänligt framgår inte men man påstår att man idag har listat 1031 muslimvänliga hotell världen över.

De flesta av dessa ligger av naturliga skäl i arabvärlden, med Sharjah, Riyadh, Jeddah, Dubai, Medina, Kuwait City, Mekka, Tripolis och Kuala Lumpur i täten. Ett finns i Sverige, nämligen Rica Hotel Stockholm på Slöjdgatan 7 i Stockholm. Varför det hamnat på listan är oklart eftersom hotellet inte fått några lysande recensioner och varken har bönerum, halal-mat eller separat pool för kvinnor. Däremot får hotellet plus i kanten för att man inte serverar alkohol.

För oss som ogärna uppmuntrar islamiseringen av Sverige är numera Rica Hotel Stockholm, samt förstås alla andra Rica-hotell i världen ”out of bounds”. Det finns massor av trevliga hotell hotell därute, så det är ingen förlust att välja bort dem som självmant valt att inta dhimmi-status. Kolla gärna innan du bokar nästa gång.

Halal Trip
Rica Hotels

%d bloggare gillar detta: